Án quyết và cách cứu tiền con khi con có thu nhập

 

Theo điều kiện hưởng tiền con, cha mẹ vẫn được nhận tiền con, ngay cả khi con trưởng thành dưới 25 tuổi đang đi học, hoặc thất nghiệp dưới 21 tuổi, hoặc thiểu năng, nếu thu nhập của chúng không vượt qúa ngưỡng quy định. Nếu vượt qúa dù chỉ 1 Cent, thì tiền con sẽ bị cắt toàn bộ, được Toà án Hiến pháp Liên bang tuyên phán trong án quyết số Az. 2 BvR 2122/09, khi xét đơn kiện của một thanh niên học nghề.

Vụ xét xử xảy ra khi thanh niên này học nghề vào năm 2005 không được Quỹ Gia đình (Familienkasse) chấp nhận cấp tiền con, vì thu nhập thêm của vượt quá 4,34 Euro so với mức quy định tối đa trong năm lúc đó là 7.680 Euro/năm.

Người này đệ đơn kháng án lên cả Tòa Tài chính lẫn Tòa án Tài chính liên bang đều bị thua. Tòa án Hiến pháp BVerfG thậm chí không chấp nhận đơn kháng lần thứ ba, vì đoàn thẩm phán xét rằng, quyết định của hai Tòa trước đó cũng như quy định về mức thu nhập tối đa trong Luật Thuế thu nhập (điều §32, đoạn 4, dòng 2) không hề vi phạm lợi ích nguyên đơn và quyền công dân của theo Hiến pháp (khoản 3, đoạn 1-‘Tất cả mọi người đều bình đẳng trước luật pháp’, và khoản 6, đoạn 1-‘Hôn nhân và gia đình nằm dưới sự bảo vệ đặc biệt của nhà nước ’). Khoản 6, đoạn 1 nói trên quy định rằng, khi tính mức thuế cho một hộ gia đình, không được đánh thuế cả những phần ‘nhu cầu tối thiểu để sinh tồn’ (Existenzminimum) của toàn bộ các thành viên trong gia đình đó. Vì vậy, nhà nước chỉ xét cấp tiền con khi mức thu nhập của người con không thể trang trải hết nhu cầu tối thiểu - và điều này không hề trái hiến pháp. Mức tối thiểu của ‘chi phí bảo đảm sinh tồn’ (existenzsichernde Aufwendungen) như Hiến pháp quy định sẽ phải tính ngang bằng số tiền đảm bảo mức ‘sinh tồn tối thiểu’ theo chế độ xã hội. Phần thu nhập được miễn thuế của người lao động ít nhất phải tương đương với khoản tiền người nghèo nhận trợ cấp từ nhà nước để trang trải cho nhu cầu tối thiểu của mình. Vì vậy, để xét trợ cấp tiền con cần phải tính xem, liệu các khoản thu nhập của người con đó có trang trải được chi phí cho ‘sự sinh tồn tối thiểu’ của nó hay không - như vậy là phù hợp với hiến pháp. Để làm việc này, nhà nước phải phân loại và tính từ mức được miễn thuế thu nhập dành cho người đóng thuế ở tuổi trưởng thành. Mức thu nhập được miễn thuế vốn là khoản thu nhập người đóng thuế có thể giữ lại để bảo đảm ‘sự sinh tồn’ của mình. Trong năm 2005, ngưỡng này cao hơn trợ cấp xã hội, vì vậy khoản tiền bảo đảm sinh tồn của con cái không bị đánh thuế. Tuy nhiên, nguyên đơn nói trên đã đặt ra quá nhiều yêu cầu, vừa muốn hưởng đủ mức được miễn thuế để bảo đảm sinh tồn, vừa muốn xin thêm tiền con, mặc dù thu nhập riêng của người con còn cao hơn mức thu nhập tối đa theo quy định. Tòa BverfG lý giải, nhìn từ góc độ luật pháp, nhà nước đặt ra mức thu nhập miễn thuế, nghĩa là nếu thu nhập còn nằm trong giới hạn thì không bị đánh thuế, nếu thu nhập vượt quá giới hạn này, toàn bộ số thu nhập sẽ bị đánh thuế, chứ không phải quy định về „một khoản tiền được miễn thuế“ hiểu theo nghĩa thu nhập nằm trong mức này không bị đánh thuế, chỉ khi vượt quá, mới đánh thuế khoản tiền dư ra đó.

Do vậy, không chỉ tiền lương, mà những khoản thu nhập khác của con cũng có thể gây khó khăn khi xin tiền con, bao gồm: trợ cấp học nghề, tiền hỗ trợ của chủ lao động cho chi phí đi đường, tiền lãi hoặc thu nhập khác từ đầu tư, hỗ trợ học nghề do Cơ quan quản lý lao động trả cũng như một nửa số tiền BaföG (là phần tiền trợ cấp). Tất cả các khoản thu nhập trên đều được tính thành tổng thu nhập của con cái để xem có vượt ngưỡng Grenzbetrag hay không.

Tuy nhiên, thu nhập liệt kê trên, trước khi so sánh với ngưỡng Grenzbetrag còn được khấu trừ bớt những khoản gọi là thu nhập miễn thuế, gồm: chi phí cá nhân cho tìm việc, lao động, gọi là phí quảng cáo, , phí bảo hiểm xã hội, thu nhập làm thêm khi hưởng Hartz IV được khấu trừ, thu nhập tiền lãi tiết kiệm được trừ, (Sparer-Pauschbetrag), tất cả được tính đổ đồng theo mức quy định hàng năm.

Trong vụ kiện nói trên, thu nhập của người con đang học nghề bị vượt 4,34 Euro so với ngưỡng giới hạn tối đa 8.004 Euro/năm đó.

Các cách cứu tiền con

 Để được tiếp tục lĩnh tiền con, khi thu nhập của chúng có nguy cơ vượt ngưỡng  Grenzbetrag, cách giải quyết đơn giản nhất là giảm bớt việc làm thêm, sao cho thu nhập cả năm dưới ngưỡng Grenzbetrag.

Cách tiếp theo, đóng thêm bảo hiểm nhân thọ bằng thủ thuật ‘chuyển đổi thu nhập - Entgeltumwandlung’, nghĩa là chủ lao động trước khi trả lương sẽ trực tiếp trừ ngay một khoản tiền rồi chuyển vào một dạng bảo hiểm nhân thọ xí nghiệp cho người này, dành tiết kiệm dùng khi về hưu, số tiền này không tính vào thu nhập, được miễn thuế. Như vậy tiền lương sẽ giảm, mức đóng góp bảo hiểm xã hội và mức thuế cũng giảm theo.

Cách nữa, tăng thêm các chi phí quảng cáo, như học sinh học nghề mua sách hoặc phần mềm chuyên ngành (ví dụ sách giáo khoa, máy tính sử dụng để học tập hoặc làm việc, hoặc tiền phí công đoàn) với khoản tiền không được vượt quá mức quy định chung hàng năm.

(Đức Việt Online)

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Gia đình

Nhận con cần biết: Luật Bác bỏ Quan hệ Cha con (sửa đổi)

02/05/2022

  Theo điều kiện hưởng tiền con, cha mẹ vẫn được nhận tiền con, ngay cả khi con trưởng thành dưới 25 tuổi đang đi học, hoặc thất nghiệp dưới 21 tuổi, hoặc thiểu năng, nếu thu nhập của chúng không vượt q

Sổ tay hôn nhân: Kết hôn, ly dị, phân chia tài sản, cấp dưỡng, chi phí...

29/04/2022

  Theo điều kiện hưởng tiền con, cha mẹ vẫn được nhận tiền con, ngay cả khi con trưởng thành dưới 25 tuổi đang đi học, hoặc thất nghiệp dưới 21 tuổi, hoặc thiểu năng, nếu thu nhập của chúng không vượt q

Cẩm nang đón con nuôi sang Đức:  Quy trình, thủ tục, hồ sơ, xử lý vướng mắc cả 2 phiá Đức-Việt

20/01/2022

  Theo điều kiện hưởng tiền con, cha mẹ vẫn được nhận tiền con, ngay cả khi con trưởng thành dưới 25 tuổi đang đi học, hoặc thất nghiệp dưới 21 tuổi, hoặc thiểu năng, nếu thu nhập của chúng không vượt q

Sức khỏe

Cập nhật 02.12.2022 từng tiểu bang Đức: Bảng tiêm phòng 2 ngày liên tiếp gồm liều 1, 2, 3,4 và tỷ lệ trên dân số

02/12/2022

  Theo điều kiện hưởng tiền con, cha mẹ vẫn được nhận tiền con, ngay cả khi con trưởng thành dưới 25 tuổi đang đi học, hoặc thất nghiệp dưới 21 tuổi, hoặc thiểu năng, nếu thu nhập của chúng không vượt q

Cập nhật 02.12.2022 Bảng Inzidenz 411 điạ phương Đức: Chỉ số điạ phương cao nhất hôm nay 735 so với hôm qua 722

02/12/2022

  Theo điều kiện hưởng tiền con, cha mẹ vẫn được nhận tiền con, ngay cả khi con trưởng thành dưới 25 tuổi đang đi học, hoặc thất nghiệp dưới 21 tuổi, hoặc thiểu năng, nếu thu nhập của chúng không vượt q

Cập nhật 02.12.2022, Covid 19 Đức từng tiểu bang 2 ngày liên tiếp: Nhiễm cũ, mới; Inzidenz Liên bang 201,90 lên 205; Chết 152 lên 166

02/12/2022

  Theo điều kiện hưởng tiền con, cha mẹ vẫn được nhận tiền con, ngay cả khi con trưởng thành dưới 25 tuổi đang đi học, hoặc thất nghiệp dưới 21 tuổi, hoặc thiểu năng, nếu thu nhập của chúng không vượt q

Thuế

Cẩm nang nhà hàng: Khai thuế và xử lý khi bị kiểm tra

21/11/2022

  Theo điều kiện hưởng tiền con, cha mẹ vẫn được nhận tiền con, ngay cả khi con trưởng thành dưới 25 tuổi đang đi học, hoặc thất nghiệp dưới 21 tuổi, hoặc thiểu năng, nếu thu nhập của chúng không vượt q

Để chuẩn bị trước cho khai báo thuế 2022, doanh nghiệp & lao động cần biết: Cẩm nang những thu chi cần làm từ nay tới cuối năm - Phần II

09/11/2022

  Theo điều kiện hưởng tiền con, cha mẹ vẫn được nhận tiền con, ngay cả khi con trưởng thành dưới 25 tuổi đang đi học, hoặc thất nghiệp dưới 21 tuổi, hoặc thiểu năng, nếu thu nhập của chúng không vượt q

Để chuẩn bị trước cho khai báo thuế 2022, doanh nghiệp & lao động cần biết: Cẩm nang những thu chi cần làm từ nay tới cuối năm - Phần I

07/11/2022

  Theo điều kiện hưởng tiền con, cha mẹ vẫn được nhận tiền con, ngay cả khi con trưởng thành dưới 25 tuổi đang đi học, hoặc thất nghiệp dưới 21 tuổi, hoặc thiểu năng, nếu thu nhập của chúng không vượt q

Trợ cấp

Hiếp dâm bé gái; Môi giới bán dâm; Gã đàn ông ghen tuông; Bị đòi tiền mua dâm, đâm chết người; Bị tấn công, bắt con; Giận chồng, người phụ nữ làm bậy

04/06/2021

  Theo điều kiện hưởng tiền con, cha mẹ vẫn được nhận tiền con, ngay cả khi con trưởng thành dưới 25 tuổi đang đi học, hoặc thất nghiệp dưới 21 tuổi, hoặc thiểu năng, nếu thu nhập của chúng không vượt q

Cảnh báo: Sở Lao động đòi người hưởng Hartz IV hoàn trả 1 Cent

04/04/2021

  Theo điều kiện hưởng tiền con, cha mẹ vẫn được nhận tiền con, ngay cả khi con trưởng thành dưới 25 tuổi đang đi học, hoặc thất nghiệp dưới 21 tuổi, hoặc thiểu năng, nếu thu nhập của chúng không vượt q

Toà phán tiền hỗ trợ Covid-19 cho Hartz IV: Phải được hưởng 400 € thay vì 150 €

29/03/2021

  Theo điều kiện hưởng tiền con, cha mẹ vẫn được nhận tiền con, ngay cả khi con trưởng thành dưới 25 tuổi đang đi học, hoặc thất nghiệp dưới 21 tuổi, hoặc thiểu năng, nếu thu nhập của chúng không vượt q

Bảo hiểm

Ốm đau ở Đức: Các loại bảo hiểm y tế bổ sung, cần thiết hay không?

07/05/2020

  Theo điều kiện hưởng tiền con, cha mẹ vẫn được nhận tiền con, ngay cả khi con trưởng thành dưới 25 tuổi đang đi học, hoặc thất nghiệp dưới 21 tuổi, hoặc thiểu năng, nếu thu nhập của chúng không vượt q

Người bệnh cần biết: Dịch vụ khám, điều trị thêm ở Đức

12/03/2020

  Theo điều kiện hưởng tiền con, cha mẹ vẫn được nhận tiền con, ngay cả khi con trưởng thành dưới 25 tuổi đang đi học, hoặc thất nghiệp dưới 21 tuổi, hoặc thiểu năng, nếu thu nhập của chúng không vượt q

Khuyến cáo phòng tránh sét đánh & bảo hiểm ô tô nhà ở

29/02/2020

  Theo điều kiện hưởng tiền con, cha mẹ vẫn được nhận tiền con, ngay cả khi con trưởng thành dưới 25 tuổi đang đi học, hoặc thất nghiệp dưới 21 tuổi, hoặc thiểu năng, nếu thu nhập của chúng không vượt q

Lên đầu trang