Kinh doanh cần biết: Chính phủ Đức cấp tiếp các khoản tiền Cứu trợ Kinh tế - Đặc biệt đối với thiệt hại hàng hoá muà Giáng sinh

 

Tiền Cứu trợ Kinh tế tái khởi động mở rộng mang tên tiếng Đức (Neustarthilfe Plus) hiện đang có hiệu lực đối với người tự hành nghề  Selbständige được kéo dài thêm 3 tháng 01 - 03.2022.

Đối với người tham gia kinh doanh chợ Giáng sinh, thiệt hại được gộp vào chương trình Cứu trợ Bắc cầu IV (Überbrückungshilfe IV).

Hiện tất cả quy trình, thủ tục tiếp nhận đơn xin tiền Kug và các chương trình Cứu trợ Kinh tế đã có sẵn, các doanh nghiệp có thể bắt đầu đệ đơn cho tới cuối tháng 03.2022. Doanh nghiệp người Việt không nắm vững có thể uỷ quyền sớm cho tư vấn thuế thực hiện.

Những điểm quan trọng đối với những người tham gia kinh doanh chợ Giáng sinh

Hiện tại có thể đệ đơn để nhận tiền Cứu trợ Bắc cầu III Plus với mức bù thiệt hại hàng hóa bị hỏng và hàng hóa thời vụ bị ế như kỳ Giáng sinh năm ngoái.

Đồng thời, với tiền Cứu trợ Bắc cầu mới IV, Chính phủ Liên bang đang tạo điều kiện dễ dàng cho những doanh nghiệp kinh doanh chợ Giáng sinh được cấp tiền Hỗ trợ Vốn  (Eigenkapitalzuschuss). Người đệ đơn chỉ phải chứng minh doanh thu bị giảm cho một tháng so với cùng kỳ năm 2019.

Điều kiện để nhận tiền Cứu trợ Bắc cầu IV (Überbrückungshilfe IV)

Tương tự như tiền Cứu trợ Bắc cầu III Plus và được gia hạn cho đến hết tháng 03.2022. Các doanh nghiệp phải tiếp tục chứng minh doanh số giảm ít nhất 30% so với doanh thu cùng kỳ 2019 và sẽ được hoàn trả đầy đủ chi phí kinh doanh.

Theo khuyến nghị của Tòa án Kiểm toán Liên bang, các doanh nghiệp hưởng tiền Cứu trợ Bắc cầu IV được cấp tới 90% chi phí cố định (Fixkosten) trong trường hợp doanh thu giảm từ 70%. Đối với tiền Cứu trợ Bắc cầu III Plus, được hưởng tới 100%.

Ngoài ra, Chính phủ Liên bang vận dụng đầy đủ quy chuẩn chung của Ủy ban EU trong việc mở rộng và kéo dài cấp tiền cứu trợ ban hành ngày 18.11.2021. Theo đó, mức tiền Cứu trợ tối đa được nâng lên 2,5 triệu Euro.

Trách nhiệm của các tiểu bang cấp tiền cứu trợ cho những trường hợp quá khó khăn được kéo dài cho đến cuối tháng 03.2022. Việc gia hạn thời gian hưởng các khoản tiền cứu trợ cho phép gia hạn tương ứng thời hạn nộp đơn xin tiền Cứu trợ Bắc cầu III Plus và quyết toán lần cuối cùng (die Schlussabrechnung).  

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Học tập

Cơ hội học sinh Việt lớp 9 sang Đức học Trường phổ thông Quốc tế: Chương trình tuyển sinh

20/08/2022

  Tiền Cứu trợ Kinh tế tái khởi động mở rộng mang tên tiếng Đức (Neustarthilfe Plus) hiện đang có hiệu lực đối với người tự hành nghề  Selbständige được kéo dài thêm

Cơ hội cho học sinh Việt trong nước: Vào học trường Phổ thông Trung học Quốc tế Đức từ lớp 9

12/08/2022

  Tiền Cứu trợ Kinh tế tái khởi động mở rộng mang tên tiếng Đức (Neustarthilfe Plus) hiện đang có hiệu lực đối với người tự hành nghề  Selbständige được kéo dài thêm

Cẩm nang song ngữ dạy con: Cả nhà học toán - Mathematik für die ganze Familie

06/07/2022

  Tiền Cứu trợ Kinh tế tái khởi động mở rộng mang tên tiếng Đức (Neustarthilfe Plus) hiện đang có hiệu lực đối với người tự hành nghề  Selbständige được kéo dài thêm

Lao động

Thị trường lao động Đức tháng 11.2022 tăng trưởng đáng kể - Nguy cơ mất việc làm ở mức thấp trong lịch sử

30/11/2022

  Tiền Cứu trợ Kinh tế tái khởi động mở rộng mang tên tiếng Đức (Neustarthilfe Plus) hiện đang có hiệu lực đối với người tự hành nghề  Selbständige được kéo dài thêm

Chủ và người lao động cần biết: Phục vụ cho kiểm tra hồ sơ lao động - Hướng dẫn cách tính ngày nghỉ phép cho nhân công

25/04/2022

  Tiền Cứu trợ Kinh tế tái khởi động mở rộng mang tên tiếng Đức (Neustarthilfe Plus) hiện đang có hiệu lực đối với người tự hành nghề  Selbständige được kéo dài thêm

Chủ và người lao động cần biết: Cảnh báo kiểm tra hồ sơ lao động nhà hàng, tiệm Nail từ 2020 đến nay

20/04/2022

  Tiền Cứu trợ Kinh tế tái khởi động mở rộng mang tên tiếng Đức (Neustarthilfe Plus) hiện đang có hiệu lực đối với người tự hành nghề  Selbständige được kéo dài thêm

Kinh doanh

Nỗi niềm nhà hàng Việt tại Mainz hết tháng này phải đóng cửa

11/10/2022

  Tiền Cứu trợ Kinh tế tái khởi động mở rộng mang tên tiếng Đức (Neustarthilfe Plus) hiện đang có hiệu lực đối với người tự hành nghề  Selbständige được kéo dài thêm

Người Do Thái 'ngồi chơi cũng giàu có' bằng 5 quy tắc ngược đời

30/07/2022

  Tiền Cứu trợ Kinh tế tái khởi động mở rộng mang tên tiếng Đức (Neustarthilfe Plus) hiện đang có hiệu lực đối với người tự hành nghề  Selbständige được kéo dài thêm

Đức cảnh báo: Giá khí đốt 2023 sẽ tăng gấp ba lần

20/07/2022

  Tiền Cứu trợ Kinh tế tái khởi động mở rộng mang tên tiếng Đức (Neustarthilfe Plus) hiện đang có hiệu lực đối với người tự hành nghề  Selbständige được kéo dài thêm

Lên đầu trang