Sổ tay “Hartz IV-Covid-19“: Gói Hỗ trợ mới; Cấp thêm 150 €; Đơn giản thủ tục; Tiền ăn trưa; Tiền nhà; Cấp Laptop; Chi phí thêm; Cấp khẩu trang

Trong tuần qua, nhiều án quyết và nghị định khác nhau cũng đã được công bố. Dưới đây là tổng hợp chi tiết các quy phạm và quyền  lợi được hưởng  của người nhận Hartz IV (không thu nhập nhưng vẫn còn sức lao động) hoặc hưởng trợ cấp xã hội (dành cho người không thu nhập cũng không còn sức lao động (Sozialhilfe Bezieher) do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Gói Hỗ trợ Xã hội mới

Gói Hỗ trợ Xã hội mới đã được Chính phủ Liên bang chấp thuận, và công bố, chỉ còn chờ thông qua lưỡng viện. Dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 01.04.2021

Hỗ trợ một lần cho Hartz IV

Điểm quan trọng nhất trong Gói Hỗ trợ là mỗi người hưởng Hartz IV được nhận một khoản tiền 150 Euro một lần do nhà nước cấp trong tháng 05.2021 bổ sung vào tiêu chuẩn Hartz IV.

Khoản hỗ trợ này nhằm bù đắp cho những chi phí bổ sung do đại dịch Covid-19 gây ra. Tất cả những người trưởng thành hưởng Hartz IV / trợ cấp xã hội đều được quyền hưởng khoản hỗ trợ này. Không cần đệ đơn, tiền hỗ trợ sẽ tự động chuyển vào tài khoản. 

Trong trường hợp tới cuối tháng 5, tài khoản không nhận được tiền hỗ trợ, thì cần phải gửi thư cho cơ quan cấp Hartz IV đòi thanh toán. 

Đơn giản hóa điều kiện hưởng Hartz IV

Quy định đơn giản hoá điều kiện hưởng IV có hiệu lực đến ngày 31.03.2021, nay được gia hạn tiếp đến ngày 31.12.2021. Theo đó, cho phép người đệ đơn không bắt buộc phải sử dụng tiền tiết kiệm để chi phí cho cuộc sống của mình hết mới được cấp tiêu chuẩn Hartz IV,  trừ khi tổng tài sản của họ cao đáng kể. Được coi là cao đáng kể khi:

- Người đứng đơn trong hộ gia đình có tiền tiết kiệm từ ngưỡng 60.000 Euro.

- 30.000 Euro cho mỗi thành viên còn lại.

Tuy nhiên, Tòa án Xã hội Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen đã phán rằng ngưỡng giới hạn tài sản không được phép đánh đổ đồng. Theo án quyết, khái niệm “tài sản đáng kể” được áp dụng khi người đệ đơn đòi cấp tiền Hartz IV là không chính đáng.

Chấp nhận chi phí thực tế tiền thuê nhà

Trong thời gian đại dịch, chi phí thực tế tiền thuê nhà đối với người hưởng Hartz IV được chấp nhận. Không quan trọng liệu chi phí đó có được coi là phù hợp theo các quy định trong Bộ Luật Xã hội SGB II hay không. Với quy định đó, Chính phủ Liên bang muốn tránh cho người hưởng Hartz IV phải chuyển căn hộ chỉ vì tiền thuê nhà hiện trả cao hơn mức bình quân ở điạ phương đó vốn trước đây được coi là ngưỡng tối đa.

Tiếp tục cấp bữa trưa

Do các trường học, nhà trẻ, trông trẻ ngoài giờ học, các cơ sở chăm sóc xã hội vẫn đóng cửa một phần hoặc hoàn toàn nên nhiều trẻ em không thể ăn bữa trưa do các tổ chức cơ quan trên bảo đảm. Vì vậy nhiều gia đình phải tăng thêm chi phí đó để bảo đảm bữa ăn trưa cho con cái.

Để tránh điều đó, bữa trưa cho trẻ em có thể đặt mua mang tới hoặc đến nơi nhận mang về và do cơ quan cấp Hartz IV (Jobcenter) chi trả. Quy định này được áp dụng cho đến ngày 30.06.202. Jobcenter có trách nhiệm thông tin về các quy định trên cho từng khu vực.  

Cấp tiền mua dụng cụ kỹ thuật số phục vụ cho học tập

Kể từ 02.01.2021, Jobcenter đã được chỉ thị trả chi phí cho học sinh mua các dụng cụ kỹ thuật số như máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh phục vụ học trực tuyến ở mức tối đa 350 Euro. Điều đó nhằm bảo đảm cho trẻ em thuộc các gia định hưởng Hartz IV được tiếp cận với giáo dục trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Tuy nhiên gia đình hưởng Hartz IV phải đệ đơn.

Điều kiện để được hỗ trợ chi phí cho nhu cầu tăng thêm (Mehrbedarf)

Về nguyên tắc, tất cả học sinh đến 25 tuổi theo học phổ thông hay học nghề đều có quyền hưởng tiền Mehrbedarf. Điều đó cũng áp dụng cho những người được nhận trợ cấp đào tạo, và ngay cả trong trường hợp học nghề được trả thù lao, với điều kiện chứng minh được không có cách nào khác để đáp ứng đòi hỏi của nhà trường về các trang thiết bị bắt buộc phải có để học trực tuyến. Trong trường hợp đó phải có giấy xác nhận của nhà trường.

Số tiền hỗ trợ tối đa là 350 Euro gồm máy tính, máy in và tai nghe. Loại máy được chấp thuận dựa trên thông số kỹ thuật do nhà trường đề nghị và giá cả thực tế trên thị trường.

Quy định trên có hiệu lực từ ngày 01.02.2021, nhưng được áp dụng trở lại từ ngày 01.01.2021. Vì vậy những học sinh nào đã chi phí cho nhu cầu tăng thêm trên trong tháng 01.2021 đều có quyền đệ đơn đòi thanh toán. Khi đệ đơn phải nộp cả giấy xác nhận của trường và bằng chứng về nhu cầu tăng thêm đã chi phí.

Sở Lao động phải trả chi phí phục vụ cho học trực tuyến

Nếu người hưởng Hartz IV  không thể ký hợp đồng internet vì lý do tài chính hoặc nếu họ ở khu vực cơ sở hạ tầng kỹ thuật số không đáp ứng, Sở Lao động phải trang trải các chi phí cần thiết để con em họ có thể học trực tuyến tại nhà.

129 Euro trợ cấp cho chi phí mua khẩu trang

Trong một án quyết xét xử một đơn kiện khẩn cấp (nghĩa là không mở phiên toà), Tòa án xã hội Karlsruhe đã đứng về phiá nguyên đơn phán, người hưởng Hartz IV được cấp tiêu chuẩn 20 khẩu trang FFP2 mỗi tuần hoặc trợ cấp 129 Euro để họ mua, không tính vào tiêu chuẩn cơ bản của Hartz IV, để họ có thể đi giao dịch liên hệ tìm việc. Tiêu chuẩn cấp khẩu trang trên có hiệu lực tới ngày 21.06.2021 (Án quyết số S 12 AS 213/21 ER).

Tuy nhiên, các tòa án xã hội điạ phương hiện chưa thống nhất được, liệu tất cả người hưởng Hartz IV có quyền đòi cấp tiêu chuẩn khẩu trang FFP2 vốn bắt buộc phải đeo ở nhiều nơi công cộng hay không.

Theo chỉ thị Cấp khẩu trang chống dịch Covid-19 (Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung)  có hiệu lực từ ngày 06.02.2021, những người nhận Hartz IV có thể nhận được 10 khẩu trang FFP2 miễn phí tại các hiệu thuốc.

150 Euro tiền thưởng cho trẻ em

Khoản tiền thưởng 150 Euro cho mỗi trẻ em sẽ được tự động chuyển vào tài khoản người hưởng Hartz IV vào tháng 05.2021. Tiền thưởng được tự động chuyển vào tài khoản không cần đệ đơn, và không bị khấu trừ vào tiểu chuẩn cơ bản.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Gia đình

Nhận con cần biết: Luật Bác bỏ Quan hệ Cha con (sửa đổi)

02/05/2022

Trong tuần qua, nhiều án quyết và nghị định khác nhau cũng đã được công bố. Dưới đây là tổng hợp chi tiết các quy phạm và quyền  lợi được hưởng  của người nhận Hartz IV (khô

Sổ tay hôn nhân: Kết hôn, ly dị, phân chia tài sản, cấp dưỡng, chi phí...

29/04/2022

Trong tuần qua, nhiều án quyết và nghị định khác nhau cũng đã được công bố. Dưới đây là tổng hợp chi tiết các quy phạm và quyền  lợi được hưởng  của người nhận Hartz IV (khô

Cẩm nang đón con nuôi sang Đức:  Quy trình, thủ tục, hồ sơ, xử lý vướng mắc cả 2 phiá Đức-Việt

20/01/2022

Trong tuần qua, nhiều án quyết và nghị định khác nhau cũng đã được công bố. Dưới đây là tổng hợp chi tiết các quy phạm và quyền  lợi được hưởng  của người nhận Hartz IV (khô

Sức khỏe

Cập nhật 08.12.2022 từng tiểu bang Đức: Bảng tiêm phòng 2 ngày liên tiếp gồm liều 1, 2, 3,4 và tỷ lệ trên dân số

08/12/2022

Trong tuần qua, nhiều án quyết và nghị định khác nhau cũng đã được công bố. Dưới đây là tổng hợp chi tiết các quy phạm và quyền  lợi được hưởng  của người nhận Hartz IV (khô

Cập nhật 08.12.2022 Bảng Inzidenz 411 điạ phương Đức: Chỉ số điạ phương cao nhất hôm nay 650 so với hôm qua 757

08/12/2022

Trong tuần qua, nhiều án quyết và nghị định khác nhau cũng đã được công bố. Dưới đây là tổng hợp chi tiết các quy phạm và quyền  lợi được hưởng  của người nhận Hartz IV (khô

Cập nhật 08.12.2022, Covid 19 Đức từng tiểu bang 2 ngày liên tiếp: Nhiễm cũ, mới;  Inzidenz Liên bang 207,72 lên 214,2; Chết 173 lên 214,2 ca

08/12/2022

Trong tuần qua, nhiều án quyết và nghị định khác nhau cũng đã được công bố. Dưới đây là tổng hợp chi tiết các quy phạm và quyền  lợi được hưởng  của người nhận Hartz IV (khô

Thuế

Cẩm nang nhà hàng: Khai thuế và xử lý khi bị kiểm tra

21/11/2022

Trong tuần qua, nhiều án quyết và nghị định khác nhau cũng đã được công bố. Dưới đây là tổng hợp chi tiết các quy phạm và quyền  lợi được hưởng  của người nhận Hartz IV (khô

Để chuẩn bị trước cho khai báo thuế 2022, doanh nghiệp & lao động cần biết: Cẩm nang những thu chi cần làm từ nay tới cuối năm - Phần II

09/11/2022

Trong tuần qua, nhiều án quyết và nghị định khác nhau cũng đã được công bố. Dưới đây là tổng hợp chi tiết các quy phạm và quyền  lợi được hưởng  của người nhận Hartz IV (khô

Để chuẩn bị trước cho khai báo thuế 2022, doanh nghiệp & lao động cần biết: Cẩm nang những thu chi cần làm từ nay tới cuối năm - Phần I

07/11/2022

Trong tuần qua, nhiều án quyết và nghị định khác nhau cũng đã được công bố. Dưới đây là tổng hợp chi tiết các quy phạm và quyền  lợi được hưởng  của người nhận Hartz IV (khô

Trợ cấp

Hiếp dâm bé gái; Môi giới bán dâm; Gã đàn ông ghen tuông; Bị đòi tiền mua dâm, đâm chết người; Bị tấn công, bắt con; Giận chồng, người phụ nữ làm bậy

04/06/2021

Trong tuần qua, nhiều án quyết và nghị định khác nhau cũng đã được công bố. Dưới đây là tổng hợp chi tiết các quy phạm và quyền  lợi được hưởng  của người nhận Hartz IV (khô

Cảnh báo: Sở Lao động đòi người hưởng Hartz IV hoàn trả 1 Cent

04/04/2021

Trong tuần qua, nhiều án quyết và nghị định khác nhau cũng đã được công bố. Dưới đây là tổng hợp chi tiết các quy phạm và quyền  lợi được hưởng  của người nhận Hartz IV (khô

Toà phán tiền hỗ trợ Covid-19 cho Hartz IV: Phải được hưởng 400 € thay vì 150 €

29/03/2021

Trong tuần qua, nhiều án quyết và nghị định khác nhau cũng đã được công bố. Dưới đây là tổng hợp chi tiết các quy phạm và quyền  lợi được hưởng  của người nhận Hartz IV (khô

Bảo hiểm

Ốm đau ở Đức: Các loại bảo hiểm y tế bổ sung, cần thiết hay không?

07/05/2020

Trong tuần qua, nhiều án quyết và nghị định khác nhau cũng đã được công bố. Dưới đây là tổng hợp chi tiết các quy phạm và quyền  lợi được hưởng  của người nhận Hartz IV (khô

Người bệnh cần biết: Dịch vụ khám, điều trị thêm ở Đức

12/03/2020

Trong tuần qua, nhiều án quyết và nghị định khác nhau cũng đã được công bố. Dưới đây là tổng hợp chi tiết các quy phạm và quyền  lợi được hưởng  của người nhận Hartz IV (khô

Khuyến cáo phòng tránh sét đánh & bảo hiểm ô tô nhà ở

29/02/2020

Trong tuần qua, nhiều án quyết và nghị định khác nhau cũng đã được công bố. Dưới đây là tổng hợp chi tiết các quy phạm và quyền  lợi được hưởng  của người nhận Hartz IV (khô

Lên đầu trang