Thuế & những tiêu chuẩn được hưởng ở Đức 2019-2021: Phần IV - Xin tiền Hỗ trợ Cấp dưỡng khi nuôi con đơn thân

Theo Luật Hỗ trợ tiền Cấp dưỡng Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG), con của những người mẹ/cha đơn thân được quyền hưởng tiền Hỗ trợ Cấp dưỡng cho con (Unterhaltsvorschuss) từ nhà nước (do Sở Thanh thiếu niên xét cấp) nếu không có cha thừa nhận hoặc có cha/mẹ đã ly hôn nhưng họ không có thu nhập, hoặc thu nhập không đủ chu cấp cho con Kindesunterhalt theo mức luật định. Tiền cấp dưỡng con sẽ bị cắt nếu mẹ/cha đơn thân kết hôn hoặc cha/mẹ li dị hưởng lương hưu qua đời, tiền hưu trí đó được trả cho con mồ côi (die Waisenrente).

 

Mức tiền Hỗ trợ Cấp dưỡng

Năm

 Tiền Hỗ trợ Cấp dưỡng cho con (theo điều § 1612a Bộ Luật BGB)

Đến tròn 6tuổi

(Euro)

Đến tròn 12 tuổi   

 (Euro)

Đến tròn 18 tuổi

(Euro)

Từ 01/2019

160

212

282

Từ 07/2019

150

202

272

Từ 01/2020

165

220

293

Từ 01/2021

174

232

309

  

Thời gian hưởng

Về nguyên tắc, tiền Hỗ trợ Cấp dưỡng cho con có thể được hưởng tới lúc con tròn 18 tuổi. Tuy nhiên, từ lúc tròn 12 tuổi, theo Luật Hartz IV SGB II, cha/mẹ đơn thân phải thoả mãn điều kiện có thu nhập tối thiểu 600 Euro. Trước kia, từ ngày 01.07.2017 trở về trước, thời gian hưởng tiền Hỗ trợ Cấp dưỡng con bị giới hạn ở mức tối đa 6 năm, tức chỉ trong vòng 72 tháng.

 

Điều kiện để được hưởng

Về nguyên tắc, điều kiện đầu tiên là cha hoặc mẹ đơn thân và người con hưởng tiền Hỗ trợ Cấp dưỡng phải sống chung trong 1 hộ gia đình chi tiêu chung (im eigenen Haushalt), không phụ thuộc hộ gia đình sống chung có bao nhiêu thành viên. 

Người con được hưởng phải thoả mãn các điều kiện sau:

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú phải ở Đức, tức áp dụng cho cả người nước ngoài được quyền lưu trú có thời hạn ở Đức. Dạng tạm dung (Duldung) không được hưởng.

- Người chịu trách nhiệm cấp dưỡng cho con không trả cho con tiền cấp dưỡng theo luật định  hoặc trả chỉ 1 phần, hoặc trả thất thường lúc trả lúc không (Điều § 1612a Đoạn 1 Luật BGB).

- Con đang sống cùng với mẹ/cha đơn thân.

- Đối với con sau khi tròn 12 tuổi, phải không nằm trong danh sách hưởng Hartz IV, hay trợ cấp xã hội (Sozialgeld). Cha/mẹ đơn thân cũng vậy, ngoài ra còn phải chứng minh thu nhập (Brutto) hàng tháng ít nhất 600 Euro.

 

Trường hợp cha mẹ đơn thân sống chung như vợ chồng với người khác

Khi cha/mẹ đơn thân sống chung với người bạn đời mới, đều không ảnh hưởng đến điều kiện được hưởng tiền Hỗ trợ Cấp dưỡng. Tuy nhiên, sẽ bị cắt ngay sau khi cha/mẹ đơn thân kết hôn. 

 

Trường hợp người nước ngoài không thuộc các nước tự do lưu trú ở Đức (khối EU, khối kinh tế châu Âu (EWR) và Thụy Sỹ)  sống ở Đức

Con và cha mẹ đơn thân người nước ngoài không thuộc khối EU, EWR, Thụy Điển (chẳng hạn người Việt) nếu có giấy phép lưu trú được phép lao động và thực tế sống ở Đức vẫn được hưởng tiên chuẩn Hỗ trợ Cấp dưỡng như người Đức theo quy định tại Điều § 1, Đoạn 2a Luật UVG. Không được quyền hưởng tiêu chuẩn Hỗ trợ Cấp dưỡng nếu lưu trú ở dạng tạm dung, hoặc với mục đích học tập, hoặc đang trong thời kỳ xét tỵ nạn, hoặc được quyền lưu trú ở Đức nhưng không sống thường xuyên ở Đức.

 

Người nước ngoài thuộc khối EU, EWR, Thụy Sỹ

Được hưởng tiền Hỗ trợ Cấp dưỡng như người Đức, nếu lưu trú ở Đức.

 

Đơn xin

Đơn phải đệ trình tại Sở Thanh thiếu niên dưới dạng văn bản bằng giấy. Mẫu đơn có thể lấy trên mạng hoặc xin trực tiếp tại Sở Thanh thiếu niên. Khi đệ đơn người đệ đơn phải có mặt trực tiếp.

Kết quả có thể xảy ra 3 trường hợp, đơn được Sở Thanh thiếu niên chấp thuận toàn bộ hoặc chỉ cấp một phần tiêu chuẩn hoặc từ chối tùy thuộc người đệ đơn thỏa mãn điều kiện được hưởng ở mức độ nào. Vì vậy, ai có ít nhiều điều kiện được hưởng nên đệ đơn, lúc xét duyệt ra quyết định họ sẽ giải thích kỹ càng.

 

Những hồ sơ cần nộp

- Bản sao chứng minh thư hoặc hộ chiếu của người đệ đơn.

- Bản sao giấy khai sinh của con.

- Đối với người nước ngoài: Bản sao giấy phép lưu trú ở dạng vô thời hạn hoặc có thời hạn, như: Niederlassungserlaubnis, Aufenthaltserlaubnis…

- Các quyết định về tiền cấp dưỡng đối với con do Sở Thanh thiếu niên đã cấp, án quyết tòa, hay thỏa thuận qua Notar (nếu có). Nếu không rõ có thể yêu cầu chính Sở Thanh thiếu niên tư vấn tại chỗ.

- Giấy chứng nhận quan hệ cha con (nếu có bố thừa nhận).

- Bằng chứng có nhận tiền cấp dưỡng một phần (nếu có).

- Giấy ly dị (nếu có).

- Giấy chứng nhận thu nhập 12 tháng trước khi đệ đơn.

Quyết định và chống lại

Sau khi xét đơn, Sở Thanh thiếu niên sẽ ra quyết định Bescheid gửi cho người đệ đơn. Nếu không đồng ý hoặc chỉ đồng ý một phần, người đệ đơn có quyền chống lại trong vòng 4 tuần bằng văn bản hoặc bằng miệng nhưng phải ký xác nhận tại Sở Thanh thiếu niên. Nếu vẫn không được đáp ứng có thể kiện ra Tòa án Hành chính địa phương (Verwaltungsgerich).

 

Những điểm cần chú ý khi xem quyết định Bescheid

Trước  hết phải kiểm tra xem mức hưởng tiền Hỗ trợ Cấp dưỡng từng tháng và thời gian được hưởng có đúng với quy định hay không?

Cần nhắc lại thời gian hưởng tiền Hỗ trợ Cấp dưỡng hiện được tính tới con tròn 18 tuổi. Trong những điều kiện nhất định có thể đòi truy lĩnh cả trong thời gian trước đây vì lý do nào đó không đệ đơn xin. Trong trường hợp đó có thể đệ đơn tới cơ quan cấp Hartz IV hay trợ cấp xã hội xin cả Hỗ trợ tiền con Kinderzuschlag hay tiền xã hội Sozialgeld cho con.

 

Bảng tính tiền Hỗ trợ Cấp dưỡng 2019 đến 2021 theo Điều § 1612 a Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 và 2 Bộ luật BGB)  

Từ 01.01.2021

Tuổi con

Mức cấp dưỡng tối thiểu

Khấu trừ 100% tiền con

Mức tiền hỗ trợ cấp dưỡng

0 đến tròn 6 tuổi

393 €

219 €

174 €

Đến tròn 12 tuổi

451 €

219 €

232 €

Đến tròn 18 tuổi

528 €

219 €

309 €

 

Từ 01.01.2020 đến 31.12.2020

Tuổi con

Mức cấp dưỡng tối thiểu

Khấu trừ 100% tiền con

Mức tiền hỗ trợ cấp dưỡng

0 đến tròn 6 tuổi

369 €

204 €

165 €

Đến tròn 12 tuổi

424 €

204 €

220 €

Đến tròn 18 tuổi

497 €

204 €

293 €

 

Từ 01.07.2019 đến 31.12.2019

Tuổi con

Mức cấp dưỡng tối thiểu

Khấu trừ 100% tiền con

Mức tiền hỗ trợ cấp dưỡng

0 đến tròn 6 tuổi

354 €

204 €

150 €

Đến tròn 12 tuổi

406 €

204 €

202 €

Đến tròn 18 tuổi

476 €

204 €

272 €

 

 

Từ 01.01.2019 đến 30.06.2019

Tuổi con

Mức cấp dưỡng tối thiểu

Khấu trừ 100% tiền con

Mức tiền hỗ trợ cấp dưỡng

0 đến tròn 6 tuổi

354 €

194 €

160 €

Đến tròn 12 tuổi

406 €

194 €

212 €

Đến tròn 18 tuổi

476 €

194 €

282 €

 

Khi làm việc với Sở Thanh thiếu niên những vấn đề có thể xảy ra cần biết

Đầu tiên và quan trọng nhất, người đệ đơn có trách nhiệm cung cấp thông tin về những thay đổi dữ liệu cá nhân và con có liên quan đến tiền Hỗ trợ Cấp dưỡng,  như khi tái hôn, thay đổi địa chỉ, tiền cấp dưỡng con đã được bố/mẹ ly dị trả hay địa chỉ mới của họ. Địa chỉ này quan trọng bởi để Sở Thanh thiếu niên có thể kiểm tra và đòi lại nếu họ có đủ thu nhập. Nếu từ chối hoặc cung cấp sai có thể  bị cắt tiền tiêu chuẩn tiền Hỗ trợ Cấp dưỡng quy định tại Điều §3 Luật UVG .

Sở Thanh thiếu niên có thể đòi lại tiền Hỗ trợ Cấp dưỡng đã cấp,  nếu các thay đổi dữ liệu nói trên không được cung cấp kịp thời hoặc cẩu thả hoặc cố tình đưa sai, quy định tại Điều §5 Luật UVG. Cũng vậy, nếu nhận tiền cấp dưỡng của cha/me ly dị hoặc nhận tiền hưu trí của bố mẹ ly dị chết chuyển sang con, nhưng không khai báo để khấu trừ vào tiền Hỗ trợ Cấp dưỡng, quy định tại Điều § 10 Luật UVG.

Trong trường hợp vi phạm trầm trọng có thể bị phạt hành chính quy định tại Điều §10 Luật UVG.

 

Thời hạn truy lĩnh

Tiền Hỗ trợ Cấp dưỡng được truy lĩnh trong thời hạn 3 năm tính từ ngày được quyền hưởng, nếu vì một lý do gì đó hợp lý không thể đệ đơn kịp thời, quy định tại Điều § 195, §197, đoạn 2, Bộ Luật BGB.

(Xem các phần trước => Phần I: Thang bảng tính thuế thu nhập; => Phần II: Tiền con và Tiền miễn thuế thu nhập dành cho con. => Phần III: Tiền con bổ sung KiZ).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Doanh nghiệp và người lao động cần biết: Tiền thưởng chống lạm phát miễn thuế - Hướng dẫn thực hiện

03/12/2022

Theo Luật Hỗ trợ tiền Cấp dưỡng Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG), con của những người mẹ/cha đơn thân được quyền hưởng tiền Hỗ trợ Cấp dưỡng cho con (Unterhaltsvorschuss) từ nhà nước (do Sở Th

Luật Đức mới tháng 12.2022: Kỳ III - Luật Viễn thông Đức mới bảo vệ người tiêu dùng trước các chiêu lừa đảo bằng các cuộc gọi đắt tiền

29/11/2022

Theo Luật Hỗ trợ tiền Cấp dưỡng Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG), con của những người mẹ/cha đơn thân được quyền hưởng tiền Hỗ trợ Cấp dưỡng cho con (Unterhaltsvorschuss) từ nhà nước (do Sở Th

Luật Đức mới tháng 12.2022: Kỳ II - Trợ cấp chi phí sưởi ấm lần 2 cho gia đình có thu nhập thấp, điều kiện, mức hưởng và thủ tục

28/11/2022

Theo Luật Hỗ trợ tiền Cấp dưỡng Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG), con của những người mẹ/cha đơn thân được quyền hưởng tiền Hỗ trợ Cấp dưỡng cho con (Unterhaltsvorschuss) từ nhà nước (do Sở Th

Hình ảnh người Việt

Đêm Đại Nhạc hội Giuta quốc tế Berlin, Đức: Tác phẩm của nhạc sỹ Đặng Ngọc Long vang lên giữa trời Âu

20/11/2022

Theo Luật Hỗ trợ tiền Cấp dưỡng Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG), con của những người mẹ/cha đơn thân được quyền hưởng tiền Hỗ trợ Cấp dưỡng cho con (Unterhaltsvorschuss) từ nhà nước (do Sở Th

Giải thưởng Hòa nhập tiểu bang Sachsen lần thứ 13: Sächsischer Integrationspreis 2022: Hội người Việt Leipzig thuộc tốp 14/73

19/11/2022

Theo Luật Hỗ trợ tiền Cấp dưỡng Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG), con của những người mẹ/cha đơn thân được quyền hưởng tiền Hỗ trợ Cấp dưỡng cho con (Unterhaltsvorschuss) từ nhà nước (do Sở Th

Thông cáo báo chí: Hội nghị về triển vọng việc làm dành cho cộng đồng người Việt ở Lichtenberg Berlin    

16/11/2022

Theo Luật Hỗ trợ tiền Cấp dưỡng Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG), con của những người mẹ/cha đơn thân được quyền hưởng tiền Hỗ trợ Cấp dưỡng cho con (Unterhaltsvorschuss) từ nhà nước (do Sở Th

Lưu trú ở Đức

Những người chưa có giấy phép lưu trú cần biết: Đức thực hiện Luật Cơ hội Cư trú cho những người hòa nhập tốt

02/12/2022

Theo Luật Hỗ trợ tiền Cấp dưỡng Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG), con của những người mẹ/cha đơn thân được quyền hưởng tiền Hỗ trợ Cấp dưỡng cho con (Unterhaltsvorschuss) từ nhà nước (do Sở Th

Nóng: Gia đình ông Sơn ở Chemnitz gian nan với lệnh trục xuất - Rốt cuộc lại phải trông chờ  Ủy ban Cứu xét một lần nữa

13/11/2022

Theo Luật Hỗ trợ tiền Cấp dưỡng Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG), con của những người mẹ/cha đơn thân được quyền hưởng tiền Hỗ trợ Cấp dưỡng cho con (Unterhaltsvorschuss) từ nhà nước (do Sở Th

Cập nhật 02.09.22 vụ gia đình Việt bị đe doạ trục xuất: Ngừng đệ đơn Kiến nghị Cứu xét để luật sư làm việc trực tiếp với Sở Ngoại kiều

03/09/2022

Theo Luật Hỗ trợ tiền Cấp dưỡng Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG), con của những người mẹ/cha đơn thân được quyền hưởng tiền Hỗ trợ Cấp dưỡng cho con (Unterhaltsvorschuss) từ nhà nước (do Sở Th

Đời sống thường nhật

Hỗn chiến trong trại tỵ nạn ở Beyen; Giở mánh khóe giật ba lô tiền ở Schleswig-Holstein; Cảnh báo nạn móc túi dịp Giáng sinh ở Sachsen

02/12/2022

Theo Luật Hỗ trợ tiền Cấp dưỡng Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG), con của những người mẹ/cha đơn thân được quyền hưởng tiền Hỗ trợ Cấp dưỡng cho con (Unterhaltsvorschuss) từ nhà nước (do Sở Th

Cảnh bảo thực phẩm ở Đức - Mặc dù được cơ quan công quyền kiểm tra bảo đảm an toàn

01/12/2022

Theo Luật Hỗ trợ tiền Cấp dưỡng Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG), con của những người mẹ/cha đơn thân được quyền hưởng tiền Hỗ trợ Cấp dưỡng cho con (Unterhaltsvorschuss) từ nhà nước (do Sở Th

Chủ và người lao động cần biết: Sắc lệnh An ninh Năng lượng Đức tạm thời EnSikuMaV và 11 mẹo tiết kiệm chi phí năng lượng nơi làm việc

30/11/2022

Theo Luật Hỗ trợ tiền Cấp dưỡng Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG), con của những người mẹ/cha đơn thân được quyền hưởng tiền Hỗ trợ Cấp dưỡng cho con (Unterhaltsvorschuss) từ nhà nước (do Sở Th

Lên đầu trang