Cập nhật 22.11.2022, Covid 19 Đức từng tiểu bang 2 ngày liên tiếp: Nhiễm cũ, mới;  Inzidenz Liên bang 179,60 lên 183,2; Chết 0 lên 199

 

1- Bảng thống kê số liệu từng tiểu bang Đức hôm nay

(Chú thích: Riêng 2 ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, và có thể có cả những ngày không đủ số liệu)

(Nhấn vào bảng để xem kích thước lớn hơn)

 

- Theo công báo của Viện Robert Koch ( RKI ) và số liệu bảng trên cho thấy, tính từ đầu đại dịch đến ngày này có 36.247.081 người đã khỏi và đang bị nhiễm Covid-19, so với ngày trước 36.205.405 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 41.676 ca, so với ngày trước 0 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới của 7 ngày qua tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 149.526 ca, so với ngày trước 153.846 ca.

- Chỉ số Inzidenz toàn Liên bang ngày này 183,2 (số ca nhiễm mới trên 100.000 cư dân trong 7 ngày, tính đến ngày này), so với ngày trước 179,6.

- Tổng số người chết từ đầu đại dịch đến ngày này là 156.812 ca, so với ngày trước 156.613 ca, tăng 199 ca. Mức tăng ngày trước so với ngày trước nữa 0 ca.

2- Bảng thống kê số liệu từng tiểu bang Đức hôm trước

(Chú thích: Riêng 2 ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, và có thể có cả những ngày không đủ số liệu)

(Nhấn vào bảng để xem kích thước lớn hơn)

 

- Theo công báo của Viện Robert Koch ( RKI ) và số liệu bảng trên cho thấy, tính từ đầu đại dịch đến ngày này có 36.205.405 người đã khỏi và đang bị nhiễm Covid-19, so với ngày trước 36.205.405 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 0 ca, so với ngày trước 0 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới của 7 ngày qua tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 149.526 ca, so với ngày trước 153.846 ca.

- Chỉ số Inzidenz toàn Liên bang ngày này 179,6 (số ca nhiễm mới trên 100.000 cư dân trong 7 ngày, tính đến ngày này), so với ngày trước 184,80.

- Tổng số người chết từ đầu đại dịch đến ngày này là 156.613 ca, so với ngày trước 156.613 ca, tăng 0 ca. Mức tăng ngày trước so với ngày trước nữa 0 ca.

(Xem thêm:

=> Cập nhật Covid 19 Đức 21.11.2022: Tổng số nhiễm cũ, mới, chết, Inzidenz 2 ngày liên tiếp từng tiểu bang).

Tư Vấn Net

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Gia đình

Sức khỏe

Thuế

Trợ cấp

Bảo hiểm

Lên đầu trang