Cẩm nang đón con nuôi sang Đức: Quy trình, thủ tục, hồ sơ, xử lý vướng mắc cả 2 phiá Đức-Việt

 

Quy định pháp lý về nhận và đón con nuôi từ Việt Nam sang Đức phải tuân theo “Luật nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài“ của Việt Nam và “Luật nhận con nuôi“ của Đức, “Luật quốc tịch Đức“. Để thực hiện phải trải qua một quy trình, thủ tục, hồ sơ rất phức tạp, qua nhiều cửa nhiều nấc chính quyền, gây nhiều trục trặc vướng mắc, ai chưa qua chưa thể hình dung. Ấn phẩm này cung cấp cả căn cứ pháp lý lẫn thực tế đó. 

Giá tiền ấn phẩm in giấy: €9.9
Giá tiền ấn phẩm online: €9.9
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Giải đáp

Hỏi đáp tiêm phòng cho trẻ em từ 6 tháng đến 11 tuổi - Những câu hỏi và trả lời quan trọng nhất

19/11/2022

  Quy định pháp lý về nhận và đón con nuôi từ Việt Nam sang Đức phải tuân theo “Luật nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài“ của Việt Nam và &ldquo

Hỏi đáp: Những quy định mới về hợp đồng lao động, doanh nghiệp và người lao động cần biết

05/09/2022

  Quy định pháp lý về nhận và đón con nuôi từ Việt Nam sang Đức phải tuân theo “Luật nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài“ của Việt Nam và &ldquo

Hỏi đáp: Quy định Covid-19 về đi lại nhập xuất cảnh vào Đức đến 30.09.2022

26/08/2022

  Quy định pháp lý về nhận và đón con nuôi từ Việt Nam sang Đức phải tuân theo “Luật nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài“ của Việt Nam và &ldquo

Ấn phẩm

Ấn phẩm: Quy định hàng hoá mang theo khi vào Đức (hiệu đính, bổ sung)

07/07/2022

  Quy định pháp lý về nhận và đón con nuôi từ Việt Nam sang Đức phải tuân theo “Luật nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài“ của Việt Nam và &ldquo

Sổ tay lưu trú: Sang Đức kết hôn và đoàn tụ gia đình

06/07/2022

  Quy định pháp lý về nhận và đón con nuôi từ Việt Nam sang Đức phải tuân theo “Luật nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài“ của Việt Nam và &ldquo

Bộ đề, đáp án kiểm tra nhập quốc tịch Einbürgerungstest song ngữ

07/05/2022

  Quy định pháp lý về nhận và đón con nuôi từ Việt Nam sang Đức phải tuân theo “Luật nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài“ của Việt Nam và &ldquo

Lên đầu trang