Hỏi đáp: Những quy định mới về hợp đồng lao động, doanh nghiệp và người lao động cần biết

 

Phạt tiền khi vi phạm trách nhiệm như thế nào?

Người sử dụng lao động phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về hợp đồng bằng văn bản. Trong đó, phải nêu các điều kiện cần thiết phục vụ cho việc làm, ký tên và bàn giao cho người lao động. Nếu chủ lao động không tuân thủ, vi phạm lần đầu có thể bị phạt hành chính với số tiền có thể lên tới 2.000 euro. 

Hợp đồng lao động mới bao gồm những quy phạm gì ?

-  Hợp đồng lao động phải ghi chi tiết các khoản và tổng số tiền lương, bao gồm: Tiền lương làm thêm giờ, tiền lương bổ sung, phụ cấp lương, tiền thưởng, các khoản thanh toán đặc biệt, cũng như các khoản thù lao khác. Mỗi khoản phải được tách riêng, thời gian phải thanh toán, cũng như phương thức thanh toán chuyển ngân hay tiền mặt...

- Thỏa thuận thời gian làm việc: Bao gồm thoả thuận thời gian giải lao, nghỉ việc, làm theo ca, điều kiện thay đổi ca.

- Thoả thuận làm thêm giờ (nếu có) và các điều kiện kèm theo.

- Thoả thuận thời gian thử việc (nếu có).

- Thỏa thuận về chỗ làm việc và người lao động có thể tự do lựa chọn hay không.

- Quy định cụ thể đối với lao động bán thời gian (Teilzeitbeschäftigung): Trong đó, quy định rõ số giờ làm việc tối thiểu được trả lương và thoả thuận lịch làm công việc đó.

- Các điều kiện để chấm dứt hợp đồng lao động: Bao gồm các thoả thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động, phải thể hiện bằng văn bản, thời hạn chấm dứt quan hệ lao động, cũng như thời hạn nộp đơn kiện chống lại sa thải.

- Thỏa thuận về quyền đào tạo tại chức (Anspruch auf Fortbildungen)

- Thông tin về cách người sử dụng lao động thực hiện trách nhiệm của mình để cung cấp cho người lao động có thể đóng thêm bảo hiểm hưu trí do công ty thực hiện (eine betriebliche Altersvorsorge).

- Thỏa thuận đưa người lao động ra nước ngoài làm việc: Thông báo bằng văn bản những điều kiện làm việc cơ bản, nếu thời gian làm việc quá 4 tuần.

Đạo Luật bằng chứng (Nachweisgesetz - NachweisG) quy định về hợp đồng lao động như thế nào?

Tất cả các thông tin trình bày trên phải được ghi lại (làm bằng chứng) trong hợp đồng lao động nếu nó thực sự áp dụng cho người lao động. Cho đến nay, Đạo luật Bằng chứng áp dụng đối với hợp đồng lao động chỉ yêu cầu cung cấp rất ít thông tin  bắt buộc và thể hiện ít chính xác. Chúng bao gồm: Địa chỉ các bên ký kết hợp đồng, thời gian bắt đầu làm việc và thời hạn hợp đồng, nơi làm việc, giờ làm việc và số ngày nghỉ phép được hưởng. Ngoài ra, chỉ cần mô tả ngắn gọn công việc thực hiện là đủ.

Các quy định cơ bản trong Đạo Luật NachweisG có từ năm 1991 và kể từ đó, rất nhiều điều đã thay đổi trong luật lao động và trên hết là phân loại các hình thức công việc.

Nay cho phép người lao động có quyền mới chuyển từ việc làm bán thời gian sang làm việc toàn phần.

Ngoài ra luật mở ra những khả năng mới để làm việc linh hoạt hơn - có thể làm ở văn phòng hoặc tại nhà, như một hình thức làm việc di động hoặc tự do về giờ làm việc, để công việc được thực hiện tùy thuộc vào khối lượng công việc thực tế. Ngoài ra, còn có các quyền lợi hợp pháp như đào tạo tại chức và hưởng lương hưu của công ty. Tất cả đều phải được quy định trong hợp đồng, nếu nó được áp dụng.

Đạo luật Bằng chứng áp dụng cho hợp đồng cũ và mới

Về nguyên tắc, các quy định mới đều áp dụng cho tất cả các hợp đồng lao động ký kết kể từ ngày 01.08.2022. Tuy nhiên, chủ lao động cũng phải đưa vào hợp đồng lao động hiện có theo quy định mới, chi tiết hơn, nếu người lao động yêu cầu. Điều đó cũng áp dụng cho trường hợp 2 bên thay đổi điều khoản nào đó trong hợp đồng.

Nếu người lao động yêu cầu hợp đồng mới, chủ lao động phải tuân thủ các thời hạn sau:

-  Trong vòng bảy ngày, chủ lao động  phải gửi văn bản thỏa thuận các điều khoản đặc biệt quan trọng.

- Trong thời hạn một tháng, toàn bộ hợp đồng lao động với các thông tin còn lại phải được hoàn chỉnh.

- Đúng là luật không quy định câu chữ trong hợp đồng lao động, mà chỉ quy định cung cấp bằng chứng cơ bản bằng văn bản về các thông tin bắt buộc và được xác nhận bằng chữ ký của 2 bên chủ lao động và người lao động. Tuy nhiên, về mặt hình hợp đồng lao động phải rõ ràng chứ không phải một thỏa thuận bổ sung. Trong trường hợp không nắm chắc, có thể viện đến Luật sư tư vấn việc sửa đổi các hợp đồng cũ theo quy định mới thành các hợp đồng mới.

Mẫu nội dung hợp đồng mới từ ngày 01.08.2022 (bằng tiếng Đức) 

=> Nachweisgesetz 2022 Hinweise und Musterformulierungen1 für …

Viet Duc Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang