Chủ và người lao động cần biết: Cảnh báo kiểm tra hồ sơ lao động nhà hàng, tiệm Nail từ 2020 đến nay

 

Thông báo của Hải quan (Zoll) yêu cầu nộp hồ sơ

Đầu tháng này, một số nhà hàng, tiệm Nails người Việt nhận được thông báo từ Hải quan của Tiểu bang (Hauptzollamt), do Bộ phận  Kiểm tra lao động chui ở điạ phương (Finanzkontrolle Schwarzarbeit) gửi tới mang tên: Prüfungsverfügung (Lệnh kiểm tra), với nội dung đòi nộp tất cả hồ sơ liên quan tới lao động (Geschäftsunterlagenprüfung, Zusendung der angeforderten Unterlagen), nghĩa là những giấy tờ không chỉ liên quan tới chủ lao động mà còn cả người lao động.

Nhiều tiệm người Việt choáng, bởi kiểm tra lao động chui xưa nay trên báo đài chỉ thấy Zoll khám xét, bắt giữ những doanh nghiệp bị ngờ vực thuê lao động lậu (chủ yếu thuê tị nạn, người không có giấy phép lao động, hoặc lao động không khai báo...), có cảm giác tự nhiên bây giờ mình trở thành nghi can.

Tuy nhiên, khác với khám xét lao động chui, nhằm thu giữ bằng chứng lao động chui để xử lý hình sự, Lệnh kiểm tra Hồ sơ Lao động khác về mặt nội dung, được ghi rõ: Yêu cầu nộp hồ sơ (Zusendung der unten angeforderten Unterlagen), tính chất tương tự  như kiểm tra thuế, tuy nhiên mục đích vẫn là kiểm tra lao động chui chiểu theo điều § 2 Luật chống lao động chui (SchwarzArbG). Vì vậy khả năng bị mở rộng chuyển sang điều tra hình sự rất dễ xảy ra nếu hồ sơ nộp có vấn đề. Tương tự như nộp hồ sơ cho thuế vụ kiểm tra thuế, nếu hồ sơ có nhiều lỗi bị ngờ vực lậu thuế có chủ đích (khác với lậu thuế do cẩu thả) sẽ bị chuyển qua cơ quan hình sự điều tra tội trốn thuế có chủ đích.

Nội dung kiểm tra

Nội dung kiểm tra được ghi trong Lệnh kiểm tra, tổng cộng tới 9 mục lớn dài hơn 2 trang giấy khổ A4. Nội dung này thực ra trích từ Điều §2 Luật SchwarzArbG có tới trên 30 khoản mục, bao quát đầy đủ mọi hành vi bị coi là bằng chứng lao động lậu. Trong đó có 10 mục lớn đều ghi rõ Zollamt kiểm tra xem có thực hiện đúng hay không các điều luật, bao gồm:

1- Trách nhiệm quy định tại § 28 Bộ Luật Xã hội quyển IV (Vierten Buches Sozialgesetzbuch). Điều khoản này dài tới 2 trang giấy A4.

2- Các tiêu chuẩn thụ hưởng xã hội dưạ trên kết qủa lao động được quy định tại Bộ Luật Xã hội quyển II, quyển III.

3- Các số liệu chủ  lao động khai báo liên quan tới  các tiêu chuẩn thụ hưởng xã hội quy định tại  Bộ Luật Xã hội, quyển II và quyển III

4- Thuê lao động nước ngoài, được quy định tại Điều § 4a, đoạn 4 và 5  Luật Lưu trú (Aufenthaltsgesetz). Hoặc thuê lao động nước ngoài  quy định tại Điều § 284, đoạn 1 Bộ Luật Xã hội quyển IV.

5- Thuê lao động nước ngoài không cần giấy phép lao động quy định tại Điều § 1, đoạn 1, câu 1, cũng như tại Điều 1, đoạn 1, câu 5 và 6, Điều 1a hoặc 1b Luật Chuyển giao Lao động (Arbeitsnehmerüberlastungsgesetz).

6- Thuê lao động  quy định tại Điều § 6a, đoạn 2 với Điều 6a đoạn 3 Luật Bảo đảm Lao động trong ngành giết mổ.

7- Điều kiện lao động được quy định tại Luật lương Tối thiểu (Mindestlohngesetz), Luật Chuyển giao Lao động.

8- Chống thuê lao động làm việc với điều kiện lao động không bảo đảm mang tính bóc lột.

9- Thuê lao động hưởng trợ cấp xã hội vi phạm điều §5a Luật Chống Lao động chui.

10- Vi phạm điều § 6a, hoặc Điều §7a, đoạn 1 Luật Bảo đảm quyền của người lao động trong ngành công nghiệp thịt.

Ngoài ra, Zoll còn kiểm tra xem có dấu hiệu sai phạm liên quan tới khai báo thuế lương hay không?

Những hồ sơ phải cung cấp và hướng dẫn mẫu

1) Tất cả bảng tính lương (Lohnabrechnung), giấy đăng ký lao động với cơ quan bảo hiểm xã hội từ năm 2020 cho tới hiện tại. Bảng tính lương và đăng ký lao động đều do tư vấn thuế hoặc kế toán có chứng chỉ thực hiện (nếu chủ lao động không tự làm).

2) Hoá đơn biên nhận tiền lương (tiền mặt) có thể xem mẫu theo đường Link => Quittung über die Lohn & Gehältsauszahlung.

3) Hợp đồng lao động: Có thể xem mẫu đường Link => Hợp đồng lao động, hoặc Thoả thuận sau đây thay cho hợp đồng:

 

4)- Bảng chấm giờ công liên quan tới cả tiền Kug có thể xem mẫu:

Dokumentation der täglichen Arbeitszeit

(Bảng ghi chép thời gian làm việc hàng ngày)

Firma (Doanh nghiệp): ................................................

Anschrift: (Điạ chỉ) .....................................................................

Betrieb-Nr. (Mã số đăng ký thuê lao động):

Name des Mitarbeiters (Tên người lao động):......................................................

Pers.-Nr. (Mã số người lao động):................. Monat/Jahr (Tháng/năm):...............

 

(*) Cột này ghi ký hiệu: K = Krank (ốm); U = Urlaub (nghỉ phép); UU = unbezahlter Urlaub (nghỉ không lương) F = Feiertag (nghỉ lễ); SA = Stundenweise abwesend (Số giờ vắng mặt); SU = Stundenweise Urlaub (Số giờ nghỉ phép). KUG: Nghỉ không bố trí được việc làm hưởng tiền Kug).

(Chú ý: Qúy độc giả nào cần tìm hiểu thêm có thể liên hệ với Toà soạn, xem dữ liệu dưới chân trang).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Học tập

Cơ hội học sinh Việt lớp 9 sang Đức học Trường phổ thông Quốc tế: Chương trình tuyển sinh

20/08/2022

  Thông báo của Hải quan (Zoll) yêu cầu nộp hồ sơ Đầu tháng này, một số nhà hàng, tiệm Nails người Việt nhận được thông báo từ Hải quan của Tiểu bang (Hauptzol

Cơ hội cho học sinh Việt trong nước: Vào học trường Phổ thông Trung học Quốc tế Đức từ lớp 9

12/08/2022

  Thông báo của Hải quan (Zoll) yêu cầu nộp hồ sơ Đầu tháng này, một số nhà hàng, tiệm Nails người Việt nhận được thông báo từ Hải quan của Tiểu bang (Hauptzol

Cẩm nang song ngữ dạy con: Cả nhà học toán - Mathematik für die ganze Familie

06/07/2022

  Thông báo của Hải quan (Zoll) yêu cầu nộp hồ sơ Đầu tháng này, một số nhà hàng, tiệm Nails người Việt nhận được thông báo từ Hải quan của Tiểu bang (Hauptzol

Lao động

Thị trường lao động Đức tháng 11.2022 tăng trưởng đáng kể - Nguy cơ mất việc làm ở mức thấp trong lịch sử

30/11/2022

  Thông báo của Hải quan (Zoll) yêu cầu nộp hồ sơ Đầu tháng này, một số nhà hàng, tiệm Nails người Việt nhận được thông báo từ Hải quan của Tiểu bang (Hauptzol

Chủ và người lao động cần biết: Phục vụ cho kiểm tra hồ sơ lao động - Hướng dẫn cách tính ngày nghỉ phép cho nhân công

25/04/2022

  Thông báo của Hải quan (Zoll) yêu cầu nộp hồ sơ Đầu tháng này, một số nhà hàng, tiệm Nails người Việt nhận được thông báo từ Hải quan của Tiểu bang (Hauptzol

Chủ và người lao động cần biết: Cảnh báo kiểm tra hồ sơ lao động nhà hàng, tiệm Nail từ 2020 đến nay

20/04/2022

  Thông báo của Hải quan (Zoll) yêu cầu nộp hồ sơ Đầu tháng này, một số nhà hàng, tiệm Nails người Việt nhận được thông báo từ Hải quan của Tiểu bang (Hauptzol

Kinh doanh

Nỗi niềm nhà hàng Việt tại Mainz hết tháng này phải đóng cửa

11/10/2022

  Thông báo của Hải quan (Zoll) yêu cầu nộp hồ sơ Đầu tháng này, một số nhà hàng, tiệm Nails người Việt nhận được thông báo từ Hải quan của Tiểu bang (Hauptzol

Người Do Thái 'ngồi chơi cũng giàu có' bằng 5 quy tắc ngược đời

30/07/2022

  Thông báo của Hải quan (Zoll) yêu cầu nộp hồ sơ Đầu tháng này, một số nhà hàng, tiệm Nails người Việt nhận được thông báo từ Hải quan của Tiểu bang (Hauptzol

Đức cảnh báo: Giá khí đốt 2023 sẽ tăng gấp ba lần

20/07/2022

  Thông báo của Hải quan (Zoll) yêu cầu nộp hồ sơ Đầu tháng này, một số nhà hàng, tiệm Nails người Việt nhận được thông báo từ Hải quan của Tiểu bang (Hauptzol

Lên đầu trang