Cuộc đời

 

Ta ngẫm ra cuộc đời đơn giản lắm

Trọn kiếp người chỉ hai chữ TỬ - SINH

HỢP và TAN gói gọn một chuyện tình

Và nhân thế là BUỒN - VUI cộng lại

 

Thăng rồi Trầm cuộc đời ai cũng trải

Cả kiếp người hữu hạn mấy mươi năm

Tĩnh hay động do cảm nhận từ Tâm

Lòng độ lượng khoan dung tâm ắt tịnh

 

Chuyện thế thời cũng lúc suy khi thịnh

Biết được rồi bình thản đón nhận thôi

Miễn ngày sau ngoảnh lại vẫn mỉm cười

Không hổ thẹn một thời ta nỗ lực

 

Mà dòng đời NGỌT ĐẮNG CAY TRONG ĐỤC

Đủ khen chê đố kỵ chuyện sang hèn

Thế mới là màu sắc đời tạo lên

Ai cũng trải! Ai mà không nếm trải?

 

Ta tạm hiểu nên giờ không mê mải

Sống đua chen tranh đấu mệt thân mình

Chữ tiền tài danh lợi chỉ hư vinh

Cầu mọi thứ ắt lòng thêm trĩu nặng

 

Thôi thì biết cuộc đời này hữu hạn

Không mong cầu vạn thứ kiếp nhân sinh

Đời chỉ mong có một tấm chân tình

Một chỗ tĩnh để tâm hồn nương náu

 

Chẳng thể quên lặng yên ta cất giấu

Điều qua rồi hãy để nó qua đi

Nếu mệt mỏi ta khép nhẹ đôi mi

Khi tỉnh lại vươn vai ta bước tiếp!

(Nguồn: FB Chúng tôi là giáo viên tiểu học; Tác giả Đồng Ánh Liễu).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Thơ

Bố mẹ nào con nấy

04/12/2022

  Ta ngẫm ra cuộc đời đơn giản lắm Trọn kiếp người chỉ hai chữ TỬ - SINH HỢP và TAN gói gọn một chuyện tình Và nhân thế là BUỒN - VUI cộng lại   Thăng rồi Trầm cuộc đời ai cũng trải Cả kiếp người hữu hạn mấy mươi năm Tĩnh hay động do cảm nhận từ Tâm Lòng độ lượng khoan dung tâm ắt tịnh   Chuyện thế thời cũng lúc suy khi thịnh Biết được rồi bình t

Trăng rụng rồi em có vớt trăng không?

04/12/2022

  Ta ngẫm ra cuộc đời đơn giản lắm Trọn kiếp người chỉ hai chữ TỬ - SINH HỢP và TAN gói gọn một chuyện tình Và nhân thế là BUỒN - VUI cộng lại   Thăng rồi Trầm cuộc đời ai cũng trải Cả kiếp người hữu hạn mấy mươi năm Tĩnh hay động do cảm nhận từ Tâm Lòng độ lượng khoan dung tâm ắt tịnh   Chuyện thế thời cũng lúc suy khi thịnh Biết được rồi bình t

Mỗi ngày một châm ngôn

27/11/2022

  Ta ngẫm ra cuộc đời đơn giản lắm Trọn kiếp người chỉ hai chữ TỬ - SINH HỢP và TAN gói gọn một chuyện tình Và nhân thế là BUỒN - VUI cộng lại   Thăng rồi Trầm cuộc đời ai cũng trải Cả kiếp người hữu hạn mấy mươi năm Tĩnh hay động do cảm nhận từ Tâm Lòng độ lượng khoan dung tâm ắt tịnh   Chuyện thế thời cũng lúc suy khi thịnh Biết được rồi bình t

Văn xuôi

Thời gian là vô giá

03/11/2022

  Ta ngẫm ra cuộc đời đơn giản lắm Trọn kiếp người chỉ hai chữ TỬ - SINH HỢP và TAN gói gọn một chuyện tình Và nhân thế là BUỒN - VUI cộng lại   Thăng rồi Trầm cuộc đời ai cũng trải Cả kiếp người hữu hạn mấy mươi năm Tĩnh hay động do cảm nhận từ Tâm Lòng độ lượng khoan dung tâm ắt tịnh   Chuyện thế thời cũng lúc suy khi thịnh Biết được rồi bình t

Báu Vật của mẹ

01/11/2022

  Ta ngẫm ra cuộc đời đơn giản lắm Trọn kiếp người chỉ hai chữ TỬ - SINH HỢP và TAN gói gọn một chuyện tình Và nhân thế là BUỒN - VUI cộng lại   Thăng rồi Trầm cuộc đời ai cũng trải Cả kiếp người hữu hạn mấy mươi năm Tĩnh hay động do cảm nhận từ Tâm Lòng độ lượng khoan dung tâm ắt tịnh   Chuyện thế thời cũng lúc suy khi thịnh Biết được rồi bình t

Ân huệ người ngoài và ân tình người thân

16/10/2022

  Ta ngẫm ra cuộc đời đơn giản lắm Trọn kiếp người chỉ hai chữ TỬ - SINH HỢP và TAN gói gọn một chuyện tình Và nhân thế là BUỒN - VUI cộng lại   Thăng rồi Trầm cuộc đời ai cũng trải Cả kiếp người hữu hạn mấy mươi năm Tĩnh hay động do cảm nhận từ Tâm Lòng độ lượng khoan dung tâm ắt tịnh   Chuyện thế thời cũng lúc suy khi thịnh Biết được rồi bình t

Lên đầu trang