Cẩm nang song ngữ dạy con: Cả nhà học toán - Mathematik für die ganze Familie

(Khi đặt mua, chuyển tiền vào tài khoản: Kontoinhaber: The Tuyen Nguyen, IBAN: DE78 8707 0024 0060 6368 00, BIC: DEUTDEDBCHE, Deutsche Bank).

Giá tiền ấn phẩm in giấy: €9.0
Giá tiền ấn phẩm online: €9.0
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Giải đáp

Hỏi đáp tiêm phòng cho trẻ em từ 6 tháng đến 11 tuổi - Những câu hỏi và trả lời quan trọng nhất

19/11/2022

  (Khi đặt mua, chuyển tiền vào tài khoản: Kontoinhaber: The Tuyen Nguyen, IBAN: DE78 8707 0024 0060 6368 00, BIC: DEUTDEDBCHE, Deutsche Bank).

Hỏi đáp: Những quy định mới về hợp đồng lao động, doanh nghiệp và người lao động cần biết

05/09/2022

  (Khi đặt mua, chuyển tiền vào tài khoản: Kontoinhaber: The Tuyen Nguyen, IBAN: DE78 8707 0024 0060 6368 00, BIC: DEUTDEDBCHE, Deutsche Bank).

Hỏi đáp: Quy định Covid-19 về đi lại nhập xuất cảnh vào Đức đến 30.09.2022

26/08/2022

  (Khi đặt mua, chuyển tiền vào tài khoản: Kontoinhaber: The Tuyen Nguyen, IBAN: DE78 8707 0024 0060 6368 00, BIC: DEUTDEDBCHE, Deutsche Bank).

Ấn phẩm

Ấn phẩm: Quy định hàng hoá mang theo khi vào Đức (hiệu đính, bổ sung)

07/07/2022

  (Khi đặt mua, chuyển tiền vào tài khoản: Kontoinhaber: The Tuyen Nguyen, IBAN: DE78 8707 0024 0060 6368 00, BIC: DEUTDEDBCHE, Deutsche Bank).

Sổ tay lưu trú: Sang Đức kết hôn và đoàn tụ gia đình

06/07/2022

  (Khi đặt mua, chuyển tiền vào tài khoản: Kontoinhaber: The Tuyen Nguyen, IBAN: DE78 8707 0024 0060 6368 00, BIC: DEUTDEDBCHE, Deutsche Bank).

Bộ đề, đáp án kiểm tra nhập quốc tịch Einbürgerungstest song ngữ

07/05/2022

  (Khi đặt mua, chuyển tiền vào tài khoản: Kontoinhaber: The Tuyen Nguyen, IBAN: DE78 8707 0024 0060 6368 00, BIC: DEUTDEDBCHE, Deutsche Bank).

Lên đầu trang