Cập nhật Covid 19 Đức 15.10.2022: Tổng số nhiễm cũ, mới, chết; Inzidenz 2 ngày liên tiếp từ 793,8 xuống 731,90; Chết 165 xuống 160 ca

 

1- Bảng thống kê số liệu từng tiểu bang Đức hôm nay

(Chú thích: Riêng 2 ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, và có thể có cả những ngày không đủ số liệu)

(Nhấn vào bảng để xem kích thước lớn hơn)

 

- Theo công báo của Viện Robert Koch ( RKI ) và số liệu bảng trên cho thấy, tính từ đầu đại dịch đến ngày này có 34.608.835 người đã khỏi và đang bị nhiễm Covid-19, so với ngày trước 34.517.327 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 91.508 ca, so với ngày trước 114.198 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới của 7 ngày qua tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 609.178 ca, so với ngày trước 632.714 ca.

- Chỉ số Inzidenz toàn Liên bang ngày này 731,90 (số ca nhiễm mới trên 100.000 cư dân trong 7 ngày, tính đến ngày này), so với ngày trước 760,1.

- Tổng số người chết từ đầu đại dịch đến ngày này là 151.420 ca, so với ngày trước 151.260 ca, tăng 160 ca. Mức tăng ngày trước so với ngày trước nữa 165 ca.

2- Bảng thống kê số liệu từng tiểu bang Đức hôm trước

(Chú thích: Riêng 2 ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, và có thể có cả những ngày không đủ số liệu)

(Nhấn vào bảng để xem kích thước lớn hơn)

 

- Theo công báo của Viện Robert Koch ( RKI ) và số liệu bảng trên cho thấy, tính từ đầu đại dịch đến ngày này có 34.517.327 người đã khỏi và đang bị nhiễm Covid-19, so với ngày trước 34.403.129 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 114.198 ca, so với ngày trước 145.213 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới của 7 ngày qua tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 632.714 ca, so với ngày trước 660.767 ca.

- Chỉ số Inzidenz toàn Liên bang ngày này 760,1 (số ca nhiễm mới trên 100.000 cư dân trong 7 ngày, tính đến ngày này), so với ngày trước 793,8.

- Tổng số người chết từ đầu đại dịch đến ngày này là 151.260 ca, so với ngày trước 151.095 ca, tăng 165 ca. Mức tăng ngày trước so với ngày trước nữa 176 ca.

(Xem thêm:

=> Cập nhật Covid 19 Đức 14.10.2022: Tổng số nhiễm cũ, mới, chết, Inzidenz 2 ngày liên tiếp từng tiểu bang).

Viet Duc Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Gia đình

Sức khỏe

Thuế

Trợ cấp

Bảo hiểm

Lên đầu trang