Xin Hartz IV cần biết: Đơn giản hoá thủ tục vì Covid-19

Hiện tất cả các Jobcenter đã thiết lập đường dây nóng để giải quyết qua điện thoại, thay vì khách phải tới trụ sở Jobcenter như trước đây. Đường dây đó thể tìm thấy trên trang Web của Jobcenter nơi điạ phương mình cư trú. Các số điện thoại liên hệ trong giờ làm việc xưa nay, nhiều số có thể không còn hoạt động. 

Vì vậy, mọi đơn từ  kể từ tháng 4.2020, có thể lấy mẫu và bản hướng dẫn từ Internet. Toà soạn Đức Việt Online tập hợp các mẫu đó, dẫn đường Link đánh số thứ tự dưới đây. Qúy độc giả không vững tiếng Đức có thể nhờ người gần mình giúp điền trực tiếp. Sau khi chuyển đi, nếu đơn còn sót, nhầm lẫn hay cần giải thích, Jobcenter sẽ gửi thư yêu cầu trả lời. Lúc đó nếu Qúy độc giả cần, có thể gửi văn bản đó qua E-Mail tới Toà soạn Đức Việt Online, Toà soạn sẽ hướng dẫn.

1- Vereinfachter Antrag Arbeitslosengeld II (Đơn xin Hartz IV dạng rút gọn). (5 trang). Áp dụng cho thời gian từ ngày 01.03.2020 bis 30.06.2020.

2- Vereinfachte Anlage für Einkommen aus Selbstständigkeit (Giấy khai đính kèm theo đơn xin Hartz IV, dưới dạng rút gọn về thu nhập, dành cho người kinh doanh (KAS).  

(2 trang). Áp dụng cho thời gian từ  01.03.2020 đến 30.06.2020.

3- Hauptantrag Arbeitslosengeld II (Đơn gốc xin Hartz IV).
(6 trang). Xem đường Link hướng dẫn chi tiết điền đơn này Ausfüllhinweise zum ALG-II-Antrag.

4- Anlage WEP (Giấy khai đính kèm theo đơn xin Hartz IV, khi gia đình có con trên 15 tuổi).

(4 trang). Xem đường Link hướng dẫn chi tiết: Bedarfsgemeinschaft.

5- Anlage KI – Kinder (Giấy khai đính kèm mang tên KI, khi gia đình có con dưới 15 tuổi).

(2 trang).

6- Weiterbewilligungsantrag (Đơn xin cấp tiếp tiêu chuẩn Hartz IV khi hết thời hạn hưởng Hartz  IV được duyệt cấp trong lần đệ đơn trước).

(4 trang). Xem đường Link hướng dẫn chi tiết: Weiterbewilligungsantrag.

***Chú ý: Do khủng hoảng Covid-19, nên ai đã được duyệt cấp tới thời hạn sau ngày 30.03.2020 trở đi, thì không phải đệ đơn xin cấp tiếp trong khoảng thời gian hết ngày 30.08.2020. Đơn duyệt cũ được tự động kéo thêm 1 năm tức 12 tháng. Xem đường Link hướng dẫn: automatischen Weiterbewilligung.

7- Anlage KDU – Kosten der Unterkunft und Heizung (Giấy khai xin tiền nhà và tiền lò sưởi).

(2 trang). Xem đường Link hướng dẫn chi tiết: Unterkunft und Heizung.  

***Chú ý: Chi phí trong khoảng thời gian từ  01.03.2020 und 30.06.2020, không bị kiểm tra mà được trả theo thực tế chi trả cho chủ nhà. Xem đường Link hướng dẫn: Angemessenheit der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung  và (§ 67 Abs. 3 SGB II).

8- Anlage EK – Einkommenserklärung (Giấy khai báo thu nhập cho từng người trong gia đình).

(4 trang). Xem đường Link hướng dẫn chi tiết: Einkommen.

 9- Einkommensbescheinigung (Giấy chứng nhận thu nhập).
Đơn phải được chủ lao động điền và xác nhận. Xem đường Link hướng dẫn Ausfüllhilfe zur Einkommensbeschinigung.

10- Arbeitsbescheinigung (Giấy xác nhận lao động).

(4 trang). Giấy này chủ lao động phải cung cấp nếu huỷ hợp đồng lao động của người hưởng Hartz IV quy định tại Điều §57 SGB II. Xem đường Link hướng dẫn Ausfüllhinweise zur Arbeitsbescheinigung

11- Anlage EKS – Erklärung zum Einkommen Selbständiger (Giấy kê khai thu nhập đối với người kinh doanh).

(6 trang). Xem đường Link hướng dẫn: Hinweise für Selbständige.

12- Anlage VM – Vermögen (Giấy khai báo tài sản hiện có).
(4 trang). Xem đường Link hướng dẫn: Vermögensverhältnisse.

Chú ý: Đơn xét duyệt cấp Hartz IV cho khoảng thời gian  01.03.2020 đến 30.06.2020, Jobcenter sẽ không kiểm tra. Xem đường Link hướng dẫn: Überprüfung des Vermögens.

13- Anlage VE – Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft (Giấy cam kết trong trưòng hợp vợ chồng không có hôn thú, kê khai chung).
(1 trang)

 14- Anlage SV – Sozialversicherung Bezieher Arbeitslosengeld II (Giấy khai báo bảo hiểm xã hội).
(2 trang).

15- Anlage HG – Hilfebedürftigkeit bei Haushaltsgemeinschaft (Giấy khai những người ăn theo sống cùng gia đình, ngoại trừ vợ chồng con cái).
(2 trang).

16- Anlage MEB – Mehrbedarf für kostenaufwendige Ernährung (Giấy khai nhu cầu tăng thêm về dinh dưỡng theo chỉ định y khoa).
(3 trang). Xem đường Link hướng dẫn Mehrbedarfs für kostenaufwändige Ernährung

17- Anlage UH1 – Unterhaltsansprüche (Giấy xác nhận tiền cấp dưỡng khi ly dị).
(2 trang).

18- Anlage UH2 – Unterhaltsansprüche (Giấy xác nhận tiền cấp dưỡng khi mang thai hoặc chăm sóc con ngoài giá thú).
(2 trang).

19- Anlage UH3 – Unterhaltsansprüche (Giấy xác nhận tiền cấp dưỡng đối với con dưới 25 tuổi mà cha/mẹ đã ly dị phải chu cấp).

20- Anlage UH4 – Unterhaltsansprüche (Giấy khai về tiền cấp dưỡng cấp cho con dưới 25 tuổi mà cha/mẹ không ở cùng phải chu cấp).

(2 trang).

21- Anlage UF – Unfallfragebogen (Giấy khai về tai nạn, cần trợ cấp).

(5 trang).
22- Anlage BB – Besondere Bedarfe (Giấy khai về nhu cầu đặc biệt không thể thiếu cần trợ cấp).
(2 trang).

23- Anlage SE – Schweigepflichtentbindung (Giấy đồng ý cho bác sỹ cung cấp bệnh án).
(2 trang).

24- VÄM – Veränderungsmitteilung (Giấy thông báo những thay đổi trong quá trình hưởng Hartz IV).
(3 trang). Xem đường Link hướng dẫn: Bundesagentur für Arbeit.

Đường Link Jobcenter ở các tiểu bang, để truy cập các thông tin cần thiết:

- Jobcenter Baden-Württemberg

- Jobcenter Bayern

- Jobcenter Berlin

- Jobcenter Brandenburg

- Jobcenter Bremen

- Jobcenter Hamburg

- Jobcenter Hessen

- Jobcenter Mecklenburg-Vorpommern

- Jobcenter Niedersachsen

- Jobcenter Nordrhein-Westfalen

- Jobcenter Rheinland-Pfalz

- Jobcenter Saarland

- Jobcenter Sachsen

- Jobcenter Sachsen-Anhalt

- Jobcenter Schleswig-Holstein

- Jobcenter Thüringen

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Gia đình

Nhận con cần biết: Luật Bác bỏ Quan hệ Cha con (sửa đổi)

02/05/2022

Hiện tất cả các Jobcenter đã thiết lập đường dây nóng để giải quyết qua điện thoại, thay vì khách phải tới trụ sở Jobcenter như trước đây. Đường dây đó thể t&ig

Sổ tay hôn nhân: Kết hôn, ly dị, phân chia tài sản, cấp dưỡng, chi phí...

29/04/2022

Hiện tất cả các Jobcenter đã thiết lập đường dây nóng để giải quyết qua điện thoại, thay vì khách phải tới trụ sở Jobcenter như trước đây. Đường dây đó thể t&ig

Cẩm nang đón con nuôi sang Đức:  Quy trình, thủ tục, hồ sơ, xử lý vướng mắc cả 2 phiá Đức-Việt

20/01/2022

Hiện tất cả các Jobcenter đã thiết lập đường dây nóng để giải quyết qua điện thoại, thay vì khách phải tới trụ sở Jobcenter như trước đây. Đường dây đó thể t&ig

Sức khỏe

Cập nhật 30.11.2022 từng tiểu bang Đức: Bảng tiêm phòng 2 ngày liên tiếp gồm liều 1, 2, 3,4 và tỷ lệ trên dân số

30/11/2022

Hiện tất cả các Jobcenter đã thiết lập đường dây nóng để giải quyết qua điện thoại, thay vì khách phải tới trụ sở Jobcenter như trước đây. Đường dây đó thể t&ig

Cập nhật 30.11.2022 Bảng Inzidenz 411 điạ phương Đức: Chỉ số điạ phương cao nhất hôm nay 657 so với hôm qua 554

30/11/2022

Hiện tất cả các Jobcenter đã thiết lập đường dây nóng để giải quyết qua điện thoại, thay vì khách phải tới trụ sở Jobcenter như trước đây. Đường dây đó thể t&ig

Cập nhật 30.11.2022, Covid 19 Đức từng tiểu bang 2 ngày liên tiếp: Nhiễm cũ, mới;  Inzidenz Liên bang 190,60 lên 196,70; Chết 162 xuống 134

30/11/2022

Hiện tất cả các Jobcenter đã thiết lập đường dây nóng để giải quyết qua điện thoại, thay vì khách phải tới trụ sở Jobcenter như trước đây. Đường dây đó thể t&ig

Thuế

Cẩm nang nhà hàng: Khai thuế và xử lý khi bị kiểm tra

21/11/2022

Hiện tất cả các Jobcenter đã thiết lập đường dây nóng để giải quyết qua điện thoại, thay vì khách phải tới trụ sở Jobcenter như trước đây. Đường dây đó thể t&ig

Để chuẩn bị trước cho khai báo thuế 2022, doanh nghiệp & lao động cần biết: Cẩm nang những thu chi cần làm từ nay tới cuối năm - Phần II

09/11/2022

Hiện tất cả các Jobcenter đã thiết lập đường dây nóng để giải quyết qua điện thoại, thay vì khách phải tới trụ sở Jobcenter như trước đây. Đường dây đó thể t&ig

Để chuẩn bị trước cho khai báo thuế 2022, doanh nghiệp & lao động cần biết: Cẩm nang những thu chi cần làm từ nay tới cuối năm - Phần I

07/11/2022

Hiện tất cả các Jobcenter đã thiết lập đường dây nóng để giải quyết qua điện thoại, thay vì khách phải tới trụ sở Jobcenter như trước đây. Đường dây đó thể t&ig

Trợ cấp

Hiếp dâm bé gái; Môi giới bán dâm; Gã đàn ông ghen tuông; Bị đòi tiền mua dâm, đâm chết người; Bị tấn công, bắt con; Giận chồng, người phụ nữ làm bậy

04/06/2021

Hiện tất cả các Jobcenter đã thiết lập đường dây nóng để giải quyết qua điện thoại, thay vì khách phải tới trụ sở Jobcenter như trước đây. Đường dây đó thể t&ig

Cảnh báo: Sở Lao động đòi người hưởng Hartz IV hoàn trả 1 Cent

04/04/2021

Hiện tất cả các Jobcenter đã thiết lập đường dây nóng để giải quyết qua điện thoại, thay vì khách phải tới trụ sở Jobcenter như trước đây. Đường dây đó thể t&ig

Toà phán tiền hỗ trợ Covid-19 cho Hartz IV: Phải được hưởng 400 € thay vì 150 €

29/03/2021

Hiện tất cả các Jobcenter đã thiết lập đường dây nóng để giải quyết qua điện thoại, thay vì khách phải tới trụ sở Jobcenter như trước đây. Đường dây đó thể t&ig

Bảo hiểm

Ốm đau ở Đức: Các loại bảo hiểm y tế bổ sung, cần thiết hay không?

07/05/2020

Hiện tất cả các Jobcenter đã thiết lập đường dây nóng để giải quyết qua điện thoại, thay vì khách phải tới trụ sở Jobcenter như trước đây. Đường dây đó thể t&ig

Người bệnh cần biết: Dịch vụ khám, điều trị thêm ở Đức

12/03/2020

Hiện tất cả các Jobcenter đã thiết lập đường dây nóng để giải quyết qua điện thoại, thay vì khách phải tới trụ sở Jobcenter như trước đây. Đường dây đó thể t&ig

Khuyến cáo phòng tránh sét đánh & bảo hiểm ô tô nhà ở

29/02/2020

Hiện tất cả các Jobcenter đã thiết lập đường dây nóng để giải quyết qua điện thoại, thay vì khách phải tới trụ sở Jobcenter như trước đây. Đường dây đó thể t&ig

Lên đầu trang