Quyền của người thuê nhà: Phụ phí, sửa chữa, tăng tiền thuê, thời hạn thanh toán

 

Phụ phí Nebenkosten quá cao

Người thuê chỉ phải trả khoản phụ phí đã thỏa thuận trong hợp đồng. Ngoài ra, chỉ được tính những khoản chi phí được nêu trong quy định về phụ phí. Một số chi phí người thuê không phải trả, chẳng hạn phí trông nom nhà, lãi suất tín dụng, bảo hiểm mất tiền thuê nhà Mietausfallversicherung hay khoản bảo trì.

Hạch toán phụ phí sai sót

Người thuê cũng không phải chấp nhận bảng hạch toán phụ phí khi thấy sai sót hay không đầy đủ. Chẳng hạn, nếu người cho thuê tính tiền lò sưởi chỉ đơn thuần theo diện tích mà không gắn đồng hồ đo, người thuê có thể giảm 15%, do theo quy định, tiền lò sưởi được tính theo năng lượng đã sử dụng.

Chia tiền sửa chữa và tu sửa nhà

Theo luật, người cho thuê chịu trách nhiệm mọi chi phí sửa chữa, tu sửa nhà cửa. Tuy nhiên có một số ngoại lệ: Có thể thỏa thuận trong hợp đồng yêu cầu người thuê trả những khoản sửa chữa nhỏ, thông thường giới hạn 75 Euro cho mỗi lần sửa chữa cũng như tổng cộng tối đa 200 Euro/ năm. Nếu hóa đơn sửa nhiều hơn 75 Euro, người cho thuê phải trả toàn bộ, do không phải sửa chữa nhỏ nữa. Ngoài ra người thuê chỉ phải trả những khoản sửa chữa liên quan đến những thứ mình thường sử dụng. Người cho thuê có thể yêu cầu người thuê trả chi phí tu sửa nhà thông qua điều khoản hợp đồng, chẳng hạn quyét tường hay trải thảm trong căn hộ. Cần lưu ý: Những điều khoản yêu cầu người thuê cao hơn, như quyét vani cửa ra vào và cửa sổ từ bên ngoài không có giá trị. Khi đó người thuê không phải làm hay trả bất kì khoản nào.

Tăng tiền thuê nhà quá cao

Chỉ được phép tăng tiền nhà trong giới hạn nhất định. Theo luật hiện hành trong vòng 3 năm, người cho thuê chỉ được tăng tối đa 20% tiền thuê, bất kể tăng giá một lần hay nhiều lần. Cũng được áp dụng ngay cả khi tiền thuê nhà hiện tại quá thấp. Ngoài ra, tiền thuê nhà mới tăng không được vượt quá ngưỡng tiền thuê thông thường ở khu vực. Người thuê không phải chấp nhận tăng tiền nhà qúa ngưỡng trên.

Các loại thời hạn thanh toán

Có nhiều thời hạn khác nhau, từ 6 tháng đến 30 năm. Khi vẫn chưa thanh toán hết các hóa đơn, trả thêm hay nhận lại tiền Nebenkosten hay tiền thuê, đặt cọc... cả người thuê lẫn người cho thuê chỉ được yêu cầu thanh toán trong một khoảng thời hạn nhất định. Lưu ý: Về lý thuyết, có nhiều yêu cầu tồn tại mãi mãi, chỉ có điều sau khi hết thời hạn sẽ không thể đòi lại được. Lúc đó, nếu người thuê hay cho thuê trả cho phiá bên kia khoản tiền đã hết thời hạn đòi, thì sẽ không thể đòi lại được số tiền đó nữa. Ngược lại, nếu không trả, thì chủ nợ cũng không thể đòi tiếp.

Thời hạn ngắn 6 tháng: Một số khoản nợ phải tuân theo thời hạn ngắn 6 tháng. Chẳng hạn, những đòi hỏi trả tiền bồi thường do tình trạng xấu đi của căn hộ cho thuê sau khi kết thúc hợp đồng, như người thuê cũ làm hỏng hóc, người cho thuê chỉ có thể yêu cầu người này sửa chữa trong vòng 6 tháng sau khi trả nhà. Về phía người thuê: Nếu trước khi ra khỏi nhà, người thuê tu sửa lại những thứ không bắt buộc, cũng chỉ có thể đòi hoàn tiền trong vòng 6 tháng sau khi trả nhà.

Hạch toán phụ phí, thời hạn một năm: Người cho thuê phải hạch toán phụ phí với người thuê chậm nhất 1 năm cho năm trước đó. Nếu chậm trễ, không thể yêu cầu người thuê nộp thêm tiền, trừ khi không có lỗi trong việc chậm trễ đó. Người thuê cũng vậy, chỉ được phép khiếu nại về hạch toán phụ phí trong vòng một năm.

Thời hạn 3 năm: Được áp dụng khi liên quan đến đòi nợ tiền bạc. Lưu ý: Thời hạn chỉ tính từ khi kết thúc năm có yêu cầu thanh toán hay năm người yêu cầu trả tiền biết về điều đó, chẳng hạn yêu cầu trả tiền thuê của chủ nhà hay yêu cầu hoàn lại tiền thuê nhà trả quá nhiều cũng như trả thêm hay nhận lại từ bảng hạch toán phụ phí.

Thời hạn 30 năm: Khi có liên quan đến tòa án như phán quyết, văn bản công chứng, sẽ có thời hạn 30 năm. Có nghĩa: Nếu người cho thuê nhận được quyết định thi hành án chống lại người thuê, có thể đòi tiền trong vòng 30 năm.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang