Chiến dịch kiểm tra lao động chui tại các điểm trò chơi

 

Theo dõi hồ sơ khai lương, phần trích nộp bảo hiểm, họ phát hiện ra, đa phần người lao động làm thêm giờ ngoài thời gian khai trong hồ sơ.

Nghĩa là hoặc không bảo đảm mức lương tối thiểu cho người lao động, bởi họ phải làm việc tiếp tục ngoài thời gian tính lương. Hoặc có trả lương cho người lao động nhưng không khai báo, có nghĩa không trích nộp bảo hiểm xã hội đối với phần trả lương không khai báo này.

Hai nghi can là chủ của 31 điểm trò chơi trên toàn tiểu bang Sachsen. Chiến dịch kiểm tra được tập trung vào các điạ điểm khả nghi ở Zwickau và Chemnitz.

Hải quan tiến hành lục soát tất cả các điểm trò chơi trên lẫn nơi ở của nghi can, thu giữ tất cả hồ sơ giấy tờ máy tính.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang