Chuyên đề Thuế & tiêu chuẩn được hưởng ở Đức 2019-2021- Phần I: Thang bảng tính thuế thu nhập

 

Bảng mức thu nhập miễn thuế trong 3 năm 2019 -2021

Đây là mức thu nhập tối thiểu tuyệt đối (absolut) cần thiết cho người lao động có thu nhập, nhà nước không được phép đánh thuế (Existenzminimum) được ấn định ở bảng dưới đây. Mức này được điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát dự báo hàng năm (tức tỷ giá hàng tiêu dùng tăng hàng năm). Chẳng hạn, năm 2021 dự báo lạm phát tăng so với năm 2020 là 1,52%, năm 2022 so với năm 2021 là 1,17%. Mức thu nhập miễn thuế được ấn định cho người độc thân, đối với vợ chồng khai chung thuế được nhân đôi theo Điều 32a Luật Thuế thu nhập EstG.

Hộ gia đình

Thu nhập năm    2019 (Euro)

Thu nhập năm 2020 (Euro)

Thu nhập năm 2021 (Euro)

Độc thân hoặc khai thuế riêng

9.168

9.408

9.744

Vợ chồng khai chung

18.336

18.816

19.488

 

Thang bảng tính thuế thu nhập  (Est) 2019

 

Mức thu nhập chịu thuế - zvE (Euro)

Công thức tính thuế Est

cho hộ độc thân

Cho hộ độc thân

Cho hộ vợ chồng

(1) Mức thu nhập miễn thuế

9.168

18.336

 

(2) Thang bậc thuế đầu tiên (thuế suất 14%)

Từ    9.169        đến 14.254

Từ 18,337

đến 28.508

Est = (980,14 y + 1.400). y

(3) Thang bậc thuế thứ 2

Từ 14.255

đến 55.960

Từ 28.509

đến 111.920

Est = (216,16 z + 2.397) z + 965,58

(4) Thang bậc thuế trên

Từ 55.961

đến 265.326

Từ 111.921

đến 530.652

Est = 0,42 zvE  - 8.780,90

(5) Thang bậc thuế trên cùng

(thuế suất 45%)

Từ 265.327

 trở lên

Từ 530.653 trở lên

Est = 0,45 zvE  - 16.740,68

Giải thích công thức tính thuế

- Thu nhập chịu thuế phải được làm tròn thành đồng Euro (tức không có tiền Cent).

- Ký hiệu "y" = (zvE - 9.168): 10.000.

- Ký hiệu "z" = (zvE- 14.254): 10 000.

Bảng thuế tính sẵn, xem đường Link => Bảng thuể thu nhập tính sẵn cho hộ độc thân 2019

 

Thang bảng tính thuế thu nhập  (Est) 2020

 

Mức thu nhập chịu thuế - zvE (Euro)

Công thức tính thuế Est

cho hộ độc thân

Cho hộ độc thân

Cho hộ vợ chồng

(1) Mức thu nhập miễn thuế

9.408

18.816

 

(2) Thang bậc thuế đầu tiên (thuế suất 14%)

Từ 9.409 đến 14.532

Từ 18.817

đến 29.064

Est = (972,87 y + 1 400) y

(3) Thang bậc thuế thứ 2

Từ 14.533

đến 57.051

Từ 29.065

đến 114.102

Est =(212,02 z + 2 397) z + 972,79

(4) Thang bậc thuế trên

Từ 57.052

đến 270.500

Từ 114.103

đến 541.000

Est = 0,42 zvE - 8 963,74  

(5) Thang bậc thuế trên cùng

(thuế suất 45%)

Từ 270.501

 trở lên

Từ 541.001 trở lên

Est = 0,45 zvE - 17 078,74  

 

Giải thích công thức tính thuế

- Thu nhập chịu thuế phải được làm tròn thành đồng Euro (tức không có tiền Cent).

- Ký hiệu "y" = (zvE - 9.408): 10.000.

- Ký hiệu "z" = (zvE- 14.532): 10 000.

Bảng thuế tính sẵn, xem đường Link => Bảng thuể thu nhập tính sẵn cho hộ độc thân 2020.

 

Thang bảng tính thuế thu nhập  (Est) 2021

 

Hộ độc thân (Euro)

Hộ gia đình  (Euro)

Công thức tính với hộ độc thân

(1) Mức thu nhập miễn thuế

Từ 9.744 trở xuống

Dưới 19.488 trở xuống

 

(2) Thang bậc thuế đầu tiên (thuế suất 14%)

9.745 - 14.753

19.489- 29.506

(995,21 y + 1.400) y

(3) Thang bậc thuế thứ 2

14.754 - 57.918

29.507 - 115 836

(208,85 z + 2.397) z +

950,96

(4) Thang bậc thuế trên

57.919 -  274.612

115.837 -  549 224

0,42 zvE - 9.136,63

(5) Thang bậc thuế trên cùng (Thuế suất 45%)

Từ 274.613

Từ 549.225

0,45 zvE - 17.374,99

 

Giải thích công thức tính thuế

- Thu nhập chịu thuế phải được làm tròn thành đồng Euro (tức không có tiền Cent).

- Ký hiệu "y" = (zvE - 9.774): 10.000.

- Ký hiệu "z" = (zvE- 14.753): 10 000.

Bảng thuế tính sẵn, xem đường Link => Bảng thuể thu nhập tính sẵn cho hộ độc thân 2021

(Còn tiếp)

Tư Vấn  Net

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Gia đình

Nhận con cần biết: Luật Bác bỏ Quan hệ Cha con (sửa đổi)

02/05/2022

  Bảng mức thu nhập miễn thuế trong 3 năm 2019 -2021 Đây là mức thu nhập tối thiểu tuyệt đối (absolut) cần thiết cho người lao động có thu nhập, nhà nước không được phép đá

Sổ tay hôn nhân: Kết hôn, ly dị, phân chia tài sản, cấp dưỡng, chi phí...

29/04/2022

  Bảng mức thu nhập miễn thuế trong 3 năm 2019 -2021 Đây là mức thu nhập tối thiểu tuyệt đối (absolut) cần thiết cho người lao động có thu nhập, nhà nước không được phép đá

Cẩm nang đón con nuôi sang Đức:  Quy trình, thủ tục, hồ sơ, xử lý vướng mắc cả 2 phiá Đức-Việt

20/01/2022

  Bảng mức thu nhập miễn thuế trong 3 năm 2019 -2021 Đây là mức thu nhập tối thiểu tuyệt đối (absolut) cần thiết cho người lao động có thu nhập, nhà nước không được phép đá

Sức khỏe

Cập nhật 02.12.2022 từng tiểu bang Đức: Bảng tiêm phòng 2 ngày liên tiếp gồm liều 1, 2, 3,4 và tỷ lệ trên dân số

02/12/2022

  Bảng mức thu nhập miễn thuế trong 3 năm 2019 -2021 Đây là mức thu nhập tối thiểu tuyệt đối (absolut) cần thiết cho người lao động có thu nhập, nhà nước không được phép đá

Cập nhật 02.12.2022 Bảng Inzidenz 411 điạ phương Đức: Chỉ số điạ phương cao nhất hôm nay 735 so với hôm qua 722

02/12/2022

  Bảng mức thu nhập miễn thuế trong 3 năm 2019 -2021 Đây là mức thu nhập tối thiểu tuyệt đối (absolut) cần thiết cho người lao động có thu nhập, nhà nước không được phép đá

Cập nhật 02.12.2022, Covid 19 Đức từng tiểu bang 2 ngày liên tiếp: Nhiễm cũ, mới; Inzidenz Liên bang 201,90 lên 205; Chết 152 lên 166

02/12/2022

  Bảng mức thu nhập miễn thuế trong 3 năm 2019 -2021 Đây là mức thu nhập tối thiểu tuyệt đối (absolut) cần thiết cho người lao động có thu nhập, nhà nước không được phép đá

Thuế

Cẩm nang nhà hàng: Khai thuế và xử lý khi bị kiểm tra

21/11/2022

  Bảng mức thu nhập miễn thuế trong 3 năm 2019 -2021 Đây là mức thu nhập tối thiểu tuyệt đối (absolut) cần thiết cho người lao động có thu nhập, nhà nước không được phép đá

Để chuẩn bị trước cho khai báo thuế 2022, doanh nghiệp & lao động cần biết: Cẩm nang những thu chi cần làm từ nay tới cuối năm - Phần II

09/11/2022

  Bảng mức thu nhập miễn thuế trong 3 năm 2019 -2021 Đây là mức thu nhập tối thiểu tuyệt đối (absolut) cần thiết cho người lao động có thu nhập, nhà nước không được phép đá

Để chuẩn bị trước cho khai báo thuế 2022, doanh nghiệp & lao động cần biết: Cẩm nang những thu chi cần làm từ nay tới cuối năm - Phần I

07/11/2022

  Bảng mức thu nhập miễn thuế trong 3 năm 2019 -2021 Đây là mức thu nhập tối thiểu tuyệt đối (absolut) cần thiết cho người lao động có thu nhập, nhà nước không được phép đá

Trợ cấp

Hiếp dâm bé gái; Môi giới bán dâm; Gã đàn ông ghen tuông; Bị đòi tiền mua dâm, đâm chết người; Bị tấn công, bắt con; Giận chồng, người phụ nữ làm bậy

04/06/2021

  Bảng mức thu nhập miễn thuế trong 3 năm 2019 -2021 Đây là mức thu nhập tối thiểu tuyệt đối (absolut) cần thiết cho người lao động có thu nhập, nhà nước không được phép đá

Cảnh báo: Sở Lao động đòi người hưởng Hartz IV hoàn trả 1 Cent

04/04/2021

  Bảng mức thu nhập miễn thuế trong 3 năm 2019 -2021 Đây là mức thu nhập tối thiểu tuyệt đối (absolut) cần thiết cho người lao động có thu nhập, nhà nước không được phép đá

Toà phán tiền hỗ trợ Covid-19 cho Hartz IV: Phải được hưởng 400 € thay vì 150 €

29/03/2021

  Bảng mức thu nhập miễn thuế trong 3 năm 2019 -2021 Đây là mức thu nhập tối thiểu tuyệt đối (absolut) cần thiết cho người lao động có thu nhập, nhà nước không được phép đá

Bảo hiểm

Ốm đau ở Đức: Các loại bảo hiểm y tế bổ sung, cần thiết hay không?

07/05/2020

  Bảng mức thu nhập miễn thuế trong 3 năm 2019 -2021 Đây là mức thu nhập tối thiểu tuyệt đối (absolut) cần thiết cho người lao động có thu nhập, nhà nước không được phép đá

Người bệnh cần biết: Dịch vụ khám, điều trị thêm ở Đức

12/03/2020

  Bảng mức thu nhập miễn thuế trong 3 năm 2019 -2021 Đây là mức thu nhập tối thiểu tuyệt đối (absolut) cần thiết cho người lao động có thu nhập, nhà nước không được phép đá

Khuyến cáo phòng tránh sét đánh & bảo hiểm ô tô nhà ở

29/02/2020

  Bảng mức thu nhập miễn thuế trong 3 năm 2019 -2021 Đây là mức thu nhập tối thiểu tuyệt đối (absolut) cần thiết cho người lao động có thu nhập, nhà nước không được phép đá

Lên đầu trang