Ấn phẩm: Tổng hợp các quy định tiêm phòng Covid-19 Đức từ ngày  01.10.2022 - Giải thích và hướng dẫn

Chương I: Kiến thức cơ bản. Chương II:  Miễn dịch. Chương III: Tiêm phòng tăng cường. Chương IV: Tiêm phòng cho trẻ em. Chương V: Tiêm phòng bắt buộc liên quan đến những cơ sở nhất định trong ngành y tế. Chương VI: Vắc-xin. Chương VII: Vắc xin Johnson & Johnson. Chương VIII: Chứng chỉ Covid-19. Chương IX: Phản ứng phản vệ. Chương X: Trách nhiệm pháp lý.

 

Giá tiền ấn phẩm in giấy: €0.0
Giá tiền ấn phẩm online: €0.0
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Giải đáp

Hỏi đáp tiêm phòng cho trẻ em từ 6 tháng đến 11 tuổi - Những câu hỏi và trả lời quan trọng nhất

19/11/2022

Chương I: Kiến thức cơ bản. Chương II: Miễn dịch. Chương III: Tiêm phòng tăng cường. Chương IV: Tiêm phòng cho trẻ em. Chương V: Tiêm phòng bắt buộc liên quan đến những cơ sở nhất định trong ngành y tế. Chương VI: Vắc-xin. Chương VII: Vắc xin Johnson & Johnson. Chương VIII: Chứng chỉ Covid-19. Chương IX: Phản ứng phản vệ. Chương X: Trách nhiệm pháp lý.

Hỏi đáp: Những quy định mới về hợp đồng lao động, doanh nghiệp và người lao động cần biết

05/09/2022

Chương I: Kiến thức cơ bản. Chương II: Miễn dịch. Chương III: Tiêm phòng tăng cường. Chương IV: Tiêm phòng cho trẻ em. Chương V: Tiêm phòng bắt buộc liên quan đến những cơ sở nhất định trong ngành y tế. Chương VI: Vắc-xin. Chương VII: Vắc xin Johnson & Johnson. Chương VIII: Chứng chỉ Covid-19. Chương IX: Phản ứng phản vệ. Chương X: Trách nhiệm pháp lý.

Hỏi đáp: Quy định Covid-19 về đi lại nhập xuất cảnh vào Đức đến 30.09.2022

26/08/2022

Chương I: Kiến thức cơ bản. Chương II: Miễn dịch. Chương III: Tiêm phòng tăng cường. Chương IV: Tiêm phòng cho trẻ em. Chương V: Tiêm phòng bắt buộc liên quan đến những cơ sở nhất định trong ngành y tế. Chương VI: Vắc-xin. Chương VII: Vắc xin Johnson & Johnson. Chương VIII: Chứng chỉ Covid-19. Chương IX: Phản ứng phản vệ. Chương X: Trách nhiệm pháp lý.

Ấn phẩm

Ấn phẩm: Quy định hàng hoá mang theo khi vào Đức (hiệu đính, bổ sung)

07/07/2022

Chương I: Kiến thức cơ bản. Chương II: Miễn dịch. Chương III: Tiêm phòng tăng cường. Chương IV: Tiêm phòng cho trẻ em. Chương V: Tiêm phòng bắt buộc liên quan đến những cơ sở nhất định trong ngành y tế. Chương VI: Vắc-xin. Chương VII: Vắc xin Johnson & Johnson. Chương VIII: Chứng chỉ Covid-19. Chương IX: Phản ứng phản vệ. Chương X: Trách nhiệm pháp lý.

Sổ tay lưu trú: Sang Đức kết hôn và đoàn tụ gia đình

06/07/2022

Chương I: Kiến thức cơ bản. Chương II: Miễn dịch. Chương III: Tiêm phòng tăng cường. Chương IV: Tiêm phòng cho trẻ em. Chương V: Tiêm phòng bắt buộc liên quan đến những cơ sở nhất định trong ngành y tế. Chương VI: Vắc-xin. Chương VII: Vắc xin Johnson & Johnson. Chương VIII: Chứng chỉ Covid-19. Chương IX: Phản ứng phản vệ. Chương X: Trách nhiệm pháp lý.

Bộ đề, đáp án kiểm tra nhập quốc tịch Einbürgerungstest song ngữ

07/05/2022

Chương I: Kiến thức cơ bản. Chương II: Miễn dịch. Chương III: Tiêm phòng tăng cường. Chương IV: Tiêm phòng cho trẻ em. Chương V: Tiêm phòng bắt buộc liên quan đến những cơ sở nhất định trong ngành y tế. Chương VI: Vắc-xin. Chương VII: Vắc xin Johnson & Johnson. Chương VIII: Chứng chỉ Covid-19. Chương IX: Phản ứng phản vệ. Chương X: Trách nhiệm pháp lý.

Lên đầu trang