Cập nhật 20.11.2022, Covid 19 Đức từng tiểu bang 2 ngày liên tiếp: Nhiễm cũ, mới;  Inzidenz Liên bang 192,0 xuống 184,8; Chết 218 xuống 0

 

1- Bảng thống kê số liệu từng tiểu bang Đức hôm nay

(Chú thích: Riêng 2 ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, và có thể có cả những ngày không đủ số liệu)

(Nhấn vào bảng để xem kích thước lớn hơn)

 

- Theo công báo của Viện Robert Koch ( RKI ) và số liệu bảng trên cho thấy, tính từ đầu đại dịch đến ngày này có 36.205.405 người đã khỏi và đang bị nhiễm Covid-19, so với ngày trước 36.205.405 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 0 ca, so với ngày trước 25.328 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới của 7 ngày qua tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 153.846 ca, so với ngày trước 159.851 ca.

- Chỉ số Inzidenz toàn Liên bang ngày này 184,80 (số ca nhiễm mới trên 100.000 cư dân trong 7 ngày, tính đến ngày này), so với ngày trước 192,0.

- Tổng số người chết từ đầu đại dịch đến ngày này là 156.613 ca, so với ngày trước 156.613 ca, tăng 0 ca. Mức tăng ngày trước so với ngày trước nữa 203 ca.

2- Bảng thống kê số liệu từng tiểu bang Đức hôm trước

(Chú thích: Riêng 2 ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, và có thể có cả những ngày không đủ số liệu)

(Nhấn vào bảng để xem kích thước lớn hơn)

 

- Theo công báo của Viện Robert Koch ( RKI ) và số liệu bảng trên cho thấy, tính từ đầu đại dịch đến ngày này có 36.205.405 người đã khỏi và đang bị nhiễm Covid-19, so với ngày trước 36.180.077 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 25.328 ca, so với ngày trước 27.587 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới của 7 ngày qua tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 159.851 ca, so với ngày trước 161.767 ca.

- Chỉ số Inzidenz toàn Liên bang ngày này 192,0(số ca nhiễm mới trên 100.000 cư dân trong 7 ngày, tính đến ngày này), so với ngày trước 194,3.

- Tổng số người chết từ đầu đại dịch đến ngày này là 156.613 ca, so với ngày trước 156.410 ca, tăng 203 ca. Mức tăng ngày trước so với ngày trước nữa   218 ca.

(Xem thêm:

=> Cập nhật Covid 19 Đức 19.11.2022: Tổng số nhiễm cũ, mới, chết, Inzidenz 2 ngày liên tiếp từng tiểu bang).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Gia đình

Sức khỏe

Thuế

Trợ cấp

Bảo hiểm

Lên đầu trang