Sổ tay: Bảng phạt vi phạm Luật Giao thông Bußgeldkatalog 2019

Bảng phạt vi phạm Luật Giao thông 2019 Bußgeldkatalog dưới đây áp dụng cho đường bộ, gồm: Dạng mức vi phạm, mức tiền phạt, điểm phạt lưu giữ tại Flensburg, thời gian thu bằng lái xe, phạt hình sự, được điều chỉnh bởi các luật về giao thông, như StVO, StVZO, StVG... có hiệu lực từ năm 2019.

Giá tiền ấn phẩm in giấy: €4.9
Giá tiền ấn phẩm online: €4.9
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang