Sổ tay doanh nghiệp: Tổng hợp các tiêu chuẩn hỗ trợ kinh tế hiện hành - Tiền Cứu trợ Kinh tế tháng 11, Cứu trợ Kinh tế Bắc cầu II và III, Gia hạn thuế suất 5%

 

 

Đi dch Covid-19 tàn phá khng khiếp nn kinh tế thế gii và quc gia, đy doanh nghip vào khng hong sng còn. Các chính sách h tr kinh tế cnước Đc là nhng liu pháp hi sinh rt cn đượđược các doanh nghip khai thác hiu qu ti đa. S tay này được xut bn nhm mc đích đó, tng hp các quy phm pháp lý, hướng dchi tiết thc hin, v đi tượng được hưởng, tiêu chun, cách tính, th tc, thi hn... 

 

Giá tiền ấn phẩm in giấy: €0.0
Giá tiền ấn phẩm online: €0.0
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Giải đáp

Hỏi đáp tiêm phòng cho trẻ em từ 6 tháng đến 11 tuổi - Những câu hỏi và trả lời quan trọng nhất

19/11/2022

  Ấn phẩm online: €0,00 Đại dịch Covid-19 tàn phá khủng khiếp nền kinh tế thế giới và quốc gia, đẩy doanh nghiệp vào khủng hoảng sống còn. Các chính s

Hỏi đáp: Những quy định mới về hợp đồng lao động, doanh nghiệp và người lao động cần biết

05/09/2022

  Ấn phẩm online: €0,00 Đại dịch Covid-19 tàn phá khủng khiếp nền kinh tế thế giới và quốc gia, đẩy doanh nghiệp vào khủng hoảng sống còn. Các chính s

Hỏi đáp: Quy định Covid-19 về đi lại nhập xuất cảnh vào Đức đến 30.09.2022

26/08/2022

  Ấn phẩm online: €0,00 Đại dịch Covid-19 tàn phá khủng khiếp nền kinh tế thế giới và quốc gia, đẩy doanh nghiệp vào khủng hoảng sống còn. Các chính s

Ấn phẩm

Ấn phẩm: Quy định hàng hoá mang theo khi vào Đức (hiệu đính, bổ sung)

07/07/2022

  Ấn phẩm online: €0,00 Đại dịch Covid-19 tàn phá khủng khiếp nền kinh tế thế giới và quốc gia, đẩy doanh nghiệp vào khủng hoảng sống còn. Các chính s

Sổ tay lưu trú: Sang Đức kết hôn và đoàn tụ gia đình

06/07/2022

  Ấn phẩm online: €0,00 Đại dịch Covid-19 tàn phá khủng khiếp nền kinh tế thế giới và quốc gia, đẩy doanh nghiệp vào khủng hoảng sống còn. Các chính s

Bộ đề, đáp án kiểm tra nhập quốc tịch Einbürgerungstest song ngữ

07/05/2022

  Ấn phẩm online: €0,00 Đại dịch Covid-19 tàn phá khủng khiếp nền kinh tế thế giới và quốc gia, đẩy doanh nghiệp vào khủng hoảng sống còn. Các chính s

Lên đầu trang