Doanh nghiệp cần biết: Thuế doanh thu (USt) thay đổi từ 01.01 - 30.06 và từ 01.07.2021 - Quy định, cách tính, áp dụng đặt biệt cho ngạch nhà hàng

 

Thời điểm tính
Thuế doanh thu USt (hay còn gọi là thuế giá trị gia tăng MwSt) thay đổi vào thời điểm ngày 31.12.2020 chuyển sang ngày 01.01.2021 và từ ngày 30.06.2021 sang ngày 01.07.2021. Hai thời điểm trên được đối chiếu với thời điểm giao nhận xong hàng hoá dịch vụ do 2 bên mua và bán thoả thuận, cũng tức là thời điểm viết hoá đơn áp dụng mức thuế USt mới. Vì vậy doanh nghiệp phải kiểm tra thời điểm giao nhận hàng xong, viết hoá đơn nằm trong quảng thời gian nào nói trên thì áp dụng thuế giá trị gia tăng quy định cho quãng thời gian đó.

Khi nào hàng hoá, dịch vụ được coi là giao nhận xong để tính thuế USt theo thuế suất mới?

- Giao nhận hàng hoá dịch vụ được coi là xong khi nó đã bàn giao thuộc quyền sở hữu của người mua. Nếu hàng hoá phải chuyên chở hay gửi cho người bán, thì thời điểm bắt đầu chở đi hoặc gửi đi được coi là đã giao nhận xong.

- Mua bán dịch vụ, như thuê xe được coi là thuê xong khi trả xe. Nếu thuê xe theo từng giai đoạn thì được coi là thuê xong vào thời điểm kết thúc giai đoạn đó. 

- Đối với những hàng hoá dịch vụ được giao nhận từng phần vào những thời điểm khác nhau, thì thuế USt được áp dụng cho từng phần tại thời điểm giao nhận đó.

Hàng hoá dịch vụ phải trả tiền đặt cọc
Hàng hoá dịch vụ được coi là giao nhận xong vào thời điểm bàn giao chứ không phải thời điểm trả tiền. Nếu người bán buộc người mua phải trả khoản tiền đặt cọc trước, thì thuế USt cho khoản tiền này được tính theo thuế suất USt tại thời điểm trả tiền đặt cọc. Nếu hàng hoá dịch vụ được bàn giao xong vào thời điểm áp dụng thuế suất mới thì khoản tiền đặt cọc cũng phải điều chỉnh theo thuế suất mới. Vì vậy, Cơ quan tài chính cho phép nếu hai bên mua và bán chắc chắn bàn giao xong hàng hoá dịch vụ vào thời điểm nào thì tiền đặt cọc được áp dụng tỷ suất thuế USt áp dụng cho thời điểm đó.

Tính thuế USt đối với phiếu mua hàng (Gutschein)
- Phiếu mua hàng phát hành phục vụ cho mỗi một mục đích (Einzweckgutschein), thuế USt được ghi sẵn trên phiếu mua hàng lúc phát hành. Vì vậy vẫn luôn áp dụng tỷ suất thuế đó dù thanh toán vào thời điểm nào.

- Ngược lại nếu phiếu mua hàng phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau (Mehrzweckgutschein), không ghi rõ thuế USt trên đó, nên thuế USt được áp tỷ suất có hiệu lực tại thời điểm thanh toán.

Thuế USt áp dụng cho ngành kinh doanh ăn uống

1- Từ ngày 30.06.2020 trở về trước
- Ăn tại chỗ, thuế suất 19%.
- Đồ ăn mua mang về nhà hay giao nhận tại nhà, thuế suất 7%. 
- Đồ uống, dù ăn tại chỗ hay mang về, thuế suất 19% (ngoại trừ những đồ uống như cà phê sữa nóng Latte macchiato, mang về nhà thuế suất 7%, qua định tại Phụ lục 2 Luật UStG). 
2- Từ ngày 01.07.2020 - 31.12.2020
- Ăn tại chỗ, thuế suất 5%. 
- Đồ ăn mua mang về hay giao nhận tại nhà, thuế suất 5%. 
- Đồ uống, dù uống tại chỗ hay mang về, thuế suất 16% (ngoại trừ những đồ uống như cà phê sữa nóng Latte macchiato, mang về nhà thuế suất 5% theo Phụ lục 2 Luật UStG). 

3- Từ 01/01/2021 - 30/06/2021
- Ăn tại chỗ, thuế suất 7%. 
- Đồ ăn mang về hay giao nhận tại nhà, thuế suất 7%. 
- Đồ uống, dù uống tại chỗ hay mang về, thuế suất 19% (ngoại trừ những đồ uống như cà phê sữa nóng Latte macchiato, mang về nhà thuế suất 7% theo Phụ lục 2 Luật UStG).

4- Từ 01/7/2021
- Ăn tại chỗ, thuế suất 19%. 
- Đồ ăn mang về hay giao nhận tại nhà, thuế suất 7%. 
- Đồ uống, dù uống tại chỗ hay mang về, thuế suất 19% (ngoại trừ những đồ uống như cà phê sữa nóng Latte macchiato, mang về nhà thuế suất 7% theo Phụ lục 2 Luật UStG).

5- Trường hợp đặc biệt đêm giao thừa
Vì lý do đơn giản hóa, Bộ Tài chính Liên bang cho phép áp dụng thuế suất 5% đối với đồ ăn và 16% đối với đồ uống.  

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Học tập

Cơ hội học sinh Việt lớp 9 sang Đức học Trường phổ thông Quốc tế: Chương trình tuyển sinh

20/08/2022

  Thời điểm tính Thuế doanh thu USt (hay còn gọi là thuế giá trị gia tăng MwSt) thay đổi vào thời điểm ngày 31.12.2020 chuyển sang ngày 01.01.2021 và từ ngày

Cơ hội cho học sinh Việt trong nước: Vào học trường Phổ thông Trung học Quốc tế Đức từ lớp 9

12/08/2022

  Thời điểm tính Thuế doanh thu USt (hay còn gọi là thuế giá trị gia tăng MwSt) thay đổi vào thời điểm ngày 31.12.2020 chuyển sang ngày 01.01.2021 và từ ngày

Cẩm nang song ngữ dạy con: Cả nhà học toán - Mathematik für die ganze Familie

06/07/2022

  Thời điểm tính Thuế doanh thu USt (hay còn gọi là thuế giá trị gia tăng MwSt) thay đổi vào thời điểm ngày 31.12.2020 chuyển sang ngày 01.01.2021 và từ ngày

Lao động

Thị trường lao động Đức tháng 11.2022 tăng trưởng đáng kể - Nguy cơ mất việc làm ở mức thấp trong lịch sử

30/11/2022

  Thời điểm tính Thuế doanh thu USt (hay còn gọi là thuế giá trị gia tăng MwSt) thay đổi vào thời điểm ngày 31.12.2020 chuyển sang ngày 01.01.2021 và từ ngày

Chủ và người lao động cần biết: Phục vụ cho kiểm tra hồ sơ lao động - Hướng dẫn cách tính ngày nghỉ phép cho nhân công

25/04/2022

  Thời điểm tính Thuế doanh thu USt (hay còn gọi là thuế giá trị gia tăng MwSt) thay đổi vào thời điểm ngày 31.12.2020 chuyển sang ngày 01.01.2021 và từ ngày

Chủ và người lao động cần biết: Cảnh báo kiểm tra hồ sơ lao động nhà hàng, tiệm Nail từ 2020 đến nay

20/04/2022

  Thời điểm tính Thuế doanh thu USt (hay còn gọi là thuế giá trị gia tăng MwSt) thay đổi vào thời điểm ngày 31.12.2020 chuyển sang ngày 01.01.2021 và từ ngày

Kinh doanh

Nỗi niềm nhà hàng Việt tại Mainz hết tháng này phải đóng cửa

11/10/2022

  Thời điểm tính Thuế doanh thu USt (hay còn gọi là thuế giá trị gia tăng MwSt) thay đổi vào thời điểm ngày 31.12.2020 chuyển sang ngày 01.01.2021 và từ ngày

Người Do Thái 'ngồi chơi cũng giàu có' bằng 5 quy tắc ngược đời

30/07/2022

  Thời điểm tính Thuế doanh thu USt (hay còn gọi là thuế giá trị gia tăng MwSt) thay đổi vào thời điểm ngày 31.12.2020 chuyển sang ngày 01.01.2021 và từ ngày

Đức cảnh báo: Giá khí đốt 2023 sẽ tăng gấp ba lần

20/07/2022

  Thời điểm tính Thuế doanh thu USt (hay còn gọi là thuế giá trị gia tăng MwSt) thay đổi vào thời điểm ngày 31.12.2020 chuyển sang ngày 01.01.2021 và từ ngày

Lên đầu trang