Cái chết của Nga Hoàng

(Vợ chồng Nga hoàng và năm người con trước khi chết).

Ngày Mười Bảy tháng Bảy,

Vào khoảng một giờ đêm,

Năm Một Chín Một Tám,

Giữa không gian êm dềm,

Những người Bôn-sê-vich

Xông vào nhà Nga Hoàng,

Tập hợp mọi người lại.

Và trong sự ngỡ ngàng,

Họ đọc lệnh cách mạng

Bắt mặc nhanh áo quần,

Xuống tầng hầm xử bắn,

Đền tội cho nhân dân.

Trong nhà ngài lúc ấy

Chỉ có mười một người.

Cách mạng đã giết hết,

Không bỏ sót một người.

Gồm Nga hoàng, hoàng hậu

Cùng với năm người con

Và bốn người đầy tớ,

Chỉ chừa con chó con.

Vị vua một đế quốc

Hùng mạnh ở châu Âu

Bị dí súng, liên tục

Bắn nhiều phát vào đầu.

Nữ hoàng, vì phụ nữ

Và các con của ngài,

Được ưu ái, chỉ nhận

Một phát đạn vào tai.

Cả mười một xác chết

Được thiêu rồi chôn chung

Trong cái hố đào vội

Bên rìa khu rừng tùng.

(Nguồn FB Thái Bá Tân. Tác giả viết khi Putin mở cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine)

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Thơ

Mỗi ngày một châm ngôn

27/11/2022

(Vợ chồng Nga hoàng và năm người con trước khi chết). Ngày Mười Bảy tháng Bảy, Vào khoảng một giờ đêm, Năm Một Chín Một Tám, Giữa không gian êm dềm,

Giấc mộng thành Tây Đô

26/11/2022

(Vợ chồng Nga hoàng và năm người con trước khi chết). Ngày Mười Bảy tháng Bảy, Vào khoảng một giờ đêm, Năm Một Chín Một Tám, Giữa không gian êm dềm,

Khi ta nghỉ hưu

14/11/2022

(Vợ chồng Nga hoàng và năm người con trước khi chết). Ngày Mười Bảy tháng Bảy, Vào khoảng một giờ đêm, Năm Một Chín Một Tám, Giữa không gian êm dềm,

Văn xuôi

Thời gian là vô giá

03/11/2022

(Vợ chồng Nga hoàng và năm người con trước khi chết). Ngày Mười Bảy tháng Bảy, Vào khoảng một giờ đêm, Năm Một Chín Một Tám, Giữa không gian êm dềm,

Báu Vật của mẹ

01/11/2022

(Vợ chồng Nga hoàng và năm người con trước khi chết). Ngày Mười Bảy tháng Bảy, Vào khoảng một giờ đêm, Năm Một Chín Một Tám, Giữa không gian êm dềm,

Ân huệ người ngoài và ân tình người thân

16/10/2022

(Vợ chồng Nga hoàng và năm người con trước khi chết). Ngày Mười Bảy tháng Bảy, Vào khoảng một giờ đêm, Năm Một Chín Một Tám, Giữa không gian êm dềm,

Lên đầu trang