Cập nhật 17.11.2022, Covid 19 Đức từng tiểu bang 2 ngày liên tiếp: Nhiễm cũ, mới;  Inzidenz Liên bang 203,4 xuống 199,2; Chết  223 xuống 162 ca

 

1- Bảng thống kê số liệu từng tiểu bang Đức hôm nay

(Chú thích: Riêng 2 ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, và có thể có cả những ngày không đủ số liệu)

(Nhấn vào bảng để xem kích thước lớn hơn)

 

- Theo công báo của Viện Robert Koch ( RKI ) và số liệu bảng trên cho thấy, tính từ đầu đại dịch đến ngày này có36.152.490 người đã khỏi và đang bị nhiễm Covid-19, so với ngày trước 36.119.184 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 33.306 ca, so với ngày trước 38.610 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới của 7 ngày qua tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 165.770 ca, so với ngày trước 169.285 ca.

- Chỉ số Inzidenz toàn Liên bang ngày này 199,2 (số ca nhiễm mới trên 100.000 cư dân trong 7 ngày, tính đến ngày này), so với ngày trước 203,4.

- Tổng số người chết từ đầu đại dịch đến ngày này là 156.192 ca, so với ngày trước 156.030 ca, tăng 162  ca. Mức tăng ngày trước so với ngày trước nữa 223 ca.

2- Bảng thống kê số liệu từng tiểu bang Đức hôm trước

(Chú thích: Riêng 2 ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, và có thể có cả những ngày không đủ số liệu)

(Nhấn vào bảng để xem kích thước lớn hơn)

 

- Theo công báo của Viện Robert Koch ( RKI ) và số liệu bảng trên cho thấy, tính từ đầu đại dịch đến ngày này có 36.119.184 người đã khỏi và đang bị nhiễm Covid-19, so với ngày trước 36.080.574 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 38.610 ca, so với ngày trước 47.179 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới của 7 ngày qua tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 169.285 ca, so với ngày trước 176.493 ca.

- Chỉ số Inzidenz toàn Liên bang ngày này 203,4 (số ca nhiễm mới trên 100.000 cư dân trong 7 ngày, tính đến ngày này), so với ngày trước 212,0.

- Tổng số người chết từ đầu đại dịch đến ngày này là 156.030 ca, so với ngày trước 155.807 ca, tăng 223 ca. Mức tăng ngày trước so với ngày trước nữa 219 ca.

(Xem thêm:

=> Cập nhật Covid 19 Đức 16.11.2022: Tổng số nhiễm cũ, mới, chết, Inzidenz 2 ngày liên tiếp từng tiểu bang).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Gia đình

Sức khỏe

Thuế

Trợ cấp

Bảo hiểm

Lên đầu trang