Cập nhật 14.11.2022, Covid 19 Đức từng tiểu bang 2 ngày liên tiếp: Nhiễm cũ, mới;  Inzidenz Liên bang 243,50 xuống 232,1; Chết  216  xuống 185 ca

 

 

1- Bảng thống kê số liệu từng tiểu bang Đức hôm nay

(Chú thích: Riêng 2 ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, và có thể có cả những ngày không đủ số liệu)

(Nhấn vào bảng để xem kích thước lớn hơn)

 

- Theo công báo của Viện Robert Koch ( RKI ) và số liệu bảng trên cho thấy, tính từ đầu đại dịch đến ngày này có 36.033.395 người đã khỏi và đang bị nhiễm Covid-19, so với ngày trước 36.033.395 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 0 ca, so với ngày trước 28.369 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới của 7 ngày qua tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 180.370 ca, so với ngày trước 184.987 ca.

- Chỉ số Inzidenz toàn Liên bang ngày này 216,7 (số ca nhiễm mới trên 100.000 cư dân trong 7 ngày, tính đến ngày này), so với ngày trước 222,2.

- Tổng số người chết từ đầu đại dịch đến ngày này là 155.588 ca, so với ngày trước 155.588 ca, tăng 0 ca. Mức tăng ngày trước so với ngày trước nữa 0 ca.

2- Bảng thống kê số liệu từng tiểu bang Đức hôm trước

(Chú thích: Riêng 2 ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, và có thể có cả những ngày không đủ số liệu)

(Nhấn vào bảng để xem kích thước lớn hơn)

 

- Theo công báo của Viện Robert Koch ( RKI ) và số liệu bảng trên cho thấy, tính từ đầu đại dịch đến ngày này có 36.033.395 người đã khỏi và đang bị nhiễm Covid-19, so với ngày trước 36.033.394 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 28.369 ca, so với ngày trước 33.703 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới của 7 ngày qua tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 184.987 ca, so với ngày trước 193.178 ca.

- Chỉ số Inzidenz toàn Liên bang ngày này 222,2 (số ca nhiễm mới trên 100.000 cư dân trong 7 ngày, tính đến ngày này), so với ngày trước 232,1.

- Tổng số người chết từ đầu đại dịch đến ngày này là 155.588 ca, so với ngày trước 155.588 ca, tăng 0 ca. Mức tăng ngày trước so với ngày trước nữa 185 ca.

(Xem thêm:

=> Cập nhật Covid 19 Đức 13.11.2022: Tổng số nhiễm cũ, mới, chết, Inzidenz 2 ngày liên tiếp từng tiểu bang).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Gia đình

Sức khỏe

Thuế

Trợ cấp

Bảo hiểm

Lên đầu trang