Nan giải với giấy tờ kết hôn giả

 

Câu hỏi: Cách đây vài chục năm, vợ chồng tôi sang Đức với giấy tờ kết hôn giả ở Tiệp. Hiện nay giấy phép lưu trú của chúng tôi là Niederlassungserlaubnis. Giấy kết hôn giả đã thất lạc. Chúng tôi đến Đại sứ quan làm lại kết hôn mới, nhưng được trả lời phải quay lại giải quyết tại nơi cũ đã cấp là Đại sứ quán Việt Nam tại Tiệp. Vậy xin hỏi chúng tôi có thể làm lại giấy kết hôn ở đâu? Có thể làm lại tại Việt Nam, nơi ở chúng tôi trước kia được không ? (Một độc giả).
Trả lời: Trường hợp anh chị giấy hôn thú hiện không có, nhưng trong hồ sơ lưu trữ đều ghi đã có vợ/chồng, phiá Việt Nam ghi vào hộ chiếu và phiá Đức ghi trong giấy phép lưu trú (trường hợp vợ chồng ăn theo lẫn nhau, thì bản cópy giấy hôn thú được lưu trong hồ sơ của họ). Tức nan giải không phải ở chỗ xin giấy tờ kết hôn mới mà ở chỗ phải thay đổi các dữ liệu trong các hồ sơ lưu trữ này, có thể mang lại hậu hoạ khôn lường. Vì vậy trước khi chọn các thủ tục làm giấy kết hôn mới dưới đây cần biết hậu họa đó.
Anh chị có thể chọn con đường pháp lý ở Đức giải quyết, bằng cách đệ đơn tự tố cáo (Selbstanzeige) lên toà án tội giả mạo giấy tờ để xin huỷ hôn chứng. Khi có phán quyết toà án, anh chị có thể kết hôn bất cứ đâu, kết hôn lại hay với ai theo yêu cầu thủ tục của từng nơi. 
Hậu hoạ cần biết: Tội đó sẽ bị phạt hình sự, tuy nhiên đến nay đã quá thời hạn 10 năm nên được miễn truy cứu. Mặc dù vậy hậu hoạ cá nhân vẫn phải gánh chịu. Nếu 1 trong 2 người được ở lại Đức là nhờ vợ chồng ăn theo lẫn nhau, thì tội đó có thể dẫn đến giấy phép lưu trú cả hai bị thu hồi.
Con đường thứ 2 là anh chị về điạ phương trong nước đệ đơn đến Sở Tư pháp khiếu nại trường hợp của mình, xin giấy đăng ký kết hôn mới, thay thế giấy tờ cũ. Tuy nhiên kết qủa hoàn toàn tùy thuộc người trực tiếp hành xử và khả năng anh chị đáp ứng yêu cầu của họ. Hậu hoạ cá nhân phải gánh vẫn tương tự như trường hợp viện đến toà án ở Đức, nếu giấy kết hôn mới không khớp với giấy tờ cũ thì vẫn phải thay đổi dữ liệu trong hồ sơ lưu trữ ở Đức. 
Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang