Cập nhật 21.11.2022, Covid 19 Đức từng tiểu bang 2 ngày liên tiếp: Nhiễm cũ, mới;  Inzidenz Liên bang 192,0 xuống 184,8; Chết 218 xuống 0

 

1- Bảng thống kê số liệu từng tiểu bang Đức hôm nay

(Chú thích: Riêng 2 ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, và có thể có cả những ngày không đủ số liệu)

(Nhấn vào bảng để xem kích thước lớn hơn)

 

- Theo công báo của Viện Robert Koch ( RKI ) và số liệu bảng trên cho thấy, tính từ đầu đại dịch đến ngày này có 36.205.405 người đã khỏi và đang bị nhiễm Covid-19, so với ngày trước 36.205.405 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 0 ca, so với ngày trước 0 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới của 7 ngày qua tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 149.526 ca, so với ngày trước 153.846 ca.

- Chỉ số Inzidenz toàn Liên bang ngày này 179,6 (số ca nhiễm mới trên 100.000 cư dân trong 7 ngày, tính đến ngày này), so với ngày trước 184,80.

- Tổng số người chết từ đầu đại dịch đến ngày này là 156.613 ca, so với ngày trước 156.613 ca, tăng 0 ca. Mức tăng ngày trước so với ngày trước nữa 0 ca.

2- Bảng thống kê số liệu từng tiểu bang Đức hôm trước

(Chú thích: Riêng 2 ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, và có thể có cả những ngày không đủ số liệu)

(Nhấn vào bảng để xem kích thước lớn hơn)

 

- Theo công báo của Viện Robert Koch ( RKI ) và số liệu bảng trên cho thấy, tính từ đầu đại dịch đến ngày này có 36.205.405 người đã khỏi và đang bị nhiễm Covid-19, so với ngày trước 36.205.405 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 0 ca, so với ngày trước 25.328 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới của 7 ngày qua tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 153.846 ca, so với ngày trước 159.851 ca.

- Chỉ số Inzidenz toàn Liên bang ngày này 184,80 (số ca nhiễm mới trên 100.000 cư dân trong 7 ngày, tính đến ngày này), so với ngày trước 192,0.

- Tổng số người chết từ đầu đại dịch đến ngày này là 156.613 ca, so với ngày trước 156.613 ca, tăng 0 ca. Mức tăng ngày trước so với ngày trước nữa 203 ca.

(Xem thêm:

=> Cập nhật Covid 19 Đức 20.11.2022: Tổng số nhiễm cũ, mới, chết, Inzidenz 2 ngày liên tiếp từng tiểu bang).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Gia đình

Sức khỏe

Thuế

Trợ cấp

Bảo hiểm

Lên đầu trang