Thuế & những tiêu chuẩn được hưởng ở Đức 2019-2021: Phần V - Tiền cấp dưỡng cho con

 

Ai có trách nhiệm cấp dưỡng?

Sau khi chia tay, bố/mẹ không thường xuyên sống cùng con dưới tuổi vị thành niên phải cấp dưỡng tiền hàng tháng cho con (theo Điều § 1612a Luật Công dân, xem đường Link tiếng Đức =>  § 1612a BGB Mindestunterhalt minderjähriger Kinder). 

Đối với con đã trưởng thành đang học đại học hay tham gia khóa học đào tạo, cả bố và mẹ đều phải cấp dưỡng. Mức cấp dưỡng được tính theo mức thu nhập, dựa trên bảng Düsseldorfer Tabelle.

 

Düsseldorfer Tabelle

Đó là bảng quy định mức đóng góp nuôi con, được dùng làm thước đo tính mức cấp dưỡng cho con cái, sau khi bố mẹ chia tay. Bảng được tòa án tiểu bang Düsseldorf công bố lần đầu vào năm 1962, thường thay đổi một đến hai năm một lần. Düsseldorfer Tabelle không phải một văn bản lập pháp mà chỉ được xem như một văn bản lập quy, dùng làm chuẩn mực để  tòa án áp dụng khi ra án quyết đối với các vụ kiện tụng về trách nhiệm cấp dưỡng.

Tiêu chuẩn cấp dưỡng tính theo thu nhập và độ tuổi của con; cách tra cứu bảng Düsseldorfer Tabelle

Bảng Düsseldorfer Tabelle, chẳng hạn năm 2019 dưới đây, phân chia mức cấp dưỡng theo bậc thu nhập (netto) hàng tháng của người cấp dưỡng (xem cột dọc đầu tiên) và tuổi của con (xem hàng ngang trên cùng).

Theo đó, cột dọc đầu tiên được chia ra 10 bậc thu nhập, trong khoảng từ dưới 1.900 €/tháng đến 5.500 €/tháng. Mỗi mức thu nhập tương ứng với 1 hàng ngang. Tổng cộng có 10 hàng ngang. Từ 5.501 €/tháng trở lên được tính riêng cho từng trường hợp cụ thể, không nằm trong bảng này.

Hàng ngang trên cùng ghi tên từng cột dọc từ trái qua phải, tổng cộng 7 cột gồm: Cột đầu là mức thu nhập, 4 cột tiếp theo ứng với 4 độ tuổi (từ dưới 1 tuổi - dưới 6 tuổi (0-5 Jahre), từ dưới 7- dưới 12 tuổi (6-11 Jahre), dưới 13- dưới18 tuổi (12 - 17 Jahre), từ tròn 18 tuổi (ab 17 Jahre).

Cột cuối cùng là mức thu nhập bố/mẹ được giữ lại sau khi trừ mức cấp dưỡng. Khoản này tiếng Đức gọi là Bedarfskontrollbetrag. Mức tối thiểu được giữ lại nằm ở hàng trên cùng là 880/1080 € (tức 880 € cho người không có việc làm và 1080  € cho người đi làm). Thu nhập sau khi trừ mức được giữ lại này mới phải đóng tiền cấp dưỡng cho con.

Cột áp cuối ghi các tỉ lệ % giữa các mức cấp dưỡng ở từng hàng với mức cấp dưỡng tối thiểu (hàng đầu tiên, ở bảng dưới ứng với mức thu nhập dưới 1.900 Euro). Có nghĩa, lấy mức cấp dưỡng tối thiểu nhân với tỉ lệ % tương ứng sẽ cho kết quả tiêu chuẩn cấp dưỡng phải cấp tương ứng với mức thu nhập đó của cha mẹ (nằm cùng dòng ở cột 2).

Ví dụ:  Ở thu nhập bậc 1 (hàng đầu tiên), trẻ thuộc nhóm tuổi thứ 2 (bước sang 7 tuổi - tới tròn 12 tuổi) được cấp dưỡng 406 € (bôi nền vàng), tức 100% mức trợ cấp tối thiểu. Nếu muốn tính mức cấp dưỡng ở bậc thu nhập thứ 2, tức  từ 1.901 - 2.300 € (bôi nền vàng), thì chỉ cần lấy mức cấp dưỡng tối thiểu ở bậc 1 là 406 Euro (bôi nền vàng) nhân với tỉ lệ % của bậc 2 (105%) (bôi nền vàng): 406 € x 105% = 426,03 €, làm tròn số thành 427 € (bôi nền vàng). Trên cơ sở này có thể tính cho tất cả các mức cấp dưỡng.

Đối chiếu dữ liệu ở hàng ngang với cột dọc sẽ cho ta mức tiền cấp dưỡng cụ thể ứng với từng mức thu nhập của bố/mẹ và tuổi của con.

Düsseldorfer Tabelle từ  01.01.2019 (chưa trừ 50% tiền con theo luật định)

Thu nhập Netto của người cấp dưỡng (€)

Tiêu chuẩn tiền cấp dưỡng (€) đối với 4 nhóm tuổi, chưa trừ 50% tiêu chuẩn tiền con (§ 1612 A I BGB)
 

Tỷ lệ tính trên mức cấp dưỡng tối thiểu

Khoản tiền tối thiểu được giữ lại sau khi cấp dưỡng (€)

0 tuổi - dưới 6 tuổi

dưới 7- dưới 12 tuổi

Dưới 13 tuổi - dưới 18

Từ  tròn 18

   

1.

bis 1.900

354

406

476

527

100

880/ 1.080

2.

1.901-2.300

372

427

500

554

105

1.300

3.

2.301-2.700

390

447

524

580

110

1.400

4.

2.701-3.100

408

467

548

607

115

1.500

5.

3.101-3.500

425

488

572

633

120

1.600

6.

3.501-3.900

454

520

610

675

128

1.700

7.

3.901-4.300

482

553

648

717

136

1.800

8.

4.301-4.700

510

585

686

759

144

1.900

9.

4.701-5.100

539

618

724

802

152

2.000

10.

5.101-5.500

567

650

762

844

160

2.100

 

Cơ sở tính toán cho hai người con

Bảng Düsseldorfer Tabelle căn cứ vào tình huống tiêu chuẩn thông thường, trong đó người cấp dưỡng phải chu cấp cho hai người.

Nếu phải cấp dưỡng cho nhiều hay ít hơn hai người, bậc thu nhập sẽ thay đổi như sau: Nếu chỉ phải trợ cấp cho một người, sẽ tăng một bậc thu nhập, tức đang từ bậc 1 chuyển lên bậc 2 cao hơn 1 bậc.

Ngược lại, nếu phải cấp dưỡng cho nhiều hơn hai người, sẽ được giảm một bậc thu nhập. Tức từ bậc 2 chuyển xuống bậc 1 thấp hơn 1 bậc.

Nếu thu nhập netto của người cấp dưỡng nhiều hơn 5.100 Euro/tháng, mức cấp dưỡng không được tính theo bảng Düsseldorfer Tabelle mà tính theo từng trường hợp cụ thể. Mức cấp dưỡng trong bảng không bao gồm phí bảo hiểm y tế và chăm sóc, cũng như tiền học. Những khoản này được tính vào nhu cầu thêm Mehrbedarf, phải trả riêng. Nhu cầu đặc biệt Sonderbedarf là các khoản tiền lớn, cần thiết, phát sinh một lần, không mong muốn, phải trả trong một số trường hợp nhất định.

Khấu trừ tiền con Kindergeld

Bố mẹ có trẻ dưới tuổi vị thành niên đều có tiêu chuẩn nhận tiền con, mỗi người một nửa. Tuy nhiên, nếu con chủ yếu sống cùng bố hoặc mẹ, người đó được nhận toàn bộ tiền con. Do đó, người có trách nhiệm cấp dưỡng được khấu trừ một nửa tiền con dưới đây vào khoản cấp dưỡng.

Bảng tiền con Kindergeld từ năm 2019 - 2021

 

Từ 01.01.2021

Từ 01.07.2019 - 31.01.2020

Từ 01.01- 30.06.2019

Con thứ 1 và 2

219 Euro

204 Euro

192 Euro

Con thứ 3

225 Euro

210 Euro

198 Euro

Từ con thứ 4 trở đi

250 Euro

235 Euro

223 Euro

 

Bảng Düsseldorfer Tabelle từ 01.01.2019 - 30.06.2019, trước và sau khi trừ 50% tiền con

Thu nhập Netto của người cấp dưỡng (€)

Tiêu chuẩn tiền cấp dưỡng (€) đối với 4 nhóm tuổi, cả trước và sau khi trừ 50% tiêu chuẩn tiền con đã cấp

Tỷ lệ tính trên mức cấp dưỡng tối thiểu

Khoản tiền tối thiểu được giữ lại sau khi cấp dưỡng (€)

0 tuổi - dưới 6 tuổi

dưới 7- dưới 12 tuổi

Dưới 13 tuổi - dưới 18

Từ  tròn 18

   

1.

Tới 1.900 Euro

354

406

476

527

100

880/1.080

Con thứ 1 và 2, sau khi trừ 50% tiêu chuẩn tiền con

257

309

379

333

   

Con thứ 3, sau khi trừ 50% tiêu chuẩn tiền con

254

306

376

337

Từ con thứ 4 sau khi trừ 50% tiêu chuẩn tiền con

241,50

293,50

363,50

302

2.

1.901-2.300

372

427

500

554

105

1.300

Con thứ 1 và 2, sau khi trừ 50% tiêu chuẩn tiền con

275

330

403

360

   

Con thứ 3, sau khi trừ 50% tiêu chuẩn tiền con

272

327

400

354

Từ con thứ 4 sau khi trừ 50% tiêu chuẩn tiền con

259,50

314,50

387,50

329

3.

2.301-2.700

390

447

524

580

110

1.400

Con thứ 1 và 2, sau khi trừ 50% tiêu chuẩn tiền con

293

350

427

386

   

Con thứ 3, sau khi trừ 50% tiêu chuẩn tiền con

290

347

424

380

Từ con thứ 4 sau khi trừ 50% tiêu chuẩn tiền con

277,50

334,50

411,50

355

4.

2.701-3.100

408

467

548

607

115

1.500

Con thứ 1 và 2, sau khi trừ 50% tiêu chuẩn tiền con

311

370

451

413

   

Con thứ 3, sau khi trừ 50% tiêu chuẩn tiền con

308

367

448

407

Từ con thứ 4 sau khi trừ 50% tiêu chuẩn tiền con

295,50

354,50

435,50

382

5.

3.101-3.500

425

488

572

633

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Gia đình

Nhận con cần biết: Luật Bác bỏ Quan hệ Cha con (sửa đổi)

02/05/2022

  Ai có trách nhiệm cấp dưỡng? Sau khi chia tay, bố/mẹ không thường xuyên sống cùng con dưới tuổi vị thành niên phải cấp dưỡng tiền hàng tháng cho con (theo Đi

Sổ tay hôn nhân: Kết hôn, ly dị, phân chia tài sản, cấp dưỡng, chi phí...

29/04/2022

  Ai có trách nhiệm cấp dưỡng? Sau khi chia tay, bố/mẹ không thường xuyên sống cùng con dưới tuổi vị thành niên phải cấp dưỡng tiền hàng tháng cho con (theo Đi

Cẩm nang đón con nuôi sang Đức:  Quy trình, thủ tục, hồ sơ, xử lý vướng mắc cả 2 phiá Đức-Việt

20/01/2022

  Ai có trách nhiệm cấp dưỡng? Sau khi chia tay, bố/mẹ không thường xuyên sống cùng con dưới tuổi vị thành niên phải cấp dưỡng tiền hàng tháng cho con (theo Đi

Sức khỏe

Cập nhật 02.12.2022 từng tiểu bang Đức: Bảng tiêm phòng 2 ngày liên tiếp gồm liều 1, 2, 3,4 và tỷ lệ trên dân số

02/12/2022

  Ai có trách nhiệm cấp dưỡng? Sau khi chia tay, bố/mẹ không thường xuyên sống cùng con dưới tuổi vị thành niên phải cấp dưỡng tiền hàng tháng cho con (theo Đi

Cập nhật 02.12.2022 Bảng Inzidenz 411 điạ phương Đức: Chỉ số điạ phương cao nhất hôm nay 735 so với hôm qua 722

02/12/2022

  Ai có trách nhiệm cấp dưỡng? Sau khi chia tay, bố/mẹ không thường xuyên sống cùng con dưới tuổi vị thành niên phải cấp dưỡng tiền hàng tháng cho con (theo Đi

Cập nhật 02.12.2022, Covid 19 Đức từng tiểu bang 2 ngày liên tiếp: Nhiễm cũ, mới; Inzidenz Liên bang 201,90 lên 205; Chết 152 lên 166

02/12/2022

  Ai có trách nhiệm cấp dưỡng? Sau khi chia tay, bố/mẹ không thường xuyên sống cùng con dưới tuổi vị thành niên phải cấp dưỡng tiền hàng tháng cho con (theo Đi

Thuế

Cẩm nang nhà hàng: Khai thuế và xử lý khi bị kiểm tra

21/11/2022

  Ai có trách nhiệm cấp dưỡng? Sau khi chia tay, bố/mẹ không thường xuyên sống cùng con dưới tuổi vị thành niên phải cấp dưỡng tiền hàng tháng cho con (theo Đi

Để chuẩn bị trước cho khai báo thuế 2022, doanh nghiệp & lao động cần biết: Cẩm nang những thu chi cần làm từ nay tới cuối năm - Phần II

09/11/2022

  Ai có trách nhiệm cấp dưỡng? Sau khi chia tay, bố/mẹ không thường xuyên sống cùng con dưới tuổi vị thành niên phải cấp dưỡng tiền hàng tháng cho con (theo Đi

Để chuẩn bị trước cho khai báo thuế 2022, doanh nghiệp & lao động cần biết: Cẩm nang những thu chi cần làm từ nay tới cuối năm - Phần I

07/11/2022

  Ai có trách nhiệm cấp dưỡng? Sau khi chia tay, bố/mẹ không thường xuyên sống cùng con dưới tuổi vị thành niên phải cấp dưỡng tiền hàng tháng cho con (theo Đi

Trợ cấp

Hiếp dâm bé gái; Môi giới bán dâm; Gã đàn ông ghen tuông; Bị đòi tiền mua dâm, đâm chết người; Bị tấn công, bắt con; Giận chồng, người phụ nữ làm bậy

04/06/2021

  Ai có trách nhiệm cấp dưỡng? Sau khi chia tay, bố/mẹ không thường xuyên sống cùng con dưới tuổi vị thành niên phải cấp dưỡng tiền hàng tháng cho con (theo Đi

Cảnh báo: Sở Lao động đòi người hưởng Hartz IV hoàn trả 1 Cent

04/04/2021

  Ai có trách nhiệm cấp dưỡng? Sau khi chia tay, bố/mẹ không thường xuyên sống cùng con dưới tuổi vị thành niên phải cấp dưỡng tiền hàng tháng cho con (theo Đi

Toà phán tiền hỗ trợ Covid-19 cho Hartz IV: Phải được hưởng 400 € thay vì 150 €

29/03/2021

  Ai có trách nhiệm cấp dưỡng? Sau khi chia tay, bố/mẹ không thường xuyên sống cùng con dưới tuổi vị thành niên phải cấp dưỡng tiền hàng tháng cho con (theo Đi

Bảo hiểm

Ốm đau ở Đức: Các loại bảo hiểm y tế bổ sung, cần thiết hay không?

07/05/2020

  Ai có trách nhiệm cấp dưỡng? Sau khi chia tay, bố/mẹ không thường xuyên sống cùng con dưới tuổi vị thành niên phải cấp dưỡng tiền hàng tháng cho con (theo Đi

Người bệnh cần biết: Dịch vụ khám, điều trị thêm ở Đức

12/03/2020

  Ai có trách nhiệm cấp dưỡng? Sau khi chia tay, bố/mẹ không thường xuyên sống cùng con dưới tuổi vị thành niên phải cấp dưỡng tiền hàng tháng cho con (theo Đi

Khuyến cáo phòng tránh sét đánh & bảo hiểm ô tô nhà ở

29/02/2020

  Ai có trách nhiệm cấp dưỡng? Sau khi chia tay, bố/mẹ không thường xuyên sống cùng con dưới tuổi vị thành niên phải cấp dưỡng tiền hàng tháng cho con (theo Đi

Lên đầu trang