Doanh nghiệp và người làm thêm cần biết: Tiền thưởng Giáng sinh

 

Những người làm thêm Minijobber có thể nhận được tiền thưởng Giáng sinh. Tuy nhiên, cần chú ý, trong năm, giới hạn tổng thu nhập làm thêm không được vượt quá ngưỡng quy định, bởi tiền thưởng Giáng sinh thường không phải là một trong những khoản vượt quá thu nhập tự phát sinh, mà là thuộc thù lao hàng năm.

Giới hạn thu nhập làm thêm

Giới hạn thu nhập làm thêm mới ban hành dựa trên mức lương tối thiểu theo luật định. Nó được tính theo thời gian làm việc hàng tuần lên đến 10 giờ với mức lương tối thiểu không thay đổi. Và ngay cả khi mức lương tối thiểu tăng thì ngưỡng giới hạn mức thu nhập làm thêm cũng tăng theo.

Kể từ tháng 10.2022 giới hạn thu nhập đối với người làm thêm tăng lên 520/tháng. Nó được tính theo công thức sau:

12 Euro lương tối thiểu x 130 (thời gian làm việc trong 13 tuần = 3 tháng): 3 = 520 Euro/tháng.

Đối với công việc làm thêm, các giới hạn trên được tính bình quân cho cả năm

Khi bắt đầu làm việc và với mỗi thay đổi lầu dài trong quá trình làm việc, người sử dụng lao động phải xác định mức thu nhập bình quân trong tối đa mười hai tháng. Tất cả các khoản thù lao bổ sung theo các thỏa thuận làm việc hoặc hợp đồng lao động, phải được tính đến. Điều này cũng bao gồm các khoản thanh toán một lần như tiền thưởng Giáng sinh.

Công việc làm thêm vẫn là công việc làm thêm ngay cả khi thu nhập vượt quá giới hạn công việc làm thêm đó miễn là mức lương hàng tháng bình quân không vượt quá 520 euro hoặc không quá 6.240 euro mỗi năm.

Cho phép vượt quá giới hạn công việc làm thêm trong trường hợp không thể lường trước

Nếu mức lương vượt quá giới hạn công việc làm thêm xảy ra không thường xuyên, mà chỉ thỉnh thoảng và không thể biết được trước, sẽ không bị coi là vi phạm quy định về công việc làm thêm, trong một số điều kiện nhất định.

Được coi là không thể biết trước, chẳng hạn, nếu người sử dụng lao động trả tiền thưởng Giáng sinh phụ thuộc kết quả kinh doanh. Kết quả cao thì tiền thưởng cao, nên không thể biết trước. Ngược lại nếu thỏa thuận tiền thưởng Giáng sinh ghi trong hợp đồng thì khoản tiền thưởng đó được coi là đã biết trước.

Tuy nhiên, dù được coi là thu nhập vượt quá không thể biết trước, thì tổng số thu nhập người làm thêm cộng cả tiền thưởng giáng sinh trong tháng 12 (không thể biết trước) cũng không được vượt quá 2 lần mức thu nhập tối đa trong tháng, tức không quá 520 Euro x 2 = 1.040 Euro. Mức vượt quá 2 lần thu nhập tối đa trong tháng nói trên không được lặp lại quá 2 lần trong năm. Nghĩa là tổng cộng thu nhập cả năm của người làm thêm không được vượt quá: 520 Euro x 14 = 7.280 Euro.

Khi thu nhập làm thêm vượt quá ngưỡng 7.280 Euro/năm

Trường hợp mức thu nhập vượt quá giới hạn làm thêm nói trên, hoặc số tháng thu nhập vượt quá ngưỡng trên 2 lần, thì trong những tháng quá đó bắt buộc phải coi không còn làm thêm nên phải đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó nếu thu nhập trở lại ở mức làm thêm thì được vẫn được coi là làm thêm nhưng không còn được áp dụng những tình huống ngoại lệ nữa.

(Xem thêm:

=> Hỏi đáp tiêm phòng cho trẻ em từ 6 tháng đến 11 tuổi - Những câu hỏi và trả lời quan trọng nhất).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Hình ảnh người Việt

Lưu trú ở Đức

Đời sống thường nhật

Lên đầu trang