Cập nhật 24.11.2022, Covid 19 Đức từng tiểu bang 2 ngày liên tiếp: Nhiễm cũ, mới;  Inzidenz Liên bang 177,9 lên 186,9; Chết 139 lên 193

1- Bảng thống kê số liệu từng tiểu bang Đức hôm nay

(Chú thích: Riêng 2 ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, và có thể có cả những ngày không đủ số liệu)

(Nhấn vào bảng để xem kích thước lớn hơn)

 

- Theo công báo của Viện Robert Koch ( RKI ) và số liệu bảng trên cho thấy, tính từ đầu đại dịch đến ngày này có 36.318.461 người đã khỏi và đang bị nhiễm Covid-19, so với ngày trước 36.280.371 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 38.090 ca, so với ngày trước 33.290 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới của 7 ngày qua tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 155.541 ca, so với ngày trước 148.041 ca.

- Chỉ số Inzidenz toàn Liên bang ngày này 186,9 (số ca nhiễm mới trên 100.000 cư dân trong 7 ngày, tính đến ngày này), so với ngày trước 177,9.

- Tổng số người chết từ đầu đại dịch đến ngày này là 157.114 ca, so với ngày trước 156.951 ca, tăng 193 ca. Mức tăng ngày trước so với ngày trước nữa 139 ca. 

2- Bảng thống kê số liệu từng tiểu bang Đức hôm trước

(Chú thích: Riêng 2 ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, và có thể có cả những ngày không đủ số liệu)

(Nhấn vào bảng để xem kích thước lớn hơn)

 

- Theo công báo của Viện Robert Koch ( RKI ) và số liệu bảng trên cho thấy, tính từ đầu đại dịch đến ngày này có 36.280.371 người đã khỏi và đang bị nhiễm Covid-19, so với ngày trước 36.247.081 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 33.290 ca, so với ngày trước 41.676 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới của 7 ngày qua tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 148.041 ca, so với ngày trước 152.510 ca.

- Chỉ số Inzidenz toàn Liên bang ngày này 177,9 (số ca nhiễm mới trên 100.000 cư dân trong 7 ngày, tính đến ngày này), so với ngày trước 183,2.

- Tổng số người chết từ đầu đại dịch đến ngày này là 156.951 ca, so với ngày trước 156.812 ca, tăng 139  ca. Mức tăng ngày trước so với ngày trước nữa 199 ca.

(Xem thêm:

=> Cập nhật Covid 19 Đức 23.11.2022: Tổng số nhiễm cũ, mới, chết, Inzidenz 2 ngày liên tiếp từng tiểu bang).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Gia đình

Sức khỏe

Thuế

Trợ cấp

Bảo hiểm

Lên đầu trang