Nóng nghề điều dưỡng Đức: Lao động thất nghiệp tăng tới 27%

 

Số người thất nghiệp ở Đức, theo số liệu thống kê kết quả tháng trước tiếp tục tăng tới 2,91 triệu người, tính ra tỷ lệ thất nghiệp lên 6,3%.

Ngành điều dưỡng xưa nay được coi là ngành thiếu lao động có tay nghề trầm trọng nhất. Nước Đức phải đưa ra chính sách chiêu sinh người nước ngoài sang Đức đào tạo trong đó có Việt Nam.

Ấy thế mà năm nay tính tới tháng 07, tỷ lệ thất nghiệp ngành này đã tăng tới 27% so với đầu năm. 

Nước Đức lại bắt đầu tranh cãi về chính sách nhập cư lao động chuyên môn từ nước ngoài.

Toàn ngành điều dưỡng tỷ lệ thất nghiệp từ 21.872 người vào đầu năm, đến hết tháng 7 tăng lên 27.711 người. Trong đó thất nghiêp lao động nước ngoài tăng mạnh tới 37%, từ 7.355 lên 10.070 người.

Ngành y tá làm việc trong bệnh viện, tỷ lệ thất nghiệp đối với người  Đức tăng lên 23% (từ 7.260 lên 8.955 người), đối với người nước ngoài cũng tăng mạnh hơn lên tới 28%, từ 3.037 lên 3.889 người.

Nhìn chung, nhu cầu lao động điều dưỡng ở Đức rất lớn để phục vụ cho 3,5 triệu người cần chăm sóc. Cuối năm ngoái, tỷ lệ thất nghiệp ngành dưỡng lão là 4,9%, hộ lý y tá bệnh viện 1%.

Nghị sĩ Đảng AfD, René Springer phát biểu, “bất kỳ ai tìm việc trong cuộc khủng hoảng dịch Covied-19 đều phải cạnh tranh với những lao động được tuyển dụng từ nước ngoài.Tôi kêu gọi chính phủ liên bang đình chỉ luật nhập cư lao động bậc cao“.

Luật đó có hiệu lực từ tháng 3 đã tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nhập cư, do loại bỏ yếu tố quan trọng là hủy bỏ quy định kiểm tra ưu tiên cho lao động người Đức so với  lao động nhập cư. Trước đây, cơ quan Lao động Liên bang phải kiểm tra chủ lao động. Chủ lao động chỉ được quyền thuê lao động ngoài khối EU khi không thể thuê được lao động người Đức. 

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Học tập

Cơ hội học sinh Việt lớp 9 sang Đức học Trường phổ thông Quốc tế: Chương trình tuyển sinh

20/08/2022

  Số người thất nghiệp ở Đức, theo số liệu thống kê kết quả tháng trước tiếp tục tăng tới 2,91 triệu người, tính ra tỷ lệ thất nghiệp lên 6,3%. Ngành điều dưỡng xưa nay được coi là

Cơ hội cho học sinh Việt trong nước: Vào học trường Phổ thông Trung học Quốc tế Đức từ lớp 9

12/08/2022

  Số người thất nghiệp ở Đức, theo số liệu thống kê kết quả tháng trước tiếp tục tăng tới 2,91 triệu người, tính ra tỷ lệ thất nghiệp lên 6,3%. Ngành điều dưỡng xưa nay được coi là

Cẩm nang song ngữ dạy con: Cả nhà học toán - Mathematik für die ganze Familie

06/07/2022

  Số người thất nghiệp ở Đức, theo số liệu thống kê kết quả tháng trước tiếp tục tăng tới 2,91 triệu người, tính ra tỷ lệ thất nghiệp lên 6,3%. Ngành điều dưỡng xưa nay được coi là

Lao động

Thị trường lao động Đức tháng 11.2022 tăng trưởng đáng kể - Nguy cơ mất việc làm ở mức thấp trong lịch sử

30/11/2022

  Số người thất nghiệp ở Đức, theo số liệu thống kê kết quả tháng trước tiếp tục tăng tới 2,91 triệu người, tính ra tỷ lệ thất nghiệp lên 6,3%. Ngành điều dưỡng xưa nay được coi là

Chủ và người lao động cần biết: Phục vụ cho kiểm tra hồ sơ lao động - Hướng dẫn cách tính ngày nghỉ phép cho nhân công

25/04/2022

  Số người thất nghiệp ở Đức, theo số liệu thống kê kết quả tháng trước tiếp tục tăng tới 2,91 triệu người, tính ra tỷ lệ thất nghiệp lên 6,3%. Ngành điều dưỡng xưa nay được coi là

Chủ và người lao động cần biết: Cảnh báo kiểm tra hồ sơ lao động nhà hàng, tiệm Nail từ 2020 đến nay

20/04/2022

  Số người thất nghiệp ở Đức, theo số liệu thống kê kết quả tháng trước tiếp tục tăng tới 2,91 triệu người, tính ra tỷ lệ thất nghiệp lên 6,3%. Ngành điều dưỡng xưa nay được coi là

Kinh doanh

Nỗi niềm nhà hàng Việt tại Mainz hết tháng này phải đóng cửa

11/10/2022

  Số người thất nghiệp ở Đức, theo số liệu thống kê kết quả tháng trước tiếp tục tăng tới 2,91 triệu người, tính ra tỷ lệ thất nghiệp lên 6,3%. Ngành điều dưỡng xưa nay được coi là

Người Do Thái 'ngồi chơi cũng giàu có' bằng 5 quy tắc ngược đời

30/07/2022

  Số người thất nghiệp ở Đức, theo số liệu thống kê kết quả tháng trước tiếp tục tăng tới 2,91 triệu người, tính ra tỷ lệ thất nghiệp lên 6,3%. Ngành điều dưỡng xưa nay được coi là

Đức cảnh báo: Giá khí đốt 2023 sẽ tăng gấp ba lần

20/07/2022

  Số người thất nghiệp ở Đức, theo số liệu thống kê kết quả tháng trước tiếp tục tăng tới 2,91 triệu người, tính ra tỷ lệ thất nghiệp lên 6,3%. Ngành điều dưỡng xưa nay được coi là

Lên đầu trang