Bảo hiểm cần biết: Trách nhiệm người đóng để được đền bù thiệt hại

 

Tuy nhiên, khi đó, ngoài quyền lợi cũng phải thực hiện một số trách nhiệm để quá trình đền bù nhanh chóng, thuận lợi. Tương tự như đối với các loại hợp đồng khác, các bên tham gia hợp đồng bảo hiểm cũng có quyền và trách nhiệm. Chẳng hạn trong trường hợp thiệt hại, hãng bảo hiểm phải đền bù theo thỏa thuận, còn người mua bảo hiểm phải thực hiện trách nhiệm quy định theo điều 19 đến 32 Luật Hợp đồng Bảo hiểm VVG và trong điều kiện chung của hợp đồng tương ứng. Nếu không, có thể gặp bất lợi luật pháp khi yêu cầu đền bù. Khi đó, hãng bảo hiểm có thể chỉ phải đền bù một phần hay thậm chí không bồi hoàn.

Trách nhiệm trước và trong thời gian bảo hiểm

 Trách nhiệm đầu tiên của khách hàng là cung cấp thông tin đúng sự thật khi đệ đơn mua bảo hiểm. Nếu không, hãng bảo hiểm có quyền hủy hợp đồng và từ chối đền bù trong trường hợp thiệt hại. Nếu đang có hợp đồng bảo hiểm, người bảo hiểm không được có hành động tăng nguy cơ rủi ro hay cho phép người thứ 3 làm điều đó, trước khi được hãng bảo hiểm cho phép. Nếu không thực hiện được, phải thông báo ngay cho hãng bảo hiểm. Tăng nguy cơ rủi ro chẳng hạn lắp giàn giáo để sửa nhà do việc này tăng nguy cơ trộm đột nhập.

Ngay sau khi có thiệt hại

 Trong trường hợp thiệt hại, người mua bảo hiểm phải tìm mọi cách giảm thiệt hại. Ví dụ, khi cửa sổ vỡ do bão, cần lắp một tấm vải không thấm nước để ngăn mưa hắt vào nhà, giảm thiệt hại rõ rệt. Ngoài ra, phải thông báo bằng miệng hay văn bản cho cơ quan bảo hiểm càng sớm càng tốt. Tùy loại bảo hiểm, thời hạn thông báo thiệt hại khác nhau. Mỗi thiệt hại trách nhiệm phải thông báo cho hãng bảo hiểm trong vòng một tuần, ngay cả khi chưa nộp yêu cầu đền bù. Tương tự, khi đã nộp yêu cầu đền bù cho hãng bảo hiểm trách nhiệm. Nếu liên quan đến cơ quan, tòa án hay viện kiểm sát, nhận được thông báo cảnh cáo hay tranh cãi trước tòa, sẽ áp dụng trách nhiệm thông báo lập tức (unverzügliche Meldepflicht).

Lập tức thông báo

 Có nghĩa, thiệt hại hay sự cố sau khi được phát hiện phải thông báo ngay cho hãng bảo hiểm, không được chậm trễ. Cả những thiệt hại liên quan đến bảo hiểm nhà cửa (Gebäude-, Hausratversicherung), cũng phải thông báo ngay. Nếu thiệt hại do người thứ 3 gây ra mang tính hình sự, như cướp hay đột nhập, phải thông báo ngay cho cảnh sát. Thiệt hại do cháy nổ hay thú hoang, có liên quan đến bảo hiểm Kasko một phần hay toàn phần và vượt quá ngưỡng thiệt hại quy định trong điều kiện bảo hiểm, cũng phải lập tức thông báo cảnh sát. Tương tự áp dụng khi bị trộm cắp, đồng thời thông báo ngay cho hãng bảo hiểm.

Trả lời đúng sự thật và lưu giữ bằng chứng

 Đối với tất cả loại bảo hiểm, phải trả lời đầy đủ, đúng sự thật những câu hỏi của hãng bảo hiểm về thiệt hại, bằng văn bản nếu được yêu cầu. Về cơ bản, sau khi xảy ra thiệt hại về tài sản hay trách nhiệm, không được thay đổi hình ảnh về thiệt hại để  hãng bảo hiểm có thể tìm hiểu mức thiệt hại và nguyên nhân. Nếu không thể thực hiện, phải phác họa hình ảnh và/hoặc mô tả nơi bị thiệt hại và thiệt hại. Ngoài ra phải trình cho hãng bảo hiểm những chứng nhận cần thiết nếu có thể. Đối với bảo hiểm xe cộ và bảo hiểm trách nhiệm khác, áp dụng quy định đặc biệt: Khi người bảo hiểm gây ra thiệt hại, không được nộp hay kí bản nhận lỗi, trước khi có sự đồng ý của hãng bảo hiểm chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại. Nếu không, sẽ gây bất lợi khi chống lại các yêu cầu không chính đáng từ bên bị thiệt hại. Do đó, khi gây ra tai nạn giao thông, không được nhận lỗi đến khi hãng bảo hiểm trách nhiệm Kfz-Haftpflichtversicherung đồng ý

Đối với bảo hiểm tai nạn và nhân thọ

 Cần lưu ý một số thời hạn nhất định. Sau khi xảy ra tai nạn có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm tai nạn, phải lập tức gọi bác sĩ và thông báo cho hãng bảo hiểm. Nếu người đăng kí bảo hiểm qua đời do tai nạn, phải thông báo cho hãng bảo hiểm sau 48 giờ. Tương tự áp dụng đối với bảo hiểm nhân thọ. Sau khi người mua bảo hiểm qua đời, phải thông báo ngay cho hãng bảo hiểm. Ngoài giấy chứng tử chính thức, phải nộp thêm giấy giám định chi tiết của bác sĩ hay giấy chứng nhận có công chứng về nguyên nhân qua đời và nộp bản gốc hợp đồng bảo hiểm, nếu có.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Gia đình

Sức khỏe

Thuế

Trợ cấp

Bảo hiểm

Lên đầu trang