Án lệ thuê nhà: Số chìa khóa người thuê được giữ

Mỗi thành viên tiếp theo được cung cấp thêm mỗi loại một chìa (Phán quyết tòa án Landgericht Berlin, án số 61 T 32/85). Nếu có quá ít chìa cho những người cùng sống, người cho thuê phải trả tiền đánh thêm chìa khóa. Nhưng điều này không được áp dụng khi người thuê cần chìa khóa chẳng hạn cho người làm công lau chùi dọn dẹp hay những người thân khác. Nếu muốn đánh thêm chìa sơ cua, người thuê phải tự chi trả và phải thông báo cho chủ nhà. Tuy nhiên không cần tuân theo quy định này khi người thuê lắp thêm một ổ khóa mới vào cửa căn hộ và có thể cho đánh nhiều khóa như mong muốn. Nhưng khi chuyển ra khỏi nhà, người thuê phải thay khóa cũ vào.

Chìa khóa cho người đưa thư và giao báo?

Nếu người đưa thư không thể mở cửa từ ngoài, người thuê có thể giao cho họ một chìa khóa nhà. Chủ cho thuê phải chấp nhận điều này, nhưng có thể yêu cầu người thuê nêu tên người giữ chìa (phán quyết tòa án Landgericht Mainz, án số: 80 C 96/07). Điều này cũng áp dụng khi người thuê vắng mặt lâu ngày. Khi đó, phải cung cấp tên người giữ chìa khóa dự phòng cho chủ nhà. Nếu người thuê không thông báo và ngôi nhà bị thiệt hại trong thời gian đi vắng, người chủ có thể yêu cầu người thuê bồi thường (phán quyết tòa án Liên bang số VIII ZR 164/70).

Chìa khóa khẩn cấp cho chủ nhà

Chìa khóa khẩn cấp có thể hữu ích trong một số trường hợp. Người cho thuê có thể thỏa thuận giữ một chìa khóa căn hộ của người thuê trong phong bì được đóng kín bởi một miếng dán có chữ kí người thuê để trong trường hợp nghi ngờ có thể kiểm tra xem phong bì đã được mở chưa. Đồng thời, người cho thuê phải cam đoan bằng văn bản chỉ sử dụng chìa khóa trong trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn vỡ ống nước.

Làm chìa khi bị mất

Khi bị mất chìa khóa, phải thông báo ngay cho chủ nhà. Nếu lỗi do người thuê, chủ cho thuê có thể yêu cầu người thuê trả tiền thay ổ khóa.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang