Người hưu trí ở Đức cần biết: Tiêu chuẩn hỗ trợ đổ đồng 300 Euro do giá năng lượng tăng cao - Câu hỏi và trả lời (Tiếp theo kỳ trước)

 

Là một người hưu trí lương thấp hưởng cả trợ cấp xã hội Grundsicherung, tôi có được cấp tiền EPP 300 € dành cho người hưu trí đồng thời vẫn được giữ nguyên tiền thưởng Hartz IV-Bonus 200 € đã cấp hồi tháng 7.2022 hay số tiền 300 € phải khấu trừ tiền thưởng Hartz IV 200 €?

Không! Luật không quy định tiền EPP phải khấu trừ tiền thưởng  200 € hoặc ngược lại. Điều đó được quy định tại Điều §122 Luật thuế thu nhập Einkommensteuergesetz. Lý do, quyền được cấp tiền thưởng Hatz IV-Bonus được quy định tại sắc luật về gói cứu trợ thứ 2 (zweite Entlastungspaket) khác với quyền được hưởng EPP dành cho hưu trí được quy định tại Gói cứu trợ thứ 3 áp dụng từ ngày 01.12.2022.

Tiền EPP 300 € dành cho người hưu trí có bị coi là một khoản thu nhập phải khấu trừ các khoản đóng góp an sinh xã hội có không?

Không! Tiền EPP không được coi là thu nhập dạng phải đóng phí bảo hiểm xã hội. Nhưng nó lại phải chịu thuế thu nhập.

Tiền EPP 300 € thực tế là thu nhập bổ sung. Vậy nó có được tính vào thu nhập để tăng tiền lương hưu trí không?

Không! Tiền EPP không phải là khoản thu nhập có đóng bảo hiểm hưu trí hoặc thu nhập từ việc làm! Do đó, với người hưởng lương hưu theo luật định, tiền hưu trí không được tính tăng thêm.

Tôi là người hưởng lương hưu đồng thời hưởng trợ cấp nhà ở! Vậy tiền EPP có bị khấu trừ vào trợ cấp nhà ở không?

Không ! Tiền trợ cấp nhà ở thuộc trợ cấp xã hội dùng để bù đắp thu nhập thấp nhằm bảo đảm cuộc sống cơ bản. Tiền EPP vì vậy không thể thay thế tiền trợ cấp xã được! Cũng do vậy tiền EPP không phải là thu nhập từ lao động hay thu nhập phải đóng bảo hiểm xã hội nên không thể khấu trừ vào trợ cấp xã hội được.

Tiền EPP 300 € có phải chịu thuế thu nhập không?

Có. EPP được luật quy định là thu nhập chịu thuế einkommen­steuerpflichtig. Vì vậy, nếu nó cộng với các thu nhập chịu thuế khác cũng như tiền lương hưu trí, tổng cộng vượt qua mức thu nhập cơ bản miễn thuế quy định cho năm 2022, thì tổng thu nhập đó phải đóng thuế thu nhập. 

Tôi có bị truy cứu trách nhiệm hành chính không nếu tôi nhận EPP hai lần?

Trên nguyên tắc điều đó bị phạt. Nhưng còn phụ thuộc vào diễn tiến vi phạm trách nhiệm cố tình hay không. Bất kỳ ai cố tình cung cấp thông tin sai lệch cho công ty bảo hiểm hưu trí hoặc các cơ quan khác để được hưởng EPP đều có thể bị phạt. Cung cấp thông tin không chính xác một cách bất cẩn có thể dẫn đến bị phạt vi phạm hành chính hoặc có thể bị phạt tiền.

Là một người hưu trí định cư ở nước ngoài, tôi có nhận được EPP 300 € vào ngày 01.12.2022 không?

Không! Theo Điều §113 của Luật thuế thu nhập Einkommenssteuergesetz, tiền EPP chỉ cấp cho những người thoả mãn điều kiện cư trú lâu dài ở Đức đồng thời thuộc diện phải đóng thuế thu nhập khi có thu nhập (unbeschränkter Steuerpflicht). Ngay cả những người hưu trí lĩnh lương hưu ở Đức nhưng sống ở nước ngoài dù đã được cơ quan thuế có trách nhiệm cấp mã số thuế cũng không được hưởng khoản tiền EPP 300 € vào tháng 12.2022. Lý do cho quy định này do nhà lập pháp đã tính đến thực tế là giá năng lượng tăng vọt ở Đức đặc biệt nặng nề đối với những người thường trú tại Đức.

Tôi nhận lương hưu nước ngoài của EU, từ Áo và sống ở Đức! Tôi có được cấp EPP 300 € không?

Bất kỳ ai nhận lương hưu hoặc nguồn thu nhập tương tự  từ nước ngoài (thuộc các nước EU khác, chẳng hạn như Áo, Pháp, Thụy Sĩ, Hà Lan, v.v.) và cư trú tại Đức cũng nhận được khoản trợ cấp EPP 300 €. Nhưng với điều kiện họ thuộc diện chịu trách nhiệm đóng thuế  thu nhập ở Đức. Do người hưởng lương hưu không nhận được lương hưu của Đức, nên họ phải nộp đơn xin cấp EPP € 300 cho cơ quan bảo hiểm Đức Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See ở Bochum từ ngày 09.01.2002 đến ngày 30.06.2022.

Tiền EPP 300 € dành cho người hưu trí có bị xiết nợ không?

Theo tuyên bố của Bộ Lao động và Xã hội Liên bang ngày 05.10.2022, tiền EPP không thuộc diện tài sản bị xiết nợ.

Với tư cách là người hưởng lương hưu có được hưởng EPP 300 €  không, nếu trước đó tôi đã nhận được  EPP 300 € với tư cách là một người có việc làm (lao động hưởng lương)?

Theo hướng dẫn của Bộ Lao động và Xã hội trên mạng ngày 14.10.2022 thì hưởng 2 lần như vậy không ngoại trừ. Tuy nhiên hiện Hạ viện vẫn chưa thông qua luật RentEPPG liên quan tới EPP dành cho người hưu trí, vì vậy hướng dẫn của Bộ Lao động và Xã hội  vẫn có thể thay đổi thích ứng.  

(Xem thêm:

=> Người hưu trí ở Đức cần biết: Tiêu chuẩn hỗ trợ đổ đồng 300 Euro do giá năng lượng tăng cao - Câu hỏi và trả lời

 => Luật mới tháng 10.2022 - Kỳ III  Lao động và chủ lao động cần biết: Sắc lệnh và biện pháp An toàn Lao động Covid-19 từ 01.10.2022).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Hình ảnh người Việt

Lưu trú ở Đức

Đời sống thường nhật

Lên đầu trang