Sổ tay Hartz IV:  Quyền kiểm tra nhà của Jobcenter

 

Jobcenter 2 lần liên tục muốn tới nhà kiểm tra đột xuất một người nhận tiền trợ cấp Hartz IV. Tuy nhiên người này không cho vào với lý do, thứ nhất người kiểm tra không trình chứng minh thư; thứ 2 không mang theo giấy yêu cầu kiểm tra; và thứ ba, đương sự ở nhà một mình nên không có nhân chứng hoặc người hỗ trợ. Do bị từ chối kiểm tra, Jobcenter đã cắt giảm trợ cấp thất nghiệp người này như một „hình phạt“. Tuy nhiên, theo Bộ Lao động, điều đó là trái luật. Theo Điều 13 Dòng 4 câu 2 quyển 10 Bộ luật Xã hội (Sozialgesetzbuch, SGB X), khi bị áp dụng các biện pháp hành chính, đương sự được quyền đòi có mặt người thứ 2 để hỗ trợ pháp lý. Điều này được áp dụng cho mọi biện pháp hành chính theo Luật Xã hội, tức Quyển 2 (SGB II) và quyển 12 (SGB XI) Bộ luật Xã hội.

Bộ Lao động còn giải thích thêm: Mục đích và ý nghĩa của việc kiểm tra tại nhà (trong khuôn khổ Bộ Luật Xã hội quyển 2 và quyển 12) là để mục thị thường xuyên tình trạng thực tế của người hưởng Hartz IV. Trong khuôn khổ đó không thể tách bạch, khi nào là mục thị khi nào trao đổi thoả thuận. Những điều chứng kiến tận mắt cũng được lấy làm chứng cứ để xem xét. Trong trường hợp này, đương sự được quyền đòi có mặt người thứ 2, để hỗ trợ pháp lý.

Từ đây, có thể kết luận rằng, Jobcenter  tới thăm nhà không báo trước không được áp dụng bất cứ hình phạt nào (theo Quyển 2 Bộ Luật Xã hội). Phạt người bị kiểm tra là bất hợp pháp.

Giải thích bổ sung:

Điều 31 quyển 2 Bộ Luật Xã hội không cho phép phạt khi đương sự từ chối cho thăm nhà. Tuy nhiên, từ chối quyết định thăm nhà có thể sẽ dẫn đến bị từ chối trợ cấp (theo Điều 60 kết hợp với Điều 66 quyển 1 Bộ Luật Xã hội), nếu người bị kiểm tra đã được thông báo trước bằng văn bản về quyết định đó, trong đó có nêu lý do đầy đủ, tại sao phải tới nhà để quyết định những điều kiện gì khi cấp trợ cấp, hướng dẫn con đường pháp lý chống lại và các hậu qủa xảy ra (Điều 66 SGB I).

Nếu báo trước bằng văn bản yêu cầu hợp tác khi kiểm tra nhà đột xuất (nghĩa là bất cứ lúc nào) cũng không nhất thiết phải chấp hành. Bởi như vậy tức là đã thăm nhà không báo trước.  Ngoài ra, các nhân viên kiểm tra phải trình thẻ căn cước và văn bản yêu cầu thăm nhà. Nếu không có, họ không được quyền kiểm tra.

Đức Việt Online

(Mọi vướng mắc có thể gọi tới đường dây tư vấn: 09001510529, hoặc gửi qua E-Mail: info@Viet Duc Online.de, info@thoibaovietduc.de).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang