Nhận con cần biết: Luật Bác bỏ Quan hệ Cha con (sửa đổi)

Lời giới thiệu: Luật bổ sung quyền bác bỏ quan hệ cha con (Gesetz zur Ergänzung des Rechts zur Anfechtung der Vaterschaft) được Hạ viện Đức thông qua ngày 13.12.2007, Thượng viện chuẩn y ngày 15.2.2008, và ban hành ngày 13.3.2008 (BGBl. I trang. 313), bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1.6.2008.

Giá tiền ấn phẩm in giấy: €9.9
Giá tiền ấn phẩm online: €9.9
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang