Hà Nội đêm trở gió

 

Tác giả: Nhà báo Trần Thọ Tuấn

Có một Hà nội đêm trở gió

Hoa sấu li ti vãi trắng thềm

Có ai lẻ bước trên hè phố

Bản tình ca đã vỡ trong đêm

Nhớ hình dáng xưa yêu đến thế

Mảnh mai trong ngõ phố liêu xiêu

Em đánh rơi cái nhìn lơ đãng

Hương tóc vương, nghiêng buộc dáng chiều...

Hàng sấu giờ già đi nhiều lắm

Tiếng quà rao lẩn với sương đêm

Những mắt sấu năm nào vẫn đấy

Nụ hôn đầu, ngày ấy còn in

Thôi xin lỗi những đêm trở gió

Ta lặng im thức dưới ngọn đèn

Cùng ngọn đèn thức với đêm đen

Và đêm đen thức cùng ai nữa?...

Hà nội ơi! Những đêm trở gió

Tiếng chuông xa đã lặng tan rồi

Thương hồn phố còn hanh hao quá

Gió bấc về, thổi mãi chưa thôi!

(Nguồn: FB Trần Tú Ân)

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Thơ

Mỗi ngày một châm ngôn

27/11/2022

  Tác giả: Nhà báo Trần Thọ Tuấn Có một Hà nội đêm trở gió Hoa sấu li ti vãi trắng thềm Có ai lẻ bước trên hè phố Bản tình ca đ&

Giấc mộng thành Tây Đô

26/11/2022

  Tác giả: Nhà báo Trần Thọ Tuấn Có một Hà nội đêm trở gió Hoa sấu li ti vãi trắng thềm Có ai lẻ bước trên hè phố Bản tình ca đ&

Khi ta nghỉ hưu

14/11/2022

  Tác giả: Nhà báo Trần Thọ Tuấn Có một Hà nội đêm trở gió Hoa sấu li ti vãi trắng thềm Có ai lẻ bước trên hè phố Bản tình ca đ&

Văn xuôi

Thời gian là vô giá

03/11/2022

  Tác giả: Nhà báo Trần Thọ Tuấn Có một Hà nội đêm trở gió Hoa sấu li ti vãi trắng thềm Có ai lẻ bước trên hè phố Bản tình ca đ&

Báu Vật của mẹ

01/11/2022

  Tác giả: Nhà báo Trần Thọ Tuấn Có một Hà nội đêm trở gió Hoa sấu li ti vãi trắng thềm Có ai lẻ bước trên hè phố Bản tình ca đ&

Ân huệ người ngoài và ân tình người thân

16/10/2022

  Tác giả: Nhà báo Trần Thọ Tuấn Có một Hà nội đêm trở gió Hoa sấu li ti vãi trắng thềm Có ai lẻ bước trên hè phố Bản tình ca đ&

Lên đầu trang