Bỏ kỳ thi lý do không chính đáng coi như thi trượt

Gia đình cũng không có họ hàng, người thân gì sống gần đó để có thể nhờ vả. Tuy rằng, người sinh viên này đã xin rút tên khỏi kỳ thi, nhưng trường  đại học không chấp nhận những lý do của người sinh viên, quyết định đánh trượt. Người sinh viên đâm đơn kiện lên Tòa Verwaltungsgericht tại Mainz.

Với án quyết số Az.: 3 K 776/10.MZ, Tòa bác đơn kiện với lý do: Vì ngày thi đã được định sẵn trước đó từ lâu, người sinh viên có đủ thời gian để tìm cách giải quyết việc nhà và đến dự thi. Là sinh viên, không ai có thể tự động bỏ thi chỉ vì phải trông con nhỏ.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang