Trang thơ: Tắm biển; Chùa Cô Tiên; Sầm Sơn biển nhớ

TẮM BIỂN

 

Em rón rén thả xuân vào biển

Nghe sóng vờn mơn trớn những làn cong.

Ôi giọt mặn

Lăn tròn... Hương tóc xoã.

Biển và em !

Một thoáng ngẩn ngơ lòng !

Tác giả Hoàng Kiệm

 

CHÙA CÔ TIÊN

 

Dưới chân sóng vỗ trào lên sóng

Trên đầu mây lượn quện bên mây.

Vào chuà như lạc vào cõi mộng

 Ngoài sân hoa nở ngát hương bay.

Sườn non tìm bạn chim sải cánh

Biển khơi kéo cá người chắc tay.

 Chuà Cô Tiên giữa trời non nước

Du khách hồn thơ bỗng dâng đầy.

Tác giả: Lại phú thành

 

SẦM SƠN BIỂN NHỚ

Một vùng du lịch tuyệt vời thay

Biển biếc non xanh khéo tạo bày.

Dộc cước đền thiêng nằm phiá nọ

Cô tiên chuà cổ toạ nơi này.

Kia hòn trống mái tình nồng thắm.

Đây bến Trường Sơn nghĩa nặng tình.

Sóng vỗ thông reo hoà bản nhạch.

Ru hồn lữ khách dạ mê say.

Tác giả Hoàng Kiệm

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Thơ

Mỗi ngày một châm ngôn

27/11/2022

TẮM BIỂN   Em rón rén thả xuân vào biển Nghe sóng vờn mơn trớn những làn cong. Ôi giọt mặn Lăn tròn... Hương tóc xoã. Biển và em !

Giấc mộng thành Tây Đô

26/11/2022

TẮM BIỂN   Em rón rén thả xuân vào biển Nghe sóng vờn mơn trớn những làn cong. Ôi giọt mặn Lăn tròn... Hương tóc xoã. Biển và em !

Khi ta nghỉ hưu

14/11/2022

TẮM BIỂN   Em rón rén thả xuân vào biển Nghe sóng vờn mơn trớn những làn cong. Ôi giọt mặn Lăn tròn... Hương tóc xoã. Biển và em !

Văn xuôi

Thời gian là vô giá

03/11/2022

TẮM BIỂN   Em rón rén thả xuân vào biển Nghe sóng vờn mơn trớn những làn cong. Ôi giọt mặn Lăn tròn... Hương tóc xoã. Biển và em !

Báu Vật của mẹ

01/11/2022

TẮM BIỂN   Em rón rén thả xuân vào biển Nghe sóng vờn mơn trớn những làn cong. Ôi giọt mặn Lăn tròn... Hương tóc xoã. Biển và em !

Ân huệ người ngoài và ân tình người thân

16/10/2022

TẮM BIỂN   Em rón rén thả xuân vào biển Nghe sóng vờn mơn trớn những làn cong. Ôi giọt mặn Lăn tròn... Hương tóc xoã. Biển và em !

Lên đầu trang