Hạnh phúc khi có anh

 

Cảm ơn đời mang anh đến bên em
Vun vén lại một trái tim cằn cỗi
Đã khô héo vì một thời nông nổi
Ngỡ đời này chẳng thoát khỏi đa đoan.

Cảm ơn anh ghé đến dẫu muộn màng
Che chở hết những trái ngang cuộc sống
Chiều chuộng quá em ngỡ mình bé bỏng
Tận đáy lòng cảm động lắm anh ơi!

Trải bão dông va vấp giữa dòng đời
Vẫn giữ được một nụ cười lương thiện
Trời thương xót nên đã mang anh đến
Yêu thương em chẳng đong đếm thiệt thòi.

Lời lẽ nào có thể kể cho vơi
Chỉ cảm tạ ơn đất trời thôi vậy
Sau dông bão cầu vồng em tìm thấy
Có anh rồi hạnh phúc lại sinh sôi!

Nguồn: (www.tinhyeuvanoinho.net, tác giả Trần Ánh Nguyệt)

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Thơ

Mỗi ngày một châm ngôn

27/11/2022

  C?m ?n ??i mang anh ??n bên em Vun vén l?i m?t trái tim c?n c?i ?ã khô héo vì m?t th?i nông n?i Ng? ??i này ch?ng thoát kh?i ?a ?oan. C?m ?n anh gh

Giấc mộng thành Tây Đô

26/11/2022

  C?m ?n ??i mang anh ??n bên em Vun vén l?i m?t trái tim c?n c?i ?ã khô héo vì m?t th?i nông n?i Ng? ??i này ch?ng thoát kh?i ?a ?oan. C?m ?n anh gh

Khi ta nghỉ hưu

14/11/2022

  C?m ?n ??i mang anh ??n bên em Vun vén l?i m?t trái tim c?n c?i ?ã khô héo vì m?t th?i nông n?i Ng? ??i này ch?ng thoát kh?i ?a ?oan. C?m ?n anh gh

Văn xuôi

Thời gian là vô giá

03/11/2022

  C?m ?n ??i mang anh ??n bên em Vun vén l?i m?t trái tim c?n c?i ?ã khô héo vì m?t th?i nông n?i Ng? ??i này ch?ng thoát kh?i ?a ?oan. C?m ?n anh gh

Báu Vật của mẹ

01/11/2022

  C?m ?n ??i mang anh ??n bên em Vun vén l?i m?t trái tim c?n c?i ?ã khô héo vì m?t th?i nông n?i Ng? ??i này ch?ng thoát kh?i ?a ?oan. C?m ?n anh gh

Ân huệ người ngoài và ân tình người thân

16/10/2022

  C?m ?n ??i mang anh ??n bên em Vun vén l?i m?t trái tim c?n c?i ?ã khô héo vì m?t th?i nông n?i Ng? ??i này ch?ng thoát kh?i ?a ?oan. C?m ?n anh gh

Lên đầu trang