Chủ và người lao động cần biết: Phục vụ cho kiểm tra hồ sơ lao động - Hướng dẫn cách tính ngày nghỉ phép cho nhân công

 

Đạo luật Nghỉ phép Liên bang 

Đạo luật này quy định người lao động được quyền nghỉ phép hưởng lương và số ngày nghỉ phép tối thiểu. Theo nguyên tắc mỗi tháng có bốn tuần làm việc, tức 24 ngày; mỗi tuần có sáu ngày làm việc từ thứ 2-7. Luật tính ngày nghỉ phép trên ngày làm việc, không tính trên giờ làm việc. Do đó, ngày nghỉ phép không phân biệt giữa lao động toàn thời gian (toàn phần) và bán thời gian (bán phần). 

Nguyên tắc tính ngày nghỉ phép tối thiểu

Tùy thuộc từng  ngành nghề Branche hoặc công ty Unternehmen, tuần làm việc có thể kéo dài 5 hoặc 6 ngày. Với bốn tuần làm việc, mỗi tuần làm việc 5 ngày người lao động được hưởng 20 ngày nghỉ phép. Tương tự với 6 ngày làm việc trong 4 tuần được hưởng 24 ngày nghỉ phép. Bất kể số giờ làm việc mỗi tuần. 

Ví dụ: Một nhân viên làm việc hai giờ một ngày, năm ngày một tuần. Một người khác làm việc tám giờ một ngày, năm ngày một tuần. Mặc dù 2 nhân viên làm việc mỗi ngày chênh đến 6 giờ, nhưng cả hai đều có quyền hưởng nghỉ phép số ngày như nhau vì cả hai đều làm việc năm ngày một tuần. Tuy nhiên tổng mức lương trả hoàn toàn khác nhau do số giờ làm việc khác nhau.

Áp dụng đối với lao động bán thời gian tức ít ngày hơn

Làm việc toàn phần tức mỗi tuần làm việc liên tục 5 ngày hoặc 6 ngày. Đối với lao động bán phần mỗi tuần làm việc chỉ 1 - 4 ngày. Bảng tính ngày nghỉ phép cho những lao động bán phần như sau:

(Nhấn vào bảng để xem kich thước lớn hơn)

 

Đối với các doanh nghiệp cho nghỉ phép vướt quá ngày tối thiểu theo luật định, tức trên 24 ngày 1 năm

- Công thức tính cho những lao động bán thời gian:

Số ngày nghỉ phép được hưởng  = Số ngày nghỉ phép theo quy định của doanh nghiệp / Số  ngày làm việc thỏa thuận trong công ty mỗi tuần x Số ngày làm việc thực tế mỗi tuần.

- Ví dụ tính toán:
Nhân viên A làm việc 3 ngày một tuần trong công ty. Công ty cho nhân viên của mình hưởng 30 ngày nghỉ phép mỗi năm và làm việc 5 ngày mỗi tuần.

Số ngày nghỉ phép của nhân viên A = 30 ngày nghỉ phép / 5 ngày làm việc tại công ty x 3 ngày làm việc mỗi tuần = 18 ngày nghỉ phép mỗi năm.

Trong trường hợp ngày làm việc không cố định hàng tuần

- Công thức tính:

Số ngày nghỉ phép  =  Số ngày nghỉ phép quy định chung của doanh nghiệp / Số ngày làm việc trong năm theo thỏa thuận của công ty x Số ngày làm việc thực tế trong năm

- Ví dụ tính toán:
Nhân viên B làm việc trong công ty từ 2 đến 4 ngày một tuần, kết quả cả năm có 130 ngày làm việc. Thời gian nghỉ phép tại công ty đối với lao động toàn phần là 30 ngày. Công ty làm việc tổng cộng 260 ngày một năm.

Số ngày nghỉ phép của nhân viên B = 30 ngày / 260 ngày làm việc hàng năm x 130 ngày thực tế làm việc = 15 ngày nghỉ phép.

(Xem thêm:

=> Chủ và người lao động cần biết: Cảnh báo kiểm tra hồ sơ lao động nhà hàng, tiệm Nail từ 2020 đến nay)

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Học tập

Cơ hội học sinh Việt lớp 9 sang Đức học Trường phổ thông Quốc tế: Chương trình tuyển sinh

20/08/2022

  Đạo luật Nghỉ phép Liên bang  Đạo luật này quy định người lao động được quyền nghỉ phép hưởng lương và số ngày nghỉ phép tối thiểu. Theo nguyên tắc mỗi t

Cơ hội cho học sinh Việt trong nước: Vào học trường Phổ thông Trung học Quốc tế Đức từ lớp 9

12/08/2022

  Đạo luật Nghỉ phép Liên bang  Đạo luật này quy định người lao động được quyền nghỉ phép hưởng lương và số ngày nghỉ phép tối thiểu. Theo nguyên tắc mỗi t

Cẩm nang song ngữ dạy con: Cả nhà học toán - Mathematik für die ganze Familie

06/07/2022

  Đạo luật Nghỉ phép Liên bang  Đạo luật này quy định người lao động được quyền nghỉ phép hưởng lương và số ngày nghỉ phép tối thiểu. Theo nguyên tắc mỗi t

Lao động

Thị trường lao động Đức tháng 11.2022 tăng trưởng đáng kể - Nguy cơ mất việc làm ở mức thấp trong lịch sử

30/11/2022

  Đạo luật Nghỉ phép Liên bang  Đạo luật này quy định người lao động được quyền nghỉ phép hưởng lương và số ngày nghỉ phép tối thiểu. Theo nguyên tắc mỗi t

Chủ và người lao động cần biết: Phục vụ cho kiểm tra hồ sơ lao động - Hướng dẫn cách tính ngày nghỉ phép cho nhân công

25/04/2022

  Đạo luật Nghỉ phép Liên bang  Đạo luật này quy định người lao động được quyền nghỉ phép hưởng lương và số ngày nghỉ phép tối thiểu. Theo nguyên tắc mỗi t

Chủ và người lao động cần biết: Cảnh báo kiểm tra hồ sơ lao động nhà hàng, tiệm Nail từ 2020 đến nay

20/04/2022

  Đạo luật Nghỉ phép Liên bang  Đạo luật này quy định người lao động được quyền nghỉ phép hưởng lương và số ngày nghỉ phép tối thiểu. Theo nguyên tắc mỗi t

Kinh doanh

Nỗi niềm nhà hàng Việt tại Mainz hết tháng này phải đóng cửa

11/10/2022

  Đạo luật Nghỉ phép Liên bang  Đạo luật này quy định người lao động được quyền nghỉ phép hưởng lương và số ngày nghỉ phép tối thiểu. Theo nguyên tắc mỗi t

Người Do Thái 'ngồi chơi cũng giàu có' bằng 5 quy tắc ngược đời

30/07/2022

  Đạo luật Nghỉ phép Liên bang  Đạo luật này quy định người lao động được quyền nghỉ phép hưởng lương và số ngày nghỉ phép tối thiểu. Theo nguyên tắc mỗi t

Đức cảnh báo: Giá khí đốt 2023 sẽ tăng gấp ba lần

20/07/2022

  Đạo luật Nghỉ phép Liên bang  Đạo luật này quy định người lao động được quyền nghỉ phép hưởng lương và số ngày nghỉ phép tối thiểu. Theo nguyên tắc mỗi t

Lên đầu trang