Nóng: Chủ lao động và người lao động cần biết - Sở Lao động quyết toán tiền Kug

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Trong thời gian hưởng tiền Kug đại trà do dịch Covid-19, Sở Lao động đã cấp tạm thời tiền Kug cho các doanh nghiệp đệ đơn theo Điều §328, Đoạn 1, Điểm 3 Bộ Luật Xã hội Quyển III (SGB III). Do cấp tạm thời nên sau khi chấm dứt tiền Kug, họ phải quyết toán để thu lại số tiền cấp thừa ngoài tiêu chuẩn hoặc cấp tiếp nếu còn thiếu. Ngoài chức năng quyết toán nếu bị phát hiện có dấu hiện hình sự họ có thể chuyển qua cơ quan điều tra hình sự. Ngoài ra, tương tự như trong thời gian duyệt hưởng tiền Kug, họ vẫn có thể kiểm tra bất thường khi phát hiện có dấu hiệu ngờ vực.

Kiểm tra mang tính đại diện

Trên nguyên tắc, lúc duyệt cấp tiền Kug hàng tháng Sở Lao động đã phải kiểm tra dữ liệu theo luật định. Vì vậy nội dung kiểm tra họ chỉ chọn vài nhân viên có thể ngẫu nhiên hoặc cũng có thể có dấu hiệu ngờ vực và năm cấp tiền để kiểm tra cũng mang tính đại diện mỗi năm một hoặc vài người.

Hồ sơ đóng vai trò quyết định và nguy cơ „mụn đinh râu“

Trong khi họ có thể chọn xác suất nhân viên của doanh nghiệp hưởng tiền Kug và năm cấp tiền Kug để kiểm tra, thì nội dung kiểm tra đối với từng người và năm trên lại rất chi tiết, hết sức kỹ càng và phải trả lời bằng cách cung cấp hồ sơ họ cần để họ đối chiếu với kết quả tính toán của họ hồi duyệt cấp. Chính vì vậy chỉ cần hồ sơ cấp cho họ không khớp với dữ liệu gửi họ hồi đệ đơn xin tiền Kug có thể dẫn tới hậu họa khôn lường, nguy hiểm như mụn đinh râu, sẽ bị mở rộng kiểm tra tất cả lao động của doanh nghiệp, tất cả năm đệ đơn xin hưởng tiền Kug. Bới bèo ra bọ, không thể biết trước được cái gì sẽ xảy ra, tình ngay lý gian là chuyện không thể ngoại trừ.

Những hồ sơ phải cung cấp

Những hồ sơ phải cung cấp phục vụ cho quyết toán đối với những lao động nằm trong danh sách kiểm tra (chứ không phải tất cả) thường gồm:

1- Bảng chấm công (Arbeitszeitnachweise). Bảng này có thể thực hiện theo mẫu sau:

Dokumentation der täglichen Arbeitszeit

(Bảng ghi chép thời gian làm việc hàng ngày)

Firma (Doanh nghiệp): ................................................

Anschrift: (Điạ chỉ.....................................................................

Betrieb-Nr. (Mã số đăng ký thuê lao động):

Name des Mitarbeiters (Tên người lao động):......................................................

Pers.-Nr. (Mã số người lao động):................. Monat/Jahr (Tháng/năm):...............

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

() Cột này ghi ký hiệu: K = Krank (ốm); U = Urlaub (nghỉ phép); UU = unbezahlter Urlaub (nghỉ không lương); F = Feiertag (nghỉ lễ có lương); SA = Stundenweise abwesend (số giờ vắng mặt không làm việc); SU = Stundenweise Urlaub (số giờ nghỉ phép). KUG: Nghỉ không bố trí được việc làm, hưởng tiền Kug.

2- Tổng hợp qũy thời gian lao động (Arbeitskonten).

3- Kế hoạch nghỉ phép, và thực hiện (Urlaubplan / Urlaubkonto).

4- Giấy chứng nhận nghỉ ốm nếu có (Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung).

5- Bảng thanh toán tiền lương hàng tháng (Lohn- und Gehaltsabrechnung).

6- Hợp đồng hoặc hủy hợp đồng (Kündigungsschreiben bzw Aufhebungsvertrag).

7- Bảng tính toán tiền lương từng tháng, trong đó đối chiếu với trước khi hưởng tiền Kug, thực tế làm việc và tiền Kug được hưởng để bù đắp chênh lệch đó (Berechnungsprotokol Soll-/Ist-Entgelt.

8- Bảng chứng minh đã trả tiền bảo hiểm do Sở Lao động cấp (Nachweis über Zahlung der SV-Beträge).

9- Kế hoạch làm việc cho từng tháng có ghi ngày nghỉ lễ (Dienspläne für Monate mit Feiertagen).

10- Bảng tổng hợp thanh toán lương và bảo hiểm xã hội tuần tự từng tháng (Lohnjornale).

11- Bảng bố trí thời gian lao động cho nhân viên hàng tuần (Verteilung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit).

12- Bảng thoả thuận riêng lẻ với từng nhân viên đồng ý áp dụng tiền Kug.

Điạ điểm quyết toán tiền Kug

BA kiểm tra quyết toán tiền Kug thường bằng cách gửi quyết định kiểm tra tiền Kug (Überprüfung der Leistungsvorauszahlungen auf Kug) đến cho chủ lao động, yêu cầu chủ lao động gửi hồ sơ nói trên cho họ thông qua E-Mail hoặc Fax hoặc bưu điện. Cũng có thể và đặc biệt trong trường hợp phải kiểm tra mở rộng sẽ kiểm tra chi tiết tại doanh nghiệp hoặc văn phòng làm lương.

Nếu hồ sơ không được BA chấp nhận

Điều kiện hưởng tiền Kug là phải chứng minh được thời gian rút ngắn thể hiện ở bảng chấm công và các hồ sơ nêu trên. Nên, nếu bảng chấm công và hồ sơ nào không đáp ứng yêu cầu đó, thì số tiền Kug trước đây đã được cấp theo bảng đó cùng với phí bảo hiểm xã hội đã được BA cấp cũng phải hoàn trả lại cho BA.

Điều quan trọng là riêng bảng chấm công không thể chữa lại được, vì đây là ghi chép trên thực tế, giống như giấy kiểm kê hàng hoá tồn kho trong khai báo thuế, khi đã khai báo xong nộp cho cơ quan kiểm tra thì không thể chữa lại được (ngoại trừ có những lý do bất khả kháng).

Trường hợp tiền Kug thực tế BA trả thấp hơn so với kết qủa kiểm tra quyết toán

Trong trường hợp đó, BA sẽ ban hành văn bản quyết toán Bescheid cho doanh nghiệp, trong đó ghi rõ số tiền BA phải cấp bổ sung. Đồng thời BA sẽ tự chuyển tiền Kug cấp bổ sung vào tài khoản của doanh nghiệp.

Trường hợp tiền Kug thực tế BA trả cao hơn so với kết qủa kiểm tra

Cách xử lý của BA tương tự như ở mục trên, chỉ khác là BA sẽ ban hành bản quyết toán trong đo ghi rõ số tiền doanh nghiệp phải hoàn trả cho BA, và ghi rõ thời hạn phải chuyển khoản.

Có thể xin kéo dài thời hạn hoàn trả tiền Kug bị cấp quá so với quyết toán

Trong một số điều kiện nhất định, doanh nghiệp có thể xin khất thanh toán, tức kéo dài thời hạn phải trả, hay trả dần. Biện pháp là liên hệ với Cơ quan đòi nợ Liên bang, qua E-mail Inkasso-Kug@arbeitsagentur.de.

Thanh toán tiền Kug cho nhân viên phải có biên lai

Để chứng minh tiền Kug thực tế đã trả cho người lao động, doanh nghiệp phải lưu giữ được chứng từ biên lai, tức hoặc biên lai nhận tiền mặt có chữ ký của người nhận hoặc bản sao kê ngân hàng (Kontoauszug).

Kiểm tra người lao động

Do tiền Kug cấp cho người lao động bị cắt bớt giờ làm việc, nên những người lao động này có thể bị liên đới kiểm tra. Những lao động không hưởng tiền Kug không bị kiểm tra.

Giải đáp thắc mắc

Bất kỳ doanh nghiệp nào có bất kỳ thắc mắc nào liên quan tới kiểm tra quyết toán đối với doanh nghiệp mình đều có thể liên hệ với người chịu trách nhiệm của BA ghi trong quyết định kiểm tra quyết toán đã gửi cho doanh nghiệp trước lịch kiểm tra. Còn với những câu hỏi khác có thể liên hệ theo số điện thoại của BA, Tel.: 0800 4 5555 20 (miễn phí), từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ đến 18 giờ chiều. Hoặc liên hệ với Toà soạn, dữ liệu Toà soạn ở cuối chân trang.

(Xem thêm:

=> Luật Tiền Kug (Kurzarbeitergeldverordnung) cần biết: Những quy định đến ngày 31.03.2022; Sở Lao động kiểm tra sau khi kết thúc).

=> Luật Tiền Kug (Kurzarbeitergeldverordnung) cần biết: Sở Lao động kiểm tra sau khi kết thúc cấp tiền Kug (tiếp theo kỳ trước).

=> Luật Tiền Kug (Kurzarbeitergeldverordnung) cần biết: Sở Lao động kiểm tra sau khi kết thúc cấp tiền Kug (Phần III).

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Người Việt

Cư trú

Tin nóng

Video

Theo dõi trên

Checklist các loại bảo hiểm có tác dụng GIảm Thuế

Những loại bảo hiểm nào có tác dụng giảm thuế/ được hỗ trợ thuế/ xin lại được thuế?

các loại bảo hiểm bắt buộc cũng như tự nguyện được chính phủ khuyến khích và có tác dụng tiết kiệm tiền thuế:

1. Bảo hiểm y tế/ Krankenversicherung

2. Bảo hiểm nuôi dưỡng lúc bị tàn phế / Pflegeversicherung.

3. Bảo hiểm thất nghiệp/ Arbeitslosenversicherung.

4. Bảo hiểm trách nhiệm khi vô tình gây hại cho ngườikhác / Haftpflichtversicherung.

5. Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung/ Bảo hiểm mất sức lao động

6. Unfallversicherung / Bảo hiểm tai nạn

7. Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen.

8. Bảo hiểm nhân thọ / Risikolebensversicherung

9. Krankentagegeld- und Krankenhaustagegeldversicherungen.

10. Rechtschutzversicherung

Quan trọng cần để ý lúc này là giới hạn cho việc khấu trừ thuế tổng các loại không quá:

 

- 1900e (3800e đối với cặp vợ chồng) đối với: Người đi làm công (Angestellter), Công chức (Beamter), và người về hưu (Rentner)

- 2800e đối với người Selbständiger

 

Ở đây mình xin nói đến những nhóm bảo hiểm đặc biệt quan trọng trong việc khấu trừ thuế trước, từ từ mình sẽ thêm những mục khác vào sau.

 

Số 8: Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen Bảo hiểm được tính là chi phí đặc biệt (Sonderausgaben), thuộc nhóm này chính là các loại bảo hiểm về hưu trí (ví dụ: BasisRente, Rürup Rente, RisterRente..) các loại bảo hiểm tiết kiệm dài hạn (private Altersvorsorge, Vermögensaufbau…). Chính vì vậy việc dành một khoản hàng tháng tiết kiệm cho hưu trí là một điều quan trọng, và lại rất phải chăng khi chúng ta còn khấu trừ được thuế từ đó nữa.

Anh chị có thể liên hệ để biết chính xác loại Hưu trí của mình, hoặc liên hệ tư vấn để mua chính xác loại dành cho mình tại www.taichinh360.de

 

Số 1 và 2. Bảo hiểm y tế và bảo hiểm thương tật tàn phế Kranken- und Pflegeversicherung.

Đối với 2 loại bảo hiểm này bạn cứ khai đầy đủ lúc khai thuế, kể cả phần của vợ/chồng/partner và con cái. Phần lớn các anh chị làm công đều đã đạt mức tối đa giảm thuế trong mục này, nhưng chắc ăn thì mình vẫn liệt kê ra, finanzamt sẽ tự tính là phần nào còn giảm thuế được và không

Quan trọng của nhóm bảo hiểm này là Basisbeitrag (14,6% giống nhau giữa các hãng bảo hiểm) và Zusatzbeitrag (1,3-1,7% chênh nhau giữa các hãng bảo hiểm). Phần Basisbeitrag thường mọi người làm công đều đạt mức giảm thuế tối đa như ở trên mình có nói. Phần Zusatzbeitrag thì sẽ là phần được giảm thuế extra nữa mà mọi người đều nên để ý khi khai thuế

Basisbeitrag và Zusatzbeitrag của Krankenversicherung có thể tìm thấy ở đâu?

Basisbeitrag có thể thấy ngay trong Lohnabrechnung hàng tháng.

Zusatzbeitrag nằm trong hóa đón của hãng bảo hiểm gửi cho mình, họ có thống kê là ví dụ AOK là 1,7%, tương ứng với bao nhiêu đây tiền...

Loại bảo hiểm y tế nào còn được giảm thuế?

Đó chính là các loại bảo hiểm về Răng cỏ (Zahnzusatzversicherung), bảo hiểm du lịch nước ngoài (Auslandskrankenversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), bảo hiểm mất sức lao động (Berufsunfähigkeitsversicherung)

 

Số 4, 6, 10 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (Haftpflichtversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), và bảo hiểm luật (Rechtschutzversicherung)

Các loại bảo hiểm này phần lớn đều được khấu trừ thuế một phần theo dạng là „sonstigen Vorsorgeaufwendungen“ là chi phí đặc biệt.

Ngày nay càng nhiều anh chị làm Homeoffice, vì vậy các loại bảo hiểm này cũng được xét thêm khấu trừ thuế trong trường hợp mình sử dụng nó cho mục đích công việc.

Ví dụ: Unfall xảy ra khi mình làm Homeoffice, mình vướng chân vào máy in khi đang làm việc khiến máy tính rớt xuống là gãy xương chân. Vì vậy trong trường hợp này Unfallversicherung vốn cho privat thì cũng được khấu trừ thuế một phần do Homeoffice

 

Huong Luu

Bảo hiểm niềng răng cho bé và gia đình

Phần lớn trẻ em Đức đều chuẩn bị sớm cho việc niềng răng (Zahnspange-Zahnbrackets) từ khi thay hết răng sữa (7-8 tuổi) cho đến khi răng vĩnh viễn và hàm điều chỉnh hoàn chỉnh thì sẽ tiến hành quá trình đặt niềng răng.

Hàm răng mọc lệch lạc (KIG

-Kieferorthopädische Indikationsgruppen) ở mức độ nào, và sử dụng phương pháp niềng nào đều ảnh hưởng đến quyết định chi trả của bảo hiểm công (gesetzliche Krankenkasse) và túi tiền của bố mẹ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lên đầu trang