Hỏi đáp: Luật lưu trú mới – Cơ hội ở lại Đức cho những người hoà nhập tốt, chưa có giấy phép lưu trú

 

Luật lưu trú mới thể hiện tính nhân đạo như thế nào?

Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Fäser giải thích, luật lưu trú mới vừa được chính phủ liên bang thông qua  nhằm tạo cơ hội ở lại Đức cho những người hòa nhập tốt (nghiã là không chỉ vì lý do chính trị, chiến tranh, thảm hoạ…). Họ có thể được quyền vĩnh viễn ở lại trong một số điều kiện nhất định… Với luật mới, chính phủ liên bang đang thực hiện một bước quan trọng đầu tiên trên con đường khởi đầu mới trong chính sách tị nạn, di cư và hoà nhập và hiện đại hóa toàn diện luật nhập cư. 

Chúng tôi muốn chấm dứt những vòng luẩn quẩn trong việc xét tạm dung xưa nay. Với điều này, chúng tôi cũng chấm dứt tình trạng quan liêu của bộ máy hành chính và sự bất an đối với những người nước ngoài đã trở thành một phần của xã hội chúng tôi. Bất kỳ ai phạm tội hình sự hoặc ngoan cố từ chối cung cấp thông tin về danh tính của họ đều bị loại trừ khỏi cơ hội ở lại Đức .

Đặc trách cuả Chính phủ Liên bang về nhập cư, tị nạn, hoà nhập và Đặc trách chống phân biệt chủng tộc, Quốc vụ khanh Reem Alabali-Radovan, nhấn mạnh: "Đối với những người hoà nhập tốt này, luật lưu trú mới là cầu nối để họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn ở Đức, vì con người hơn thay vì mất lòng tin vào quyền cư trú. Với quyền lưu trú mới, cuối cùng chúng tôi cũng tạo ra viễn cảnh công bằng cho những người đã sống ở đây hơn 5 năm. Họ đang sống với tạm trú (Duldung), nhưng họ muốn được tự mình chăm sóc bản thân và gia đình, sống trong sự an toàn và không sợ bị trục xuất.

Quy định mới trong luật lưu trú áp dụng cho ai?

Quy định liên quan đến khoảng 136.000 người nước ngoài đã hòa nhập tốt ở Đức, những người đã được cấp giấy phép tạm dung (Duldung), đã sống ở Đức với giấy phép đó trong 5 năm tính đến ngày 01.01.2022, không phạm bất kỳ tội hình sự nào và thừa nhận thể chế tự do dân chủ. Thanh thiếu niên hòa nhập tốt có độ tuổi đến 27 chỉ cần sau 3 năm có giấy phép Duldung có thể nhận được giấy phép cư trú.

Chính xác luật lưu trú mới quy định những gì?

Những người thuộc diện trên sẽ nhận được quyền cư trú trong thời gian quá độ một năm, để xét quyền ở lại Đức. Trong thời gian này, họ phải hoàn thành tốt các điều kiện để có quyền ở lại Đức lâu dài. Theo đó, họ phải chứng minh được tự kiếm được việc làm, có kiến ​​thức tốt về tiếng Đức (bằng tiếng Đức) và chứng minh được nhân thân.

Người phạm tội hoặc  nguy hại cho nước Đức cũng được hưởng lợi từ luật lưu trú mới?

Không. Đó cũng là một mối quan tâm quan trọng của chính phủ liên bang để thúc đẩy việc hồi hương những người không thể ở lại nước Đức. Về nguyên tắc, tội phạm và những người nguy hại vẫn bị loại trừ khỏi quyền lưu trú theo luật mới. Lệnh trục xuất và giam giữ chờ trục xuất được thực hiện dễ dàng hơn đối với nhóm người này (nghiã là ai được quyền ở lại Đức hay phải về nước cũng sẽ được quyqết định nhanh chóng, không còn phải chờ đợi lâu như trước đây). Nhng ai tiếp tục gây khó khăn làm cản trở lệnh trục xuất, như khai  báo sai nhân thân hay đánh tráo danh tính, sẽ bị từ chối quyền ở lại theo luật lưu trú mới và nhanh chóng bị trục xuất.

Luật có quy định về thu hút lao động nước ngoài có tay nghề không?

Có. Để nước Đức thu hút được lực lượng lao động lành nghề, lao động bậc cao từ các nước, như  một điểm đến nhập cư triển vọng, quy định nhập cư có thời hạn trong Đạo luật Nhập cư Lao động tay nghề cao Fachkräfteeinwanderungsgesetz sẽ được bãi bỏ, cho phép lực lượng này lưu trú ở Đức vô thời hạn. Ngoài ra, họ được đón người nhà sang đoàn tụ gia đình. Đặc biệt, vợ chồng sang Đức đoàn tụ được miễn trừ yêu cầu trình chứng chỉ tiếng Đức.

Sẽ thực hiện khóa học hoà nhập dành cho người tị nạn Integrationskurs nhanh hơn?

Chính phủ liên bang sẽ mở các khóa học hoà nhập dành cho những người xin tị nạn ngay từ đầu (khi nhập trại). Trong tương lai, khóa học hoà nhập và khóa học tiếng Đức sẽ luôn có thể nhập học nếu còn chỗ, không phân biệt quốc gia xuất xứ hoặc ngày nhập cảnh của đương sự. Bằng cách này, Chính phủ Liên bang đang đóng góp vào sự tham gia và gắn kết xã hội đối với người nhập cư.

(Xem thêm: => Luật mới tháng 7.2022 - Phần I: Lương hưu tăng đáng kể; Kéo dài thời hạn hưởng tiền Kug)

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Giải đáp

Hỏi đáp tiêm phòng cho trẻ em từ 6 tháng đến 11 tuổi - Những câu hỏi và trả lời quan trọng nhất

19/11/2022

  Lu?t l?u trú m?i th? hi?n tính nhân ??o nh? th? nào? B? tr??ng N?i v? Liên bang Fäser gi?i thích, lu?t l?u trú m?i v?a ???c chính ph? liên bang thô

Hỏi đáp: Những quy định mới về hợp đồng lao động, doanh nghiệp và người lao động cần biết

05/09/2022

  Lu?t l?u trú m?i th? hi?n tính nhân ??o nh? th? nào? B? tr??ng N?i v? Liên bang Fäser gi?i thích, lu?t l?u trú m?i v?a ???c chính ph? liên bang thô

Hỏi đáp: Quy định Covid-19 về đi lại nhập xuất cảnh vào Đức đến 30.09.2022

26/08/2022

  Lu?t l?u trú m?i th? hi?n tính nhân ??o nh? th? nào? B? tr??ng N?i v? Liên bang Fäser gi?i thích, lu?t l?u trú m?i v?a ???c chính ph? liên bang thô

Ấn phẩm

Ấn phẩm: Quy định hàng hoá mang theo khi vào Đức (hiệu đính, bổ sung)

07/07/2022

  Lu?t l?u trú m?i th? hi?n tính nhân ??o nh? th? nào? B? tr??ng N?i v? Liên bang Fäser gi?i thích, lu?t l?u trú m?i v?a ???c chính ph? liên bang thô

Sổ tay lưu trú: Sang Đức kết hôn và đoàn tụ gia đình

06/07/2022

  Lu?t l?u trú m?i th? hi?n tính nhân ??o nh? th? nào? B? tr??ng N?i v? Liên bang Fäser gi?i thích, lu?t l?u trú m?i v?a ???c chính ph? liên bang thô

Bộ đề, đáp án kiểm tra nhập quốc tịch Einbürgerungstest song ngữ

07/05/2022

  Lu?t l?u trú m?i th? hi?n tính nhân ??o nh? th? nào? B? tr??ng N?i v? Liên bang Fäser gi?i thích, lu?t l?u trú m?i v?a ???c chính ph? liên bang thô

Lên đầu trang