Doanh nghiệp cần biết: Chuẩn bị hồ sơ để Sở Lao động kiểm tra và quyết toán tiền Kug

 

Khác với khai thuế, Sở Tài chính không nhất thiết kiểm tra mỗi năm, đối với tiền Kug, Sở Lao động phải kiểm tra và quyết toán đối với mọi doanh nghiệp khi kết thúc thời hạn hưởng tiền Kug.

Thời hạn kiểm tra

- Trên nguyên tắc sau khi hết thời hạn cấp tiền Kug, chẳng hạn đầu năm 2021, doanh nghiệp đệ đơn xin tiền Kug đến hết ngày 30.06.2021, và từ ngày 01.07.2021 doanh nghiệp không đệ đơn xin tiền Kug nữa, thì 3 tháng sau đó, tức từ ngày 30.09.2021 sẽ bắt đầu kiểm tra và kéo dài  tối đa 7 tháng đến 30.04.2022.

- Kiểm tra và quyết toán áp dụng cho từng lao động. Nếu tiền Kug hưởng gián đoạn sẽ áp dụng kiểm tra và quyết toán cho từng giai đoạn một.

Phạm vi kiểm tra

- Từng doanh nghiệp sẽ được Sở Lao động gửi quyết định kiểm tra tới yêu cầu gửi cho họ các hồ sơ cần thiết để họ kiểm tra.

- Hồ sơ kiểm tra bao gồm những gì sẽ do Sở Lao động quyết định, ghi trong quyết định kiểm tra.

- Trên nguyên tắc các thông tin sử dụng để tính mức tiền Kug được cấp đều được kiểm tra lại, như: Giấy đăng ký kinh doanh (Gewerbebescheinigung, giấy đồng ý xin tiền Kug của người lao động có chữ ký của họ (Kurzarbeit – betriebliche Einheitsregelung), bảng chấm giờ công (Stundennachweise), giấy tính tiền lương của từng người (Lohnabrechnung).

Danh mục các hồ sơ cần trình

Những hồ sơ dưới đây, mọi doanh nghiệp phải chuẩn bị sẵn. Ngoài ra, trong qua trình kiểm tra, đối với từng trường hợp cụ thể, Sở Lao động có thể yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ cần thiết.

- Đối với từng tháng người lao động hưởng tiền Kug, chủ doanh nghiệp phải trình được: Tài khoản tiền lương (trả tiền mặt hoặc qua ngân hàng), bảng chấm công, biên lai ký nhận tiền (nếu trả tiền mặt), bản tính tiền lương (Entgeltabrechnung).

- Hồ sơ gốc để tính lương, gồm: Hợp đồng lao động có liên quan tới hợp đồng tập thể (áp dụng cho các doanh nghiệp có Hội đồng quản trị, trong đó có thoả thuận về tiền Kug).

- Hồ sơ liên quan tới tổng số tiền Kug cấp cho doanh nghiệp (không phải chỉ riêng từng lao động) cũng có thể bị kiểm tra tùy từng trường hợp cụ thể, như: Các biện pháp để tránh hoặc giảm tiền Kug, như cho nghỉ phép vào lúc đóng cửa hàng, các hợp đồng kinh doanh, lời lỗ của doanh nghiệp.

Sơ đồ kiểm tra và quyết toán tiền Kug

 

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Học tập

Cơ hội học sinh Việt lớp 9 sang Đức học Trường phổ thông Quốc tế: Chương trình tuyển sinh

20/08/2022

  Khác với khai thuế, Sở Tài chính không nhất thiết kiểm tra mỗi năm, đối với tiền Kug, Sở Lao động phải kiểm tra và quyết toán đối với mọi doanh nghiệp khi kết thúc thời hạn

Cơ hội cho học sinh Việt trong nước: Vào học trường Phổ thông Trung học Quốc tế Đức từ lớp 9

12/08/2022

  Khác với khai thuế, Sở Tài chính không nhất thiết kiểm tra mỗi năm, đối với tiền Kug, Sở Lao động phải kiểm tra và quyết toán đối với mọi doanh nghiệp khi kết thúc thời hạn

Cẩm nang song ngữ dạy con: Cả nhà học toán - Mathematik für die ganze Familie

06/07/2022

  Khác với khai thuế, Sở Tài chính không nhất thiết kiểm tra mỗi năm, đối với tiền Kug, Sở Lao động phải kiểm tra và quyết toán đối với mọi doanh nghiệp khi kết thúc thời hạn

Lao động

Thị trường lao động Đức tháng 11.2022 tăng trưởng đáng kể - Nguy cơ mất việc làm ở mức thấp trong lịch sử

30/11/2022

  Khác với khai thuế, Sở Tài chính không nhất thiết kiểm tra mỗi năm, đối với tiền Kug, Sở Lao động phải kiểm tra và quyết toán đối với mọi doanh nghiệp khi kết thúc thời hạn

Chủ và người lao động cần biết: Phục vụ cho kiểm tra hồ sơ lao động - Hướng dẫn cách tính ngày nghỉ phép cho nhân công

25/04/2022

  Khác với khai thuế, Sở Tài chính không nhất thiết kiểm tra mỗi năm, đối với tiền Kug, Sở Lao động phải kiểm tra và quyết toán đối với mọi doanh nghiệp khi kết thúc thời hạn

Chủ và người lao động cần biết: Cảnh báo kiểm tra hồ sơ lao động nhà hàng, tiệm Nail từ 2020 đến nay

20/04/2022

  Khác với khai thuế, Sở Tài chính không nhất thiết kiểm tra mỗi năm, đối với tiền Kug, Sở Lao động phải kiểm tra và quyết toán đối với mọi doanh nghiệp khi kết thúc thời hạn

Kinh doanh

Nỗi niềm nhà hàng Việt tại Mainz hết tháng này phải đóng cửa

11/10/2022

  Khác với khai thuế, Sở Tài chính không nhất thiết kiểm tra mỗi năm, đối với tiền Kug, Sở Lao động phải kiểm tra và quyết toán đối với mọi doanh nghiệp khi kết thúc thời hạn

Người Do Thái 'ngồi chơi cũng giàu có' bằng 5 quy tắc ngược đời

30/07/2022

  Khác với khai thuế, Sở Tài chính không nhất thiết kiểm tra mỗi năm, đối với tiền Kug, Sở Lao động phải kiểm tra và quyết toán đối với mọi doanh nghiệp khi kết thúc thời hạn

Đức cảnh báo: Giá khí đốt 2023 sẽ tăng gấp ba lần

20/07/2022

  Khác với khai thuế, Sở Tài chính không nhất thiết kiểm tra mỗi năm, đối với tiền Kug, Sở Lao động phải kiểm tra và quyết toán đối với mọi doanh nghiệp khi kết thúc thời hạn

Lên đầu trang