Tăng tiền con và các tiêu chuẩn khác cho trẻ em

 

Tiền con

Để hỗ trợ đặc biệt cho các gia đình, tiền con đối với 3 con đầu tiên sẽ được tăng lên mức 250 euro mỗi tháng, được áp dụng từ 01.01.2023. So với năm 2022, tiền con tăng 31 Euro mỗi tháng cho con đầu tiên và con thứ hai, 25 Euro mỗi tháng cho con thứ ba. Đối với một gia đình có hai con, tính ra mỗi năm được cấp 744 euro mỗi năm. Đối với gia đình có ba con, mỗi năm được cấp 1.044 euro. Do chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, nên tiền hỗ trợ trên đặc biệt quan trọng đối với các gia đình có thu nhập thấp.

Tiền thưởng trẻ em

Để hỗ trợ thêm cho các gia đình trong giai đoạn giá cả tăng căng thẳng bất thường, nhà nước cấp một khoản tiền thưởng cho mỗi trẻ em 100 Euro. Khoản tiền này đã được thanh toán vào tháng Bảy vừa qua, bằng cách khấu trừ vào thu nhập trước khi tính thuế đối với những người khai thuế, hoặc cấp cùng với tiền con. Tiền thưởng trẻ em được cấp cho những trẻ em đang hưởng tiền con ít nhất một tháng trong năm 2022. Do đó, cha mẹ cũng sẽ nhận được tiền thưởng cho con sinh sau tháng 07.2022 là tháng đã thanh toán tiền thưởng.

Tiền bổ sung khẩn cấp cho trẻ em

Kể từ tháng 7, trẻ em, thiếu niên và vị thanh niên lớn lên trong các gia đình có thu nhập thấp hoặc không có thu nhập đã nhận được khoản tiền bổ sung khẩn (Sofortzuschlag) hàng tháng là 20 euro. Điều đó có nghĩa hàng năm cha mẹ có 2 con được cấp thêm 480 euro. Khoảng 2,9 triệu trẻ em bị ảnh hưởng bởi nghèo đói được hưởng lợi từ khoản tiền trên. Tiêu chuẩn trên được áp dụng cho đến khi thực hiện tiền trợ cấp cơ bản cho trẻ em Kindergrundsicherung. Bằng trợ cấp trên, chính phủ liên bang muốn giảm bớt căng thẳng về tài chính cho các gia đình và góp phần cải thiện điều kiện sống cũng như tạo cơ hội cho trẻ em và thanh thiếu niên. Cũng với mục đích đó, tất cả trẻ em sống trong các gia đình hưởng Hartz IV, đều nhận được tiền nhà ở Wohngeld, được quyền hưởng phụ cấp Kinderzuschlag hoặc nhận trợ cấp theo Đạo luật Quyền lợi Người tị nạn Asylbewerberleistungsgesetz.

Tiền bổ sung cho trẻ em

Các gia đình có thu nhập thấp cũng được hỗ trợ thông qua việc tăng tiền trợ cấp bổ sung cho trẻ em Kinderzuschlag. Trợ cấp bổ sung là một khoản hỗ trợ tài chính bổ sung cho các bậc cha mẹ đang có việc làm, nhưng thu nhập chỉ đủ tiền cho bản thân, không đủ hoặc chỉ đủ để đáp ứng toàn bộ nhu cầu của gia đình.

Tiền trợ cấp bổ sung ở mức tối đa đã được tăng lên 229 euro mỗi tháng cho mỗi trẻ kể từ ngày 01.07.2022 cùng lúc với tiền bổ sung khẩn cấp cho cho trẻ em Sofortzuschlag. Để giảm bớt gánh nặng cho những gia đình này do lạm phát, số tiền bổ sung tối đa cho trẻ em sẽ được tăng tiếp kể từ ngày 01.01.2023 lên mức 250 Euro mỗi tháng. Tính ra mức tăng tối đa thêm tới 492 euro mỗi năm.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Hình ảnh người Việt

Lưu trú ở Đức

Đời sống thường nhật

Lên đầu trang