Quyền của học sinh học nghề

Kiểm tra sức khỏe

Học sinh học nghề ở tuổi chưa thành niên (Minderjähriger) trước khi vào các xí nghiệp học nghề phải đến bác sỹ kiểm tra sức khoẻ, xin giấy chứng nhận có đủ sức khoẻ thích hợp với nghề dự định theo đuổi. Điạ phương có trách nhiệm cấp giấy xác nhận kết qủa kiểm tra sức khoẻ đó.

Thời gian làm việc

Không được lao động qúa 8 tiếng 1 ngày và tổng cộng không qúa 40 tiếng 1 tuần, ngoại trừ ở những doanh nghiệp thực hiện chế độ làm việc 8,5 giờ / ngày để tăng thêm thời gian nghỉ cuối tuần từ chiều thứ 6. Tuy nhiên giới hạn tối đa 40 tiếng là không thay đổi.

 

Hợp đồng đào tạo

Hợp đồng này do xí nghiệp đào tạo và học sinh tự thoả thuận, bao gồm các quy định về thời gian đào tạo, thời gian thử việc, thời gian nghỉ phép và mức thù lao. Tất cả phải theo đúng quy định của pháp luật, nếu vi phạm sẽ được coi là không có giá trị.

Ghi học bạ

Học sinh học việc có trách nhiệm ghi chép cập nhật những công việc mình làm vào một quyển sổ được gọi là Berichtheft, hiểu theo nghĩa như học bạ. Quyển sổ này là điều kiện để được dự kỳ thi tốt nghiệp, thiếu nó sẽ mất quyền dự thi.

Đại diện cho học sinh

Khi có từ 5 thanh niên dưới 18 tuổi hoặc học sinh học nghề dưới 25 tuổi lao động trong xí nghiệp, phải có ít nhất một thanh niên được bầu vào ban chấp hành công đoàn của xí nghiệp. Người này có nhiệm vụ tham gia ý kiến cải tthiện điều kiện lao động cho học sinh học nghề và đề đạt với ban chấp hành những vấn đề nảy sinh liên quan đến quyền lợi của những người lao động trẻ.

Giải lao

Luật bảo vệ lao động thanh thiếu niên Jugendarbeitsschutzgesetz quy định, làm việc dưới 6 tiếng / ngày phải được nghỉ giải lao tổng cộng 30 phút. Trên 6 tiếng, tổng cộng 60 phút. Mỗi lần giải lao ít nhất 15 phút.

Thời gian thử việc

Ngắn nhất là 1 tháng và lâu nhất là 4 tháng. Trong thời gian này, cả học sinh học nghề lẫn xí nghiệp đào tạo nghề có quyền hủy hợp đồng làm việc không cần nêu nguyên nhân. Sau thời gian trên, xí nghiệp đào tạo nghề chỉ có quyền hủy hợp đồng khi học sinh vi phạm kỷ luật nặng như ăn cắp chẳng hạn. Phía học sinh được thêm quyền hủy hợp đồng đào tạo, khi chúng muốn chuyển sang học nghề khác.

Nghỉ phép

Pháp luật quy định, trong 1 năm, học sinh dưới 15 tuổi được nghỉ phép tổng cộng 30 ngày làm việc, 16 tuổi được nghỉ 27 ngày, và 17 tuổi được nghỉ 25 ngày, tính từ thứ 2 đến thứ 7, không tính ngày lễ, chủ nhật. Học sinh đã thành niên được nghỉ phép  ít nhất 4 tuần / năm. Tùy theo hợp đồng ký kết, học sinh có thể được nghỉ phép vượt qúa số ngày quy định tối thiểu trên.

Nhận ở lại làm việc

Trong hợp đồng đào tạo phải ghi rõ, trước khi kết thúc đào tạo với một thời gian bao lâu, thì xí nghiệp đào tạo phải trả lời cho học sinh biết có nhận chúng ở lại xí nghiệp làm việc chính thức hay không. Thời hạn trên thông thường là 3 tháng.

Chứng chỉ

Sau khi thi tốt nghiệp, xí nghiệp đào tạo phải cấp chứng chỉ Zeugnis. Chứng chỉ đó phải đánh giá học sinh thoả đáng, không được phép ghi những điều không cần thiết ảnh hưởng đến khả năng tìm việc của chúng ở các xí nghiệp khác.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang