Sổ tay các tiêu chuẩn, điều luật mới thiết thực từ năm 2019

Sang năm mới 2019, nhiều luật mới bao quát trên khắp mọi lĩnh vực đã ban hành trong năm 2018 bắt đầu có hiệu lực. Để Qúy độc giả tiện tra cứu, Đức Việt Online tập hợp những tiêu chuẩn, điều luật thiết thực nhất thành sổ tay mang tính chất cẩm nang dưới đây:

Giá tiền ấn phẩm in giấy: €0.0
Giá tiền ấn phẩm online: €0.0
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang