Thuê nhân công cần biết: Những khoản trả nhân công không bị trừ thuế, phí bảo hiểm

 

Đôi lúc, người lao động được tăng thêm lương hoặc được thưởng thêm cũng không hoàn toàn có lợi, bởi sau khi đóng thuế, và trích nộp bảo hiểm, trong túi họ cũng không còn lại bao nhiêu, tính netto có lẽ còn ít hơn một nửa số đó. Bởi theo luật định, các khoản thu nhập thêm nói trên đều phải trích đóng bảo hiểm và nộp thuế. Mức đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động gần 21% tổng thu nhập, và tỉ suất thuế lũy tiến theo từng ngưỡng thu nhập, nên tăng thu nhập có thể sẽ tăng tỉ suất thuế, nếu quá ngưỡng. Tuy nhiên, thay vì tăng thu nhập cho người lao động, chủ lao động có thể ‘đi đường vòng để tới đích thẳng’, trả thù lao cho người làm bằng cách khác, hoàn toàn được miễn thuế lẫn trích nộp bảo hiểm xã hội, như sau:

Chi phí đi lại

Chủ lao động có thể trả thêm 30 Cent/km cho quãng đường đi lại mà nhân viên phải đi làm hàng ngày. Mặc dù người lao động phải đóng 15% thuế lương đổ đồng cho số tiền được trả đó, cũng không phải trích đóng phí bảo hiểm. Chủ lao động được hạch toàn số tiền đi lại đó vào chi phí doanh nghiệp. Như vậy, nếu có 10 lao động đi làm 24 ngày, mỗi ngày 10 km, chủ lao động có thể trả phí đi lại cho họ mỗi tháng là 720 Euro. Người lao động chỉ phải đóng thuế đổ đồng: 720 Euro x 15% = 108 Euro. Giả sử số tiền đó quy thành lương, cả chủ lẫn người làm công phải đóng bảo hiểm xã hội tổng cộng chừng 720 x 40% = 288 Euro, chưa kể thuế thu nhập người làm công phải đóng.

Trả tiền dưới dạng phiếu thưởng (Gutschein)

Thay vì tăng lương, chủ lao động có thể tặng nhân viên của mình các phiếu thưởng để đổ xăng hay mua hàng ở mức tối đa là 44 Euro/tháng. Đặc biệt, bằng cách này, cả hai bên đều không bị trích nộp bảo hiểm xã hội và thuế. Như vậy, nếu chủ lao động thuê 10 nhân công, tặng họ Gutschein 44 Euro/tháng, thì cả năm cả 2 phiá tiết kiệm được 1 khoản thuế và trích nộp bảo hiểm xã hội là: 10 người  x 44 Euro x 12 tháng x 41% = 2.164,8 Euro.

Trợ cấp tiền trông trẻ

Các nhân viên có con chưa đến tuổi đi học thường phải gánh những khoản chi phí nhà trẻ rất cao. Chủ lao động có thể giúp đỡ họ bằng cách trợ cấp thêm lệ phí nhà trẻ và tiền ăn uống. Số tiền này không phải trích nộp bảo hiểm và thuế.

Chi phí y tế

Trong việc giữ gìn sức khỏe, chủ lao động có thể giúp đỡ tài chính cho nhân viên ở mức 500 Euro/năm, ví dụ chi phí cho các biện pháp phòng bệnh (như khóa học thể dục, hoạt động hoặc khóa học về dinh dưỡng) theo yêu cầu của quỹ bảo hiểm y tế - nhưng không được trợ cấp cho lệ phí phòng tập thông thường. Các khoản trên được miễn thuế và đóng bảo hiểm xã hội.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang