Cho tặng thừa kế trước và sau khi sang Đức,  ngưỡng miễn thuế

 

Câu hỏi

Tôi mở nhà hàng, anh em ruột trong nước, mỗi người cho từ 5.000 đến 20.000 Euro, tổng cộng 70.000 Euro. Vậy xin hỏi số tiền này có phải đóng thuế không ? (Một độc giả).

Trả lời

Mức  miễn thuế theo Luật thuế thừa kế Erbschaftssteuer

Tiền tặng (cho nhau lúc còn sống) thừa kế (cho sau khi chết) phải đóng thuế thu nhập theo điều §1I điểm 1, §2 và  Điều §7 I điểm 1 Luật thuế thừa kế, quà tặng ErbStG, chỉ được miễn thuế ở mức dưới đây. Số còn lại phải đóng thuế.

Người nhận thừa kế

Erbschaftssteuer Steuerklasse (Bậc thuế thừa kế)

Erbschaftsteuer Freibeträge (Mức miễn thuế)

Ehepaare - Vợ chồng có hôn thú hoặc không hôn thú nhưng đăng ký ở chung.

1

500.000 Euro

Erbschaftsteuer bei Kinder (auch adoptiert sowie Stiefkinder sowie für Enkelkinder, wenn deren Eltern gestorben sind) – Con cái kể cả con nuôi hoặc cháu nếu bố mẹ chúng đã mất.

1

400.000 Euro

Erbschaftssteuer Enkelkinder – Cháu.

1

200.000 Euro

Erbschaftssteuer Eltern und Großeltern bei Erwerb durch Erbschaft  - Bố mẹ, ông bà nhận thừa kế.

1

100.000 Euro

Erbschaftssteuer Eltern und Großeltern bei Erwerb durch Schenkung - Bố mẹ ông bà nhận quà tặng.

2

20.000 Euro

Erbschaftssteuer Geschwister, Kinder der Geschwister, Stiefeltern, Schwiegerkinder, Schwiegereltern, geschiedene Ehepartner (auch gleichgeschlechtlich) – Anh chị em bố mẹ đằng mẹ đằng chồng.

2

20.000 Euro

Alle übrigen Erben - Những người khác

3

20.000 Euro

 

 

Như vậy trong tổng số tiền tặng 70.000 Euro đó, về nguyên tắc Qúy độc giả được hưởng ít nhất 20.000,- Euro miễn thuế, tiếng Đức gọi là Freibetrag. Phần còn lại phải đóng thuế.

 

Điều kiện áp dụng Luật thuế thừa kế

1- Điều §2 Luật ErbStG quy định trách nhiệm đóng thuế thừa kế quà tặng được áp dụng đối với bất kỳ người nước ngoài nào được quyền lưu trú sinh sống ở Đức (nghĩa là được lao động và hưởng chế độ an sinh của Đức). Quý độc giả có quyền mở nhà hàng nên thuộc diện này. Như vậy du học sinh, cán bộ ngoại giao, thăm thân, không thuộc đối tượng điều chỉnh của luật trên, nhận tiền thừa kế trong nước bạc tỷ (Euro chứ không phải đồng Việt Nam) đều không phải đóng thuế.

2- Đồng thời thuế ErbStG chỉ áp dụng, khi họ đang lưu trú ở Đức lại nhận được thừa kế hoặc quà tặng từ trong nước chuyển sang hay tại Đức. Điều đó có nghĩa, những thừa kế trước thời gian được phép lưu trú ở Đức sẽ không bị áp dụng luật trên. Thuế thu nhập cũng tương tự, tài sản thu nhập ở Việt Nam có được trước ngày sang Đức, nay được chuyển sang Đức để tiêu dùng cũng không tính vào thu nhập để đánh thuế thu nhập tại Đức.

Như vậy nếu số tiền anh em ruột tặng Qúy độc giả có giấy tờ chứng minh vào thời điểm trước ngày Qúy độc giả được cấp giấy phép lưu trú và làm việc ở Đức sẽ không phải nộp thuế thừa kế quà tặng cho 50.000 Euro còn lại. Bằng không, Qúy độc giả phải nộp thuế thừa kế cho số tiền trên.

Đức Việt Online – Dr. Nguyễn Sỹ Phương

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang