Khai thuế năm 2021 cần biết: Thời hạn khi tự khai hoặc ủy quyền; Khai bắt buộc, không bắt buộc, tự nguyện; Ủy quyền

 

Những người phải khai thuế năm 2021 (Steuererklärung 2021)

1- Những người lao động hưởng lương thuộc các trường hợp sau đây phải khai thuế

- Năm 2021, người lao động hoặc người phối ngẫu của họ ngoài tiền lương đã  khấu trừ thuế còn có  thu nhập bổ sung hơn 410 Euro, như thu nhập cho thuê nhà hoặc làm thêm bằng cách tự hành nghề.

- Cùng lúc lao động hưởng lương tại nhiều doanh nghiệp khác nhau.

- Người lao động đã nộp đơn hưởng loại thuế lương theo quy chế giảm Lohnsteuerermäßigung cho năm 2021 và theo đó chủ lao động đã khấu trừ trước thuế lương ít hơn vào tiền lương.

- Người lao động đã kết hôn và chọn khai thuế thuế bậc III / V Steuerklassenkombination III/V hoặc thuế bậc IV hoặc thuế bậc IV nhân với hệ số die Steuerklasse IV mit Faktor.

- Năm 2021, người lao động hoặc người phối ngẫu nhận được trợ cấp thay thế tiền lương trên 410 Euro, như tiền ốm đau Krankengeld, tiền cha mẹ Elterngeld, trợ cấp thất nghiệp Arbeitslosengeld.

- Người lao động đã nhận được một khoản bồi thường thôi việc hoặc tiền thu lao bổ sung trong nhiều năm cộng lại và chủ lao động khai thuế các khoản thanh toán này theo phương pháp 1 phần 5 (Fünftelmethode).

2. Không phải người lao động hưởng lương nhưng có thu nhập bổ sung (như người về hưu hoặc người có nhà riêng cho thuê)

Nếu người về hưu hoặc người phối ngẫu có nhà cho thuê vào năm 2021 không còn nhận tiền lương do chủ lao động trả sẽ phải khai thuế nếu thu nhập cao hơn mức thu nhập cơ bản không phải đóng thuế Grundfreibetrag năm 2021 là 9.744 Euro/năm.

3. Doanh nhân

Doanh nhân Unternehmer luôn có trách nhiệm khai thuế nộp cho Sở Tài chính, gồm thuế MwSt (giá trị gia tăng), thuế thu nhập Einkommensteuer- bzw. eine Körperschaftsteuererklärung và thuế môn bài Gewerbesteuererklärung.

Những người không phải khai thuế năm 2021

Ai không thuộc các trường hợp  phải khai thuế năm 2021 nói trên, có nghĩa người đó không có trách nhiệm đóng thuế.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa họ không được khai thuế năm 2021 nộp cho Sở Tài chính. Bất cứ ai đã đóng thuế năm 2021 và dự tính họ được hoàn thuế do chi phí quảng cáo, chi phí bất thường hoặc chi phí đặc biệt đều có thể khai thuế tự nguyện nộp cho cơ quan thuế.

Kinh nghiệm thực tế: Khai thuế tự nguyện, đặc biệt đối với lao động hưởng lương  rất có ý nghĩa. Theo thống kê hiện tại từ Cơ quan Thống kê Liên bang, khoảng 14 triệu người sử dụng lao động đã nộp tờ khai thuế cho cơ quan thuế vào năm 2017. 12,3 triệu người khai thuế được hoàn thuế trung bình 1.051 Euro. Khoảng 12 triệu lao động không khai thuế tự nguyện và do đó đã không được hoàn thuế.

Những điểm đặc biệt đối doanh nhân trong khai thuế năm 2021

Các doanh nhân phải nộp bản khai thuế năm 2021 cho cơ quan thuế dưới dạng điện tử. Tờ khai thuế giấy không còn được phép.

Ngoại lệ khai thuế trên giấy sẽ được phép nếu một doanh nhân không có máy tính cũng như không có kết nối Internet và không có tư vấn thuế nhận khai thuế.

Thời hạn khai thuế năm 2021

Do đại dịch Covid-19, thời hạn nộp bản khai thuế và các quy định về lãi suất đối với các khoản nợ thuế hay hoàn thuế đã được thay đổi. Bản khai thuế năm 2020 phải được nộp cho cơ quan thuế vào ngày 01 hoặc 02.11.2021 cho những người khai thuế không qua tư vấn thuế. Bất cứ ai khai thuế năm 2020 thông qua tư vấn thuế hoặc một hiệp hội hỗ trợ khai thuế thời gian nộp bản khai thuế được gia hạn đến cuối tháng 05.2022.

Đối với thuế 2021, bất kỳ ai không qua tư vấn thuế đều phải nộp bản khai thuế cho cơ quan thuế chậm nhất đến ngày 30.09.2022.

Thời hạn nộp bản khai thuế năm 2021 thông qua tư vấn thuế

Người khai thuế thông qua tư vấn thuế hoặc hiệp hội hỗ trợ khai thuế thời hạn nộp bản khai thuê được gia hạn đến ngày 30.06.2023.

Thời hạn nộp bản khai thuế năm 2022

Dự thảo Đạo luật Hỗ trợ Thuế Corona lần thứ tư thậm chí còn quy định gia hạn thời hạn khai thuế năm 2022 đến ngày 31.08.2023 và đối với người khai thuế thông qua tư vấn thuế được gia hạn tới 30.04.2024.

Có thể ủy quyền khai thuế cho ai

Chỉ có tư vấn thuế hoặc Hiệp hội hỗ trợ thuế lương mới được phép nhận ủy quyền khai thuế năm 2021. Hàng xóm, người quen hoặc thành viên gia đình không được phép giúp đỡ. Nếu cơ quan thuế phát hiện khai thuế nhờ người không được ủy quyền khai thuế có thể bị áp dụng hình phạt theo luật định.

(Xem thêm:

=> Luật Cứu trợ lần 2 do giá cả tăng - Tiền hỗ trợ đổ đồng; Thưởng trẻ em; Bổ sung trợ cấp 1 lần; Vé tầu xe; Giảm thuế xăng dầu).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Gia đình

Nhận con cần biết: Luật Bác bỏ Quan hệ Cha con (sửa đổi)

02/05/2022

  Những người phải khai thuế năm 2021 (Steuererklärung 2021) 1- Những người lao động hưởng lương thuộc các trường hợp sau đây phải khai thuế - Năm 2021, người lao động hoặc người phối ngẫu của họ n

Sổ tay hôn nhân: Kết hôn, ly dị, phân chia tài sản, cấp dưỡng, chi phí...

29/04/2022

  Những người phải khai thuế năm 2021 (Steuererklärung 2021) 1- Những người lao động hưởng lương thuộc các trường hợp sau đây phải khai thuế - Năm 2021, người lao động hoặc người phối ngẫu của họ n

Cẩm nang đón con nuôi sang Đức:  Quy trình, thủ tục, hồ sơ, xử lý vướng mắc cả 2 phiá Đức-Việt

20/01/2022

  Những người phải khai thuế năm 2021 (Steuererklärung 2021) 1- Những người lao động hưởng lương thuộc các trường hợp sau đây phải khai thuế - Năm 2021, người lao động hoặc người phối ngẫu của họ n

Sức khỏe

Cập nhật 08.12.2022 từng tiểu bang Đức: Bảng tiêm phòng 2 ngày liên tiếp gồm liều 1, 2, 3,4 và tỷ lệ trên dân số

08/12/2022

  Những người phải khai thuế năm 2021 (Steuererklärung 2021) 1- Những người lao động hưởng lương thuộc các trường hợp sau đây phải khai thuế - Năm 2021, người lao động hoặc người phối ngẫu của họ n

Cập nhật 08.12.2022 Bảng Inzidenz 411 điạ phương Đức: Chỉ số điạ phương cao nhất hôm nay 650 so với hôm qua 757

08/12/2022

  Những người phải khai thuế năm 2021 (Steuererklärung 2021) 1- Những người lao động hưởng lương thuộc các trường hợp sau đây phải khai thuế - Năm 2021, người lao động hoặc người phối ngẫu của họ n

Cập nhật 08.12.2022, Covid 19 Đức từng tiểu bang 2 ngày liên tiếp: Nhiễm cũ, mới;  Inzidenz Liên bang 207,72 lên 214,2; Chết 173 lên 214,2 ca

08/12/2022

  Những người phải khai thuế năm 2021 (Steuererklärung 2021) 1- Những người lao động hưởng lương thuộc các trường hợp sau đây phải khai thuế - Năm 2021, người lao động hoặc người phối ngẫu của họ n

Thuế

Cẩm nang nhà hàng: Khai thuế và xử lý khi bị kiểm tra

21/11/2022

  Những người phải khai thuế năm 2021 (Steuererklärung 2021) 1- Những người lao động hưởng lương thuộc các trường hợp sau đây phải khai thuế - Năm 2021, người lao động hoặc người phối ngẫu của họ n

Để chuẩn bị trước cho khai báo thuế 2022, doanh nghiệp & lao động cần biết: Cẩm nang những thu chi cần làm từ nay tới cuối năm - Phần II

09/11/2022

  Những người phải khai thuế năm 2021 (Steuererklärung 2021) 1- Những người lao động hưởng lương thuộc các trường hợp sau đây phải khai thuế - Năm 2021, người lao động hoặc người phối ngẫu của họ n

Để chuẩn bị trước cho khai báo thuế 2022, doanh nghiệp & lao động cần biết: Cẩm nang những thu chi cần làm từ nay tới cuối năm - Phần I

07/11/2022

  Những người phải khai thuế năm 2021 (Steuererklärung 2021) 1- Những người lao động hưởng lương thuộc các trường hợp sau đây phải khai thuế - Năm 2021, người lao động hoặc người phối ngẫu của họ n

Trợ cấp

Hiếp dâm bé gái; Môi giới bán dâm; Gã đàn ông ghen tuông; Bị đòi tiền mua dâm, đâm chết người; Bị tấn công, bắt con; Giận chồng, người phụ nữ làm bậy

04/06/2021

  Những người phải khai thuế năm 2021 (Steuererklärung 2021) 1- Những người lao động hưởng lương thuộc các trường hợp sau đây phải khai thuế - Năm 2021, người lao động hoặc người phối ngẫu của họ n

Cảnh báo: Sở Lao động đòi người hưởng Hartz IV hoàn trả 1 Cent

04/04/2021

  Những người phải khai thuế năm 2021 (Steuererklärung 2021) 1- Những người lao động hưởng lương thuộc các trường hợp sau đây phải khai thuế - Năm 2021, người lao động hoặc người phối ngẫu của họ n

Toà phán tiền hỗ trợ Covid-19 cho Hartz IV: Phải được hưởng 400 € thay vì 150 €

29/03/2021

  Những người phải khai thuế năm 2021 (Steuererklärung 2021) 1- Những người lao động hưởng lương thuộc các trường hợp sau đây phải khai thuế - Năm 2021, người lao động hoặc người phối ngẫu của họ n

Bảo hiểm

Ốm đau ở Đức: Các loại bảo hiểm y tế bổ sung, cần thiết hay không?

07/05/2020

  Những người phải khai thuế năm 2021 (Steuererklärung 2021) 1- Những người lao động hưởng lương thuộc các trường hợp sau đây phải khai thuế - Năm 2021, người lao động hoặc người phối ngẫu của họ n

Người bệnh cần biết: Dịch vụ khám, điều trị thêm ở Đức

12/03/2020

  Những người phải khai thuế năm 2021 (Steuererklärung 2021) 1- Những người lao động hưởng lương thuộc các trường hợp sau đây phải khai thuế - Năm 2021, người lao động hoặc người phối ngẫu của họ n

Khuyến cáo phòng tránh sét đánh & bảo hiểm ô tô nhà ở

29/02/2020

  Những người phải khai thuế năm 2021 (Steuererklärung 2021) 1- Những người lao động hưởng lương thuộc các trường hợp sau đây phải khai thuế - Năm 2021, người lao động hoặc người phối ngẫu của họ n

Lên đầu trang